GRODNO
Niedziela,
29 stycznia
2023 roku
 

Co się stało z duszą Jezusa po Zmartwychwstaniu?

Pytania i odpowiedzi

Ponieważ Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem, powinien mieć duszę ludzką.
Zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego, który tłumaczy główne pojęcia naszej wiary, po Zmartwychwstaniu autentyczne rzeczywiste ciało Jezusa Chrystusa posiada nowe właściwości ciała uwielbionego (645). Uwielbione – tzn. między innymi „duchowe”, o czym pisze święty Apostoł Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian: „Zasiewa się ciało zmysłowe – powstaje ciało duchowe” (1 Kor 15, 44). Jezus już nie znajduje się pod władzą czasu i przestrzeni, ale może uobecnić się na swój sposób, gdzie i kiedy chce, ponieważ Jego człowieczeństwo nie może już być związane z ziemią i należy wyłącznie do Boskiego panowania Ojca – w ten czas, kiedy rzeczywistość ziemska potrzebuje przestrzeni i ma granice czasowe.
Człowieczeństwo Jezusa Chrystusa (ciało i dusza) przez Zmartwychwstanie „należy wyłącznie do Boskiego panowania Ojca” (645), to znaczy, że jest w Bogu, jak sam Chrystus powiedział, stając porankiem paschalnym przed Maryją Magdaleną: „Udaj się do Moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca Mego i Ojca waszego oraz do Boga Mego i Boga waszego” (J 20, 17). Dlatego Apostoł Paweł nazywa Chrystusa człowiekiem „niebieskim”.
    Człowieczeństwo Jezusa jest wynagrodzone byciem u Boga, to znaczy w Raju. W Liście do Hebrajczyków czytamy: „Widzimy Jezusa, który mało od aniołów był pomniejszony, chwałą i czcią ukoronowanego za cierpienia śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci” (Hbr 2, 9). Św. Paweł mówi także o władzy, podarowanej Chrystusowi z powodu Jego upokorzenia: „Uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych” (Flp 2, 8–10). Ojciec wywyższył Jezusa, posadziwszy Go po swojej prawicy, nadzielając przez to Jego ludzkość absolutną władzą nad światem.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  337

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.