GRODNO
Poniedziałek,
25 wrzesnia
2023 roku
 

Jak długo po spowiedzi można przystępować do Komunii Świętej?

Pytania i odpowiedzi

W Pismie Świętym możemy przeczytać takie słowa: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 53–57).
Ten fragment ukazuje nam ważność posilania się Ciałem Chrystusowym. Przede wszystkim dlatego, że przyjęcie Chrystusa w postaci Chleba jest możliwością posiadania „życia w sobie”, a także zadatkiem życia wiecznego i wskrzeszenia w dniu ostatecznym. I jako chrześcijanie powinniśmy uświadamiać sobie ważność i wartość przyjmowania Ciała Chrystusowego w Komunii św. Tylko powstaje nieraz pytanie, jak często to robić i jak długo po przystąpieniu do sakramentu Spowiedzi świętej?
Przykazanie kościelne oraz Kodeks Prawa Kanonicznego podają, że każdy wierny po przyjęciu Najświętszej Eucharystii po raz pierwszy ma obowiązek przyjmować ją przynajmniej raz w roku (por. KPK 920). Podobnie i Katechizm Kościoła Katolickiego zachęca do tego, aby wierni przyjmowali zawsze Komunię świętą, gdy uczestniczą w sprawowaniu Eucharystii. Zobowiązując ich do tego przynajmniej raz w roku, szczególnie w Okresie Wielkanocnym. Jednak z drugiej strony Kościół zaleca przyjmowanie Najswiętszej Eucharystii w niedziele i dni świąteczne lub częściej, nawet codziennie (por. KKK 1389).
A więc z tego wynika, że nie trzeba być minimalistą w sprawie przyjmowania Ciała Chrystusowego, a posilać się Chlebem Eucharystycznym nawet każdego dnia. Czynić to może każdy, kto nie popełnił od ostatniej spowiedzi grzechu ciężkiego. Sama Komunia św. ma moc gładzenia grzechów powszednich, a więc to znaczy, że nie jest nakazane chodzić do spowiedzi co parę dni, aby przyjąć Komunie św., z każdym grzechem lekkim. Grzechy powszednie gładzi wzbudzony żal za grzechy, dlatego na początku każdej Mszy św. odmawiamy spowiedź powszechną, i wtedy prosimy o przebaczenie grzechów powszednich. Jednak trzeba pamiętać, że grzechy te trzeba wyznać na najbliższej spowiedzi. Z drugiej strony ci, którzy pragną coraz bardziej rozwijać swą więź z Chrystusem, mogą przystępować do spowiedzi św. co najmniej raz na dwa tygodnie, jak to praktykuje się np. u osób duchownych i konsekrowanych. Ważnym jednak jest pamiętać o tym, aby nie trwać zbyt długo w grzechach lekkich. Dlatego Kościół nieraz zaleca spowiadanie się z nich mniej więcej raz na miesiąc.

   

Sakrament spowiedzi jest nieraz porównywany do sprzątania mieszkania. Można to robić raz lub dwa na tydzień, raz na miesiąc, raz na rok albo na kilka lat. Ale jeżeli dla nas ważną sprawą jest czystość naszej duszy, trwały i żywy kontakt z Jezusem, należy o to troszczyć się i dbać jak najlepiej.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  98

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.