GRODNO
Niedziela,
21 kwietnia
2024 roku
 

Słowo dla Życia (91)

Słowo dla Życia

papa-francesco7Papież Franciszek
    Treścią świadectwa chrześcijańskiego nie jest teoria, ideologia czy skomplikowany system nakazów i zakazów, ale orędzie zbawienia, konkretne wydarzenie, co więcej jest to Osoba: Chrystus Zmartwychwstały, żyjący i jedyny Zbawiciel wszystkich. O Nim mogą świadczyć ci, którzy Go doświadczyli osobiście, w Jego Kościele, na drodze, której fundamentem jest Chrzest, pokarmem jest Eucharystia, jego pieczęcią – bierzmowanie, a jego ciągła przemiana dokonuje się w sakramencie Pokuty. Dzięki tej drodze, którą zawsze kieruje Słowo Boże, każdy chrześcijanin może stać się świadkiem Zmartwychwstałego Jezusa. Jego świadectwo jest tym bardziej wiarygodne, im bardziej widoczny jest jego sposób życia – ewangeliczny, radosny, odważny, delikatny, spokojny, miłosierny. Jeśli natomiast chrześcijanin ulegnie pokusie wygody, próżności, jeśli staje się głuchy i ślepy na pytanie o “zmartwychwstanie”, które stawiają mu bracia, jak może przekazywać żyjącego Jezusa, Jego wyzwalającą moc i Jego nieskończoną czułość?
        
Regina Coeli z Ojcem Świętym   
 

kondrusKs. abp Tadeusz Kondrusiewicz
   Jeden z najbardziej znanych teologów chrześcijańskich Tertulian mówił, że krew męczenników jest nasieniem chrześcijan. I to nasienie wydaje swe owoce.
    Jednak zły nie śpi. W nowych warunkach wolności wyznania przeżywamy nowy kryzys. Przemęczoną i przemodloną wolność człowiek często wykorzystuje jako wolność od Boga. Zamiast życia wolnością dzieci Bożych żyje wolnością od prawa Bożego. Dlatego dzisiaj znowu powinniśmy bronić wiary oraz chrześcijańskich korzeni Europy, gdyż w zamian czasów wojowniczego ateizmu nadeszły czasy ateizmu materialistycznego i relatywizmu moralnego. Człowiek zapomina o tym, że Ewangelia jest nam dana nie dlatego, byśmy ją zmieniali, lecz żeby ona zmieniała nas.

Fragment homilii podczas Mszy św. w ramach sympozium poświęconego Słudze Bożemu bp. Bolesławowi Słoskansowi

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  255

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.