GRODNO
Wtorek,
06 czerwca
2023 roku
 

Spotkanie z papieżem Franciszkiem

Życie Kościoła

Alumni WSD w Grodnie podczas spotkania z Ojcem Świętym na placu św. Piotra

15 kwietnia na pielgrzymów z Grodna czekało wspaniałe wydarzenie – spotkanie z Papieżem Franciszkiem, który przemówił do nich w następujący sposób:
– Witam serdecznie przełożonych i alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie na Białorusi, którzy przybyli w pielgrzymce dziękczynnej za 25 lat jego istnienia. Umiłowani, niech wizyta do grobów świętych Piotra i Pawła Apostołów przypomina wam, że powołanie do kapłaństwa jest przede wszystkim osobistym spotkaniem z Chrystusem Zmartwychwstałym, który woła i posyła swych uczniów nieść wszystkim radosną nowinę o zbawieniu. Zjednoczeni z Nim, bądźcie mężni, żeby dawać świadectwo Ewangelii ze szczerością i milosierdziem. Błogosławię was z miłością. Chwała Jezusowi Chrystusowi!
Pielgrzymka seminarzystów, wykładowców i kapłanów diecezji Grodzieńskiej do Wiecznego Miasta rozpoczęła się 10 kwietnia. Jej uczestnicy zwiedzili główne bazyliki rzymskie oraz miejsca związane z życiem Apostołów i świętych, zanosząc dziękczynienie Bogu za 25 lat działalności seminarium.
  Centralnym punktem pielgrzymki był dzień 15 kwietnia, kiedy to pielgrzymi z Grodna uczestniczyli w audiencji z Papieżem Franciszkiem. Papież przywitał przełożonych i alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie obecnych na audiencji generalnej na placu św. Piotra w ramach swojej pielgrzymki do Rzymu.
 Radość ze spotkania z Papieżem   Po spotkaniu z Papieżem i wspólnym zdjęciu pielgrzymi zwiedzili Muzea Watykańskie, gdzie mogli bliżej zapoznać się z historią Stolicy Apostolskiej i papiestwa oraz głębiej poczuć Kościół Powszechny. W tym samym dniu uczestniczyli także we Mszy Świętej w kaplicy domu generalnego Kongregacji Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa (zmartwychwstanek) w Rzymie. Miejsce to zostało wybrane nieprzypadkowo. Kongregacja była założona przez Celinę i Jadwigę Borzęckich, matkę i córkę, w Rzymie w 1891 roku.
  Mszy św. w kaplicy przewodniczył biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz, który podziękował wspólnocie sióstr za zaproszenie i wyraz wielkiego szacunku do Kościoła na Białorusi. „Dzisiaj szliśmy z tymi, którzy tworzą wspólnotę seminaryjną w Grodnie, podobnie jak dwaj uczniowie śpieszyli do Emaus, żeby spotkać Pana Zmartwychwstałego” – powiedział hierarcha.
  W homilii biskup pomocniczy Diecezji Józef Staniewski zachęcił obecnych być prawdziwymi świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego. „Obecnie przeżywamy okres Zmartwychwstania naszego Pana. Wyruszyliśmy w pielgrzymkę naszej wiary, żeby podążać za tą prawdą, że Chrystus zmartwychwstał – zaznaczył hierarcha.
   
„Radość ze spotkania z Papieżem oraz radość po nawiedzeniu świętych miejsc, związanych z tymi, którzy spróbowali zmienić oblicze tej ziemi, tego świata, którzy usłyszeli głos Boży, poszli za Panem i zostali świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego, – wszystko to pozostawi widzialny ślad w życiu naszych seminarzystów, przygotowujących się do kapłaństwa i szukających dróg i dobrych przykładów swojego przyszłego życia, by jak najlepiej realizować drogę do świętości. Można z pewnością powiedzieć, że osiągnęliśmy kulminację naszej pielgrzymki – niezapomniane spotkanie z Papieżem, który także udzielił nam apostolskiego błogosławieństwa. Wierzę, że ta wielka łaska i zawierzenie będzie pomocą dla naszych alumnów na kolejne lata przygotowania do kapłaństwa Chrystusowego”.
   

Ks. Roman Raczko,
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie


    – Idąc w naszej pielgrzymce, zatrzymujemy się na krótko we wszystkich tych miejscach, gdzie wcześniej mieszkali wielcy święci, którzy spotkali Zmartwychwstałego, i staramy się, żeby przez naszą postawę i życie codzienne inni też mieli możliwość spotkania z Nim”.
  16 kwietnia, podczas kolejnego dnia zwiedzenia Wiecznego Miasta, biskupów Diecezji, przełożonych i alumnów seminarium grodzieńskiego przywitał sekretarz stanu Papieża Franciszka kardynał Pietro Parolin. Spotkanie z hierarchą odbyło się w Bazylice św. Piotra.
  Kardynał Parolin w rozmowie z pielgrzymami z Grodna przypomniał swoją wizytę na Białorusi w marcu, dokonaną na zaproszenie państwa białoruskiego. Hierarcha podkreślił, że pozostał pod wrażeniem świadectwa wiary ludu wiernego Kościoła katolickiego na Białorusi i jego oddania się Bogu.
  „W mojej pamięci pozostaje spotkanie w Mińsku, gdzie miałem możliwość spotkać niektórych z was. Cieszę się, że teraz wy przybyliście do miejsca pochowania Apostołów, dlatego życzę wam dobrego przebywania w Rzymie. Mam nadzieję, że ta pielgrzymka przyczyni się do waszego dobrego przygotowania do kapłaństwa. Podczas swojej wizyty na Białoruś widziałem mocną wiarę u ludzi, która nadal wzrasta. Jest to bardzo potrzebne także dla przyszłych kapłanów. Życzę każdemu z was, żeby w swojej duchowej pielgrzymce doszliście do kapłaństwa, a przede wszystkim, żebyście stali kapłanami wiary, pełnymi życia, radości i entuzjazmu” – powiedział kardynał.
  Wspominając spotkanie z Papieżem, sekretarz stanu zaznaczył: „Wierzę, że spotkanie z Papieżem Franciszkiem będzie dla was umocnieniem. Dzisiaj, kiedy będziecie uczestniczyć we Mszy św. w Bazylice św. Piotra, pamiętajcie w swoich modlitwach o Ojcu Świętym”.
  Na koniec spotkania kardynał udzielił pielgrzymom z Białorusi błogosławieństwa i przekazał różańce na pamiątkę. Po spotkaniu z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolin pielgrzymi wzięli udział we Mszy św. w Bazylice św. Piotra, której przewodniczył biskup pomocniczy diecezji Grodzieńskiej Józef Staniewski.
  Także w tym dniu seminarzyści zwiedzili budynek Radia Watykańskiego w Rzymie, gdzie się zapoznali z historią Radia i szczególnie z jego redakcją białoruską. Cały następny dzień był poświęcony zwiedzaniu Rzymu.
  W rozmowie z catholic.by ordynariusz grodzieński Aleksander Kaszkiewicz, który przebywał w Rzymie wraz ze wspólnotą seminaryjną, zaznaczył: „Jesteśmy szczęśliwi, że dzięki Opatrzności Bożej mogliśmy przyjechać do Wiecznego Miasta. Tutaj przy grobach św. Piotra i św. Jana Pawła II chcemy dziękować za dar powołania i 25 lat istnienia naszego seminarium, które przygotowało już 200 kapłanów”.
Spotkanie z kard. Pietro Parolin, sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej    „Myślę, że słowa skierowane przez Ojca Świętego Franciszka do naszych seminarzystów, żeby z radością i ofiarnością służyli Chrystusowi Zmartwychwstałemu, a także słowa sekretarza stanu kardynała Pietro Parolin, który zachęcił alumnów do bycia kapłanami wiary, pełnymi życia, radości i entuzjazmu, będą do końca życia towarzyszyć naszym seminarzystom i prowadzić ich po drogach kapłaństwa. Właśnie tacy kapłani są dziś potrzebni: wierni i całkowicie oddani sprawie Bożej!” – dodał biskup. Ordynariusz grodzieński wyraził nadzieję, że pielgrzymka „przyczyni się do tego, żeby seminarzyści podobnie jak dzisiaj są zachwyceni pięknem tego, co zobaczyli w Rzymie, później każdego dnia byli zachwyceni pięknem życia w kapłaństwie”. 17 kwietnia seminarzyści, profesorowie seminarium oraz kapłani Diecezji opuścili Wieczne Miasto. Na ich drodze był Asyż, gdzie bliżej zapoznali się z życiem św. Franciszka, oraz dużo innych miejsc, związanych z życiem Apostołów i świętych. Pielgrzymka skończyła się Mszą św. w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, gdzie w kaplicy cudownego obrazu seminarzyści dziękowali Matce Bożej za opiekę nad ich uczelnią.
  Alumni WSD w Grodnie są niezmiernie wdzięczni każdemu, kto się przyczynił do tego, że pielgrzymka ta stała się możliwa, szczególnie ordynariuszowi grodzieńskiemu i biskupowi pomocniczemu Diecezji, wykładowcom seminarium na czele z księdzem rektorem Romanem Raczką oraz wszystkim ludziom dobrej woli.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  209

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.