GRODNO
Wtorek,
06 czerwca
2023 roku
 

3 maja 2015 roku

Z głębi serca

 

◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji Imienin z całego serca życzymy wszystkich łask Bożych, obfitych darów Ducha Świętego na każdy dzień, nieustannej opieki św. Patrona oraz wszystkiego, co najlepsze. Niech plany i zamiary realizują się, a Matka Boża nieustannie wspiera na drodze do Pana.
Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Wielikosielcowi z okazji Urodzin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: mocnego zdrowia, pogody ducha na każdy dzień, radości i optymizmu, nieustanności w posłudze pasterskiej, a także dobrych ludzi obok. Niech Bóg miłosierny nieustannie błogosławi Ekscelencję!
Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia na długie lata, potrzebnych sił dla realizacji zamiarów, optymizmu oraz jak najwięcej otwartych i szczerych serc na drodze życia. Niech Jezus Chrystus napełnia Ekscelencję swoją mocą i radościa w każdym dniu.
Ze szczerą modlitwą Witalij i Alicja Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Rusznickiemu z okazji Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy wszelkich łask od Chrystusa Zmartwychwstałego. Niechaj każdy Twój dzień będzie napełniony Bożym błogosławieństwem, światłem Ducha Świętego i opieką Matki Najświętszej. Niech nieszczęścia Cię omijają, a radość, szczęście i spokój zawsze mieszkają w Twym sercu. Szczęść Boże!
Parafianie z Korobczyc
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Lebiedziewiczowi z okazji Imienin składamy moc najserdeczniejszych życzeń: Bożego błogosławieństwa na każdy dzień posługi duszpasterskiej, mocnego zdrowia na długie lata, sił i cierpliwości. Niech za pomocą Boga i dobrych ludzi spełniają się Twe plany i nadziei, Twa droga kapłańska będzie oświecona promieniami miłosierdzia Bożego, a uśmiech dobroci nigdy nie gaśnie na Twojej twarzy. Szczerze dziękujemy rodzicom za syna kapłana. Pamiętamy o Tobie w swoich modlitwach do Matki Bożej.
Z szacunkiem Kółka Różańcowe z par. św. Władysława w Sobotnikach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Lebiedziewiczowi z okazji Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, radości, niegasnącego zapału w szczerej i oddanej posłudze Bogu i ludziom, dużo radosnych chwil w tym wspaniałym dniu i w ciągu całego życia.
III Zakon św. Franciszka z par. Sobotniki
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Wiktorowi Zacharzewskiemu z okazji Urodzin składamy moc najserdeczniejszych życzeń. Niech wszystkie zamiary się spełniają, pokój mieszka w Twoim sercu, z twarzy nigdy nie schodzi uśmiech, a każda chwila życia będzie napełniona Bożym światłem, miłością i miłosierdziem. Szczęść Boże!
Rodziny Siemiernik Janiny, Mikułko Ludmiły i Siemiernik Zofii
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Martinowiczowi z okazji Imienin życzymy: niech Pan Bóg obdarza Cię mocnym zdrowiem, Najświętsza Maryja Panna ma w swojej opiece, a św. Patron nieustannie wyprasza dla Ciebie u Pana potrzebne dary i pomaga w każdej potrzebie. Owocnej pracy i spełnienia marzeń!
Wierni ze w. Wincuki
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Walentynowi Chwiedukowi z okazji Urodzin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: mocnego zdrowia, szczęścia, pomyślności w pracy duszpasterskiej oraz opieki Matki Bożej Częstochowskiej na długie lata życia. Niech Bóg miłosierny obdarza Cię swoimi łaskami, a Twoich rodziców – zdrowiem w dziękczynieniu za syna kapłana.
Z modlitwą wierni z Mociewicz
◊◊◊
Kochanemu Księdzu Jerzemu Biegańskiemu z okazji Imienin życzymy mocnego zdrowia, szczęścia i radości, pomyślności w pracy duszpasterskiej oraz opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy na każdy dzień.
Krewni
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Żegarinowi z okazji Imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech każdy Twój dzień będzie szczęśliwy i błogosławiony, obok będą życzliwi ludzie, a w sercu króluje pokój. Niech dobry Bóg obdarza Cię swoimi hojnymi łaskami na każdy dzień, a Matka Najświętsza i św. Patron nieustannie się Tobą opiekują.
Parafianie z Nowogródka
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Aleksandrowi Bakłażcowi i Aleksandrowi Sosnowskiemu z okazji Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pomyślności w pracy kapłańskiej, codziennej radości, obfitych darów Ducha Świętego oraz Bożego błogosławieństwa na każdy dzień życia. Szczęść Boże!
Wierni z Nowogródka
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Konopielce z okazji 10-lecia posługi duszpasterskiej w naszej parafii oraz dnia Imienin z szacunkiem i wdzięcznością składamy najserdeczniejsze życzenia długich lat życia w dobrym zdrowiu, optymizmu, sił i wytrwałości w kroczeniu drogą Chrystusowego kapłaństwa, niegasnącego zapału w służbie Bogu i ludziom, Bożego błogosławieństwa, darów Ducha Świętego, opieki Najświętszej Maryi Panny oraz pięknych owoców na niwie Pana. Dziękujemy za zrozumienie i cierpliwość, czułe i dobre serce, mądrość i życzliwość, za opiekę i troskę o nas i naszą świątynię, a także za umocnienie nas w wierze i miłości do Boga. Niech Bóg Wszechmogący oświeca swoim światłem każdy dzień Twojej pracy kapłańskiej. Szczęść Boże!
Wdzięczni wierni z par. Mścibów
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Aleksandrowi Romanowskiemu składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji dnia Imienin. Niech życie z wiarą, nadzieją i miłością przyniesie błogosławieństwo Boże. Niech w życiu dopisze zdrowie i radość, a Matka Najświętsza, patronka naszej parafii, ma Księdza w opiece na co dzień.
Rada parafialna oraz wierni
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Wiktorowi Zacharzewskiemu z okazji Urodzin z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych: mocnego zdrowia na długie lata, pogody ducha, pomyślności w pracy duszpasterskiej, sił i wytrwałości na każdy dzień oraz nieustannej radości. Niech Matka Najświętsza nieustannie się opiekuje, a Duch Święty obdarza swoimi obfitymi darami.
Wierni z par. Rohotna
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Romanowskiemu z okazji Imienin z całego serca życzymy szczęścia, radości na każdy dzień życia, wytrwałości w posłudze kapłańskiej, mocnego zdrowia i tylko życzliwych ludzi obok. Niech św. Patron zawsze się opiekuje i zanosi swoje modły za Ciebie przed tron Boży.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Południowego
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Stanisławowi Sadowskiemu z okazji Imienin, Urodzin oraz kolejnej rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy serdeczne życzenia. Niech Matka Boża otacza Cię nieustanną opieką, a miłosierny Bóg wynagradza miłością i światłem, by Twoja droga była szczęśliwa i błogosławiona, a każdy dzień – jasny, ciepły i radosny. Mocnego zdrowia, cierpliwości, sił i wytrwałości w posłudze na rzecz Boga i ludzi. Z całego serca dziękujemy za szczerą modlitwę i ofiarną pracę w naszej parafii.
Wdzięczni parafianie z Porozowa
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Wiktorowi Zacharzewskiemu z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech dobry Bóg obdarza Cię wszelkimi łaskami, a św. Patron modli się za Ciebie przed tronem Bożym. Niech Twe marzenia się spełniają, uśmiech zawsze upiększa Twą twarz, a obok będą dobrzy ludzie. Niech praca na rzecz Boga i ludzi przynosi obfite owoce, Anioł Stróż pomaga w niełatwej posłudze, a Bóg szczerze odwdzięczy rodzicom za syna kapłana.
Byli parafianie ze w. Mociewicze
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Stanisławowi Pytelowi z okazji Imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: dobrego zdrowia, optymizmu, pomyślności w pracy duszpasterskiej oraz tylko życzliwych ludzi obok. Niech wszelkie nieszczęścia Cię omijają, a z twarzy nigdy nie schodzi radosny uśmiech. Szczęść Boże! Z modlitwą członkowie
Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Wasiliszek
◊◊◊
Szanownym Paniom: Jadwidze Olszewskiej, Janinie Małyszko, Jadwidze Matys i Janinie Gołowacz z okazji Urodzin z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych na każdy dzień: mocnego zdrowia, pogody ducha, nieustannej radości, szczęścia i życzliwości od ludzi obok. Niech każdy Wasz dzień będzie błogosławiony.
III Zakon św. Franciszka i Kółka Żywego Różańca z par. Teolin
◊◊◊
Szanownym Wiktorii, Dmitrijowi i Leonidowi Ganczyc z okazji Urodzin przesyłamy moc najpiękniejszych życzeń: mocnego zdrowia, codziennej radości, niezachwianej nadziei, mocnej wiary, szczęścia oraz Bożego błogosławieństwa na każdy dzień życia. Szczęść Boże!
Rodzina Krzywickich
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Stanisławowi Krawczence i Stanisławowi Ługowskiemu z okazji Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia na długie lata, radosnych dni w pracy duszpasterskiej, dużo sił, mocnej wiary i błogosławieństwa Bożego.
Z modlitwą Witalij i Alicja Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnej Siostrze Marianie Oleszczyk z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, pogody ducha, uśmiechu i radości. Niech dobry Bóg Ci błogosławi, a Matka Boża i Jezus opiekują się Tobą, prowadzą drogą wiary i dodają zapału do pracy i dużo szczęścia.
Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodny Księże Stanisławie Łaban! Z okazji Imienin z całego serca życzymy, by Twoje życie było błogosławione, posługa kapłańska przynosiła obfite owoce, serce pełniło się radością i pokojem, a z twarzy nigdy nie schodził uśmiech. Życzymy także codziennej opieki Matki Bożej i św. Patrona oraz wszystkich darów Ducha Świętego na każdy dzień.
Z pamięcią modlitewną członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Bieniakoń

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  209

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.