GRODNO
Niedziela,
19 maja
2024 roku
 

17 maja 2015 roku

Z głębi serca

 

◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji kolejnej rocznicy święceń biskupich z całego serca życzymy pomyślności w posłudze kapłańskiej, nieustannych łask od Boga Wszechmogącego, świętości w życiu i dobrych ludzi obok. Niech każdy dzień Ekscelencji będzie szczęśliwy i błogosławiony, a Matka Boża nieustannie towarzyszy na drodze życia.
Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Martinowiczowi z okazji Urodzin z całego serca składamy życzenia. Niech w zdrowiu i radości biegną lata życia, Duch Święty niech pomaga wykonywać posługę duszpasterską i obdarza Cię swoimi darami, Matka Najświętsza niech ma w swojej opiece każdego dnia, a dobry Bóg nieustannie błogosławi.
Wierni ze w. Wincuki
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Mikołajowi Cichonowiczowi z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Bóg, któremu zaufałeś, błogosławi Ci w trudnej i odpowiedzialnej posłudze kapłańskiej, a Maryja – Matka kapłanów – okrywa Cię matczynym płaszczem i pomaga zawsze i wszędzie.
Z modlitwą i szacunkiem III Zakon św. Franciszka z Wielkich Ejsmontów i Kółko Żywego Różańca z Wielkich Jodkiewicz
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Stwołowi z okazji 10. rocznicy święceń kapłańskich z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, błogosławieństwa Bożego oraz życzliwych ludzi obok. Niech Duch Święty rozjaśnia Twą drogę w ciągu wszystkich lat posługi kapłańskiej, a Matka Boża dodaje sił, cierpliwości i wytrwałości na wybranej drodze. Niech każdy dzień posługi Bogu i ludziom przynosi Ci radość i zadowolenie.
Z wielkim szacunkiem krewni
◊◊◊
Kochanemu Księdzu Pawłowi Ejsmontowi z okazji 2. rocznicy święceń kapłańskich z całego serca życzymy mocnego zdrowia, sił, radości, życzliwych ludzi obok oraz obfitych darów Ducha Świętego. Niech Twój św. Patron chroni Cię w różnych sytuacjach życiowych i pomaga w pracy duszpasterskiej. Niech Matka Boża nieustannie się Tobą opiekuje, a Opatrzność Boża czuwa nad Tobą.
Rodzice oraz brat z rodziną
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Wasilkiewiczowi z okazji nadchodzącego dnia Urodzin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: mocnego zdrowia na długie lata, nieustannej radości, pomyślności w posłudze duszpasterskiej, sił do walki z wyzwaniami codzienności, życzliwych i dobrych ludzi obok, a także wszystkiego, czego potrzebujesz dla szczęścia. Z całego serca dziękujemy za dobroć, otwartość na ludzi, mądre rady i troskę o nas i nasz kościół.
Parafianie z kośc. św. Elżbiety Węgierskiej i Miłosierdzia Bożego w Podorosku
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Lebiedziewiczowi z okazji Imienin moc życzeń radości, zdrowia, optymizmu, Bożego błogosławieństwa na długie lata
składają „Margaretka” i parafianie z Bieniakoń
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Stanisławowi Łabanowi z okazji Imienin wypraszamy za pośrednictwem św. Stanisława obfitego plonu w pracy, zdrowia na długie lata, pogodnych, jasnych dni, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.
„Margaretka”, Kółka Żywego Różańca oraz parafianie z Bieniakoń
◊◊◊
Drogiemu Księdzu Mikołajowi Cichonowiczowi z okazji Urodzin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech zdrowie nie słabnie, radość i pokój zawsze goszczą w sercu, z twarzy nie schodzi uśmiech, a dusza będzie otwarta na łaskę Bożą i wszystkie Jego dary. Niech trud kapłański przynosi obfite owoce, a obok będą życzliwi ludzie.
Mama, siostra i brat wraz z dziećmi
◊◊◊
Drogiemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Stwołowi z okazji 10. rocznicy posługi duszpasterskiej z całego serca życzymy mocnego zdrowia, radości, niegasnącego zapału w szczerej i oddanej posłudze Bogu i ludziom, dużo radosnych chwil w tym wspaniałym dniu i w ciągu całego życia.
Rodziny Szmyga, Mroczko i Miesiaczyk ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Stwołowi z okazji 10. rocznicy święceń kapłańskich składamy serdeczne życzenia. Niech Matka Boża otula nieustanną opieką, a Bóg miłosierny wynagradza miłością i światłem, żeby Twoja droga była szczęśliwa i błogosławiona, a każdy dzień – jasny, ciepły i radosny. Mocnego zdrowia, cierpliwości i mądrości w posłudze na rzecz Boga.
Matka chrzestna i rodzina Kimso
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Janowi Gaweckiemu z okazji 25-lecia święceń kapłańskich życzymy naprawdę duchowego przeżycia Jubileuszu. Niech dobry Bóg obdarzy Cię swoimi łaskami, mocnym zdrowiem i radością. Niech wraz z mocą przemiany chleba i wina daje Ci moc przemiany serc ludzkich i pozostaje w Twych kapłańskich dłoniach. Niech Najświętsza Maryja Panna zawsze się Tobą opiekuje, a Twe szlachetne powołanie przyniesie radość i zadowolenie z wyboru tak trudnej i odpowiedzialnej drogi życiowej.
Chór „Cantate Domino”
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Stwołowi z okazji 10. rocznicy posługi kapłańskiej składamy serdeczne życzenia mocnego zdrowia na długie lata, radości i cierpliwości w niełatwej posłudze kapłańskiej, łaski Bożej i nieustannej opieki Maryi Panny na honorowej drodze służenia Bogu i ludziom. Życzymy tak mocnej wiary jak największy diament, tak niegasnącej nadziei jak gorące letnie słońce, tak wielkiej miłości Bożej jak cały Wszechświat.
Z modlitwą rodzice i brat z rodziną
◊◊◊
Szanownej Siostrze Zofii Śmietance z okazji Urodzin i Imienin przesyłamy serdeczne życzenia mocnego zdrowia na długie lata, szczęśliwej i owocnej pracy, opieki św. Patronki. Niech Jezus i Maryja błogosławią Ci i napełniają Twe życie radością i światłem. Szczerze dziękujemy za Twój ładny śpiew, modlitwę i pracę w naszej parafii.
Wierni ze w. Żemysław
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Mikołajowi Cichonowiczowi z okazji Urodzin życzymy wszelkich łask Bożych na każdy dzień. Niech ten płomyk dobroci, który lśni w Twym sercu, nigdy nie gaśnie. Niech Bóg miłosierny swoją ręką prowadzi Cię coraz wyżej po drabinie służbowej, a radość, pokój i szczęście zawsze mieszkają w sercu.
Z szacunkiem i miłością pierwsza nauczycielka Bilmon Helena
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Arturowi Małafiejowi z okazji kolejnej rocznicy święceń kapłańskich składamy serdeczne życzenia wszystkich łask Bożych, radości, mocnej wiary, sił i wytrwałości w miłości do Boga i ludzi, do których jesteś posłany. Dziękujemy za posługę kapłańską i otwarte serce, pełne dobroci i życzliwości. Niech Matka Boża Ostrobramska otula Cię swym matczynym płaszczem i prowadzi drogą świętości do swego Syna.
Z szacunkiem i modlitwą parafianie z Augustówka
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Mikołajowi Cichonowiczowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy zdrowia i szczęścia na każdy dzień życia. Niech Matka Najświętsza wraz ze swym Synem zawsze Tobą się opiekują i towarzyszą w ciągu całego życia, byś zawsze z dużą radością służył Bogu i ludziom. Nigdy nie znaj smutnej doli, Trudnych życia dróg. Niech 100 lat Ci żyć pozwoli W szczęściu oraz zdrowiu Bóg. Jesteśmy wdzięczni Ci za wszystko, nasz drogi Proboszczu!
Z szacunkiem i wdzięcznością parafianie i Kółko Różańcowe św. Jana Niepomucena ze Staniewicz
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Dymitrowi Urbanowiczowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych: mocnego zdrowia, optymizmu, radości, pogody ducha, cierpliwości i wytrwałości na drodze kapłańskiej. Niech Matka Boża nieustannie się Tobą opiekuje, a Duch Święty wynagradza swymi obfitymi darami. Szczęść Boże!
Komitet Kościelny z par. św. Jana Pawła II w Smorgoniach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Mikołajowi Cichonowiczowi z okazji Urodzin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech Bóg wszechmogący obdarza Cię swym błogosławieństwem i obfitymi łaskami, Duch Święty zsyła swe dary, Matka Boża nieustannie się opiekuje, Anioł Stróż czuwa nad Tobą, a obok będą dobrzy i życzliwi ludzie. Życzymy także mocnego zdrowia na długie lata, pogody ducha i radości na każdy dzień życia i posługi kapłańskiej.
Komitet Kościelny z par. Wielkie Ejsmonty

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  227

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.