GRODNO
Poniedziałek,
26 lutego
2024 roku
 

19 kwietnia 2015 roku

Z głębi serca

 

◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Chrystus Zmartwychwstały napełnia życie Ekscelencji światłem i miłością oraz towarzyszy na pięknej drodze kapłańskiej. Niech Matka Boża zawsze czuwa nad Ekscelencją, a Anioł Stróż pomaga w trudnych sytuacjach życiowych.
Ze szczerą modlitwą Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Konopielce z okazji Urodzin i Imienin składamy serdeczne życzenia obfitych darów Ducha Świętego, stałej opieki Matki Najświętszej, długich lat życia, mocnego zdrowia, cierpliwości, pogody ducha, wszelkich łask Bożych oraz życzliwych ludzi obok.
Wierni z kapl. Wierdomicze
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Genadijowi Romaszko z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech każdy Twój dzień będzie szczęśliwy i błogosławiony, zdrowie nie słabnie, wiara się wzmacnia w każdym momencie, a z twarzy nie schodzi uśmiech. Niech dobry Bóg obdarza Cię swoimi łaskami, a Matka Boża i św. Patron nieustannie się Tobą opiekują. Szczęść Boże!
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Hermaniszek
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Powajbie z okazji Imienin życzymy wiele łask Bożych na każdy dzień życia i posługi kapłańskiej, nieustannej opieki Matki Bożej i św. Patrona, a także obfitych darów Ducha Świętego. Niech każdy dzień mija w spokoju i szczęściu, a obok będą dobrzy i życzliwi ludzie.
ІІІ Zakon św. Franciszka, Kółka Żywego Różańca oraz chór parafialny z par. Teolin
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Bartoszewiczowi z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia. Niech Twój Anioł Stróż zawsze będzie obok, Pan Bóg obdarza spokojem i wszystkim, czego potrzebuje Twoje serce, a Matka Boża otacza swym płaszczem. Niech Twa droga do Boga przyciąga wiernych, a młodzież, która będzie Cię słuchać, zawsze trwa przy Tobie.
Z miłością i wdzięcznością parafianie z Żyrmun
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Fiedukowi z okazji Imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech dobry Bóg nieustannie zsyła na Ciebie swoje dary, a Duch Święty dodaje mocy i wspiera na drodze kapłańskiej. Niech św. Patron czuwa nad Tobą i prowadzi drogą do świętości, oświetloną promieniami Bożej miłości i miłosierdzia. Szczęść Boże!
Z pamięcią modlitewną członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Różanki
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Romanowi Jałowczykowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy serdeczne życzenia mocnego zdrowia, błogosławieństwa Bożego, radości, optymizmu, darów Ducha Świętego oraz mocnej wiary. Niech Jezus, który oddał swe życie na krzyżu, pomaga Ci we wszystkich trudach. Z całego serca dziękujemy za troskę o kościół i nas.
Z szacunkiem i modlitwą wierni z par. Narodzenia NMP w Kiemieliszkach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Genadijowi Romaszko z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia. Niech Bóg Najwyższy otacza Cię swoim miłosierdziem i obdarza łaskami, Duch Święty niech oświeca każdy dzień Twej drogi kapłańskiej, a Matka Najświętsza ma Ciebie w swej opiece. Niech dobry Bóg wynagrodzi Cię za wszystkie starania i przykład życia, za drogę, którą prowadzisz nas do źródła, z którego czerpiemy siły i miłość do Boga, za bezgraniczną dobroć, szczerą modlitwę, mądre rady, przyjemny uśmiech oraz za światło, które niesiesz nie tylko w naszej parafii, lecz także wszystkim ludziom, którym jest ono potrzebne. Szczególnie dziękujemy za odnowienie naszego kościoła.
Wdzięczni parafianie z Hermaniszek
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Zdzisławowi Wederowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy zdrowia na długie lata i pomyślności w pracy duszpasterskiej. Twoja energia, radość i uśmiech dodają Ci życia, a nas bardzo cieszą. Niech Matka Boża przytula Cię do swego serca i dodaje sił w posłudze Bogu i ludziom.
Z modlitwą Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnej Siostrze Maryi Stasiewicz z okazji Świąt Zmartwychwstania Pana składamy serdeczne życzenia wielu sił i mocnego zdrowia. Niech Chrystus Zmartwychwstały opiekuje się Tobą i dodaje sił w posłudze, a Matka Boża wspiera i przytula do swojego serca. Zawsze pamiętamy o Tobie w swoich modliwach.
Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Szanownym Siostrom: Weronice Bliźniuk, Irenie Barcewicz, Walentynie Kot, Marianie Aleszczyk, Filatei Cichonowicz, Aleksandrze Oreszko, Agacie Smolskiej i Klarze Wołczek z okazji Świąt Wielkanocnych przesyłamy serdeczne życzenia. Niech Wasze życie będzie napełnione światłem i miłością, a Zbawiciel prowadzi Was po pięknej drodze, którą wybrałyście, i obdarza zdrowiem i cierpliwością.
Z szacunkiem i modlitwą Alicja i Witalij Woronowowie
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Stanisławowi Krawczence, Stanisławowi Ługowskiemu, Józefowi Bogdziewiczowi, Józefowi Makarczykowi, Wiktorowi Zacharzewskiemu oraz Aleksandrowi Mietlickiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego przesyłamy serdeczne życzenia zdrowia na długie lata życia. Niech dobry Bóg codziennie obdarza Was swoimi obfitymi łaskami, wzmacnia wiarę i nadzieję, a Matka Boża nieustannie się Wami opiekuje.
Z modlitwą Alicja i Witalij Woronowowie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Swisłockiemu z okazji Imienin życzymy mocnego zdrowia, sił i wytrwałości na drodze kapłańskiej, codziennej radości i pogody ducha. Niech Matka Boża otacza Cię płaszczem swej matczynej opieki, a św. Jerzy strzeże od wszelkiego zła i prowadzi przez drogę życia. Szczęść Boże!
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Krzemianicy
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Janowi Rejszelowi z okazji Świąt Wielkanocnych i Dnia Kapłana składamy serdeczne życzenia dobrego zdrowia, spokoju w sercu, optymizmu, sił i cierpliwości oraz wszelkich łask od Chrystusa Zmartwychwstałego. Nieustannie głoś Słowo Boże i codziennie bądź wzorem wiary i miłości do Boga i bliźniego. Niech Matka Boża Ci błogosławi oraz będzie Twą wierną Przyjaciółką w drodze do Królestwa Niebieskiego.
Wierni ze w. Skiersie
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Marianowi Chamieni i Piotrowi Wiśniewskiemu z okazji Dnia Kapłana oraz świąt Wielkanocy i Miłosierdzia Bożego życzymy zdrowia, szczęścia, cierpliwości, radości, dobrych i życzliwych ludzi obok, a także pomyślności w pracy duszpasterskiej. Niech Pan Jezus przytuli Was do swojego serca, strzeże od chorób i nieszczęść, Matka Boża niech nieustannie czuwa nad Wami, a Duch Święty obdarza swoimi darami.
Wierni z par. Trójcy Przenajświętszej w Szydłowicach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Martinowiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia na długie lata, szczęścia i radości. Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarza Cię miłością i opieką. Dziękujemy za wspaniały przykład wiary i pobożności.
Wierni ze w. Wincuki i okolic
◊◊◊
Czcigodnym Ojcom: Witoldowi Petelczycowi, Aleksandrowi Machnaczowi, Witalijowi Sierce i Witalijowi Słuce z okazji Świąt Wielkanocnych i Dnia Kapłana składamy serdeczne życzenia obfitych łask i światła, które przynosi w życie Chrystus Zmartwychwstały, a także pokoju, nadziei i siły w posłudze Bogu i ludziom. Z całego serca dziękujemy Wam za odrodzenie duchowe parafii i odnowienie świątyni, za miłość i troskę o każdego z nas.
Kółko Biblijne ze Szczuczyna
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Proboszczowi Antoniemu Filipczykowi, Pawłowi Ejsmontowi i Dymitrowi Lewczykowi z okazji Dnia Kapłana i świąt Wielkanocy przesyłamy moc serdecznych życzeń: mocnego zdrowia, pogody ducha, spokojnych dni w łasce Bożej, dobroci od ludzi. Niech Duch Święty roztacza swoje światło na każdy dzień Waszej posługi kapłańskiej, Chrystus zawsze będzie Przyjacielem, a służba Bogu i ludziom przynosi zadowolenie i obfite owoce.
Chór parafialny oraz wdzięczni parafianie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Henrykowi Jabłońskiemu z okazji Dnia Kapłana oraz Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkich łask Bożych, opieki Maryi Panny, błogosławieństwa od Zbawiciela Zmartwychwstałego oraz mocnego zdrowia na każdy dzień życia.
Chór parafialny oraz wdzięczni wierni z par. św. Wacława w Wołkowysku
◊◊◊
Kochanym Siostrom Agnieszce, Alicji, Karolinie i Antoninie z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego przesyłamy z serca płynące życzenia zdrowia, błogosławieństwa Bożego, hojnych i życzliwych ludzi na drodze. Niech Jezus Zmartwychwstały obdarzy Was Swą łaską, a Maryja Panna ma w nieustannej opiece.
Chór parafialny oraz wdzięczni parafianie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Kuźmiczowi z okazji Imienin z całego serca życzymy wszystkiego, co najlepsze: Bożego błogosławieństwa, optymizmu w każdej sytuacji, mocnej nadziei i wiary w sercu oraz niegasnącego uśmiechu na twarzy. Niech wszystkie nieszczęścia Cię omijają, a obok będą dobrzy i życzliwi ludzie, zawsze gotowi wesprzeć i rozdzielić z Tobą radość.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Nowego Dworu
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Proboszczowi Pawłowi Białonosowi i Jarosławowi Hrynaszkiewiczowi z okazji Dnia Kapłana i świąt Zmartwychwstania Pańskiego przesyłamy serdeczne życzenia. Niech wszystko, co Was spotyka na drodze życiowej, prowadzi ku zjednoczeniu z Panem. Niech każdy dzień będzie napełniony ciepłem, radością, życzliwością i spokojem. Niech Duch Święty wzmacnia Was w każdej chwili i obficie obdarza swoimi darami. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Wdzięczni wierni z Makarowiec
◊◊◊
Kochanemu synu Księdzu Wiaczesławowi Matukiewiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkich łask Bożych na każdy dzień. Niech Twa droga do Pana będzie łatwa i prosta, obok zawsze będą bliscy ludzie i wierni przyjaciele, zdrowie niech sprzyja, a Pan Zmartwychwstały obficie obdarza swoimi łaskami. Bądź świętym kapłanem i nigdy nie ustawaj na tym, co już osiągnąłeś.
Mama i ojciec
◊◊◊
Czcigodnym Ojcom: Proboszczowi Waldemarowi Słocie i Andrzejowi Jodkowskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy mocnego zdrowia, spokoju w duszy i radości w sercu. Niech Jezus Chrystus, który umarł za nas na krzyżu i powstał z martwych, dodaje Wam sił dla służenia na niwie Pańskiej, krzepi nadzieję i obdarza swoimi cennymi łaskami. Poświęcajcie swoje życie Bogu do ostatniej chwili, a On wynagrodzi Was w swoim Królestwie.
Wierni z par. Przemienienia Pana w Brzostowicy Wielkiej
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Witalijowi Czurganowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy mocnego zdrowia, sił w pracy duszpasterskiej, pogody ducha oraz realizacji wszystkich zamiarów. Niech Matka Boża opiekuje się Tobą codziennie, a Duch Święty obdarza swoimi darami.
Z modlitwą i wdzięcznością parafianie z Juraciszek
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Gricce z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy wiele łask Bożych. Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarza Cię swoim błogosławieństwem i napełnia serce spokojem. Mocnego zdrowia na długie lata!
Parafianie z kapl. Miłosierdzia Bożego w Chodziłoniach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Konopielce z okazji Świąt Zmartwychwstania Pana oraz Urodzin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń mocnego zdrowia, radości w posłudze duszpasterskiej, sił w realizacji wszystkich planów i zamiarów. Niech ludzie, których spotykacie na swojej drodze życiowej, zawsze będą życzliwi i dobrzy, a Bóg Wszechmogący niech zsyła na Ciebie swe dary.
Wdzięczni parafianie
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Pawłowi Sołobudzie, Waleremu Bykowskiemu i Pawłowi Urbanowi z okazji Świąt Zmartwychwstania Pana życzymy obfitych łask Bożych na każdy dzień życia, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny oraz mocnego zdrowia i szczęścia w pracy na niwie Pana.
Wierni ze Mścibowa
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Konopielce oraz wszystkim, kto pomaga w posłudze duszpasterskiej w naszej parafii, z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy wszelkich łask Bożych na każdy dzień posługi kapłańskiej, dużo zdrowia i radosnych dni, spełnienia marzeń i tylko życzliwych ludzi obok. Niech Duch Święty obdarzy Was swoimi darami, a Matka Boża Nieustannej Pomocy pomaga i ma w swej opiece. Chrystus Zmartwychwstał!
Wierni z kapl. Bortniki i Kółko Żywego Różańca parafii mścibowskiej
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Witalijowi Bondaronkowi z okazji Imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń mocnego zdrowia, siły i wytrwałości na drodze kapłańskiej, codziennej radości, pogody ducha, mocnej wiary, niezachwianej nadziei i gorejącej miłości w sercu. Niech każdy, kogo spotkasz na swojej drodze życiowej, uwidzi w Tobie wzór wierności i oddania się Bogu i ludziom.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca ze Słonimia
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Proboszczowi Janowi Radziukowi, Pawłowi Urbanowi, Tadeuszowi Krisztopikowi, Pawłowi Zwierzyńskiemu i Pawłowi Romanowskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy dużo łask Bożych. Niech Jezus, którego codziennie trzymacie w swych rękach, błogosławi Wam, a Matka Boża, która powierza Wam swojego Syna, otacza swą matczyną miłością i opieką. Niech źródłem Waszej mocy będzie serce Jezusa. Życzymy też sił i wytrwałości na każdy dzień życia i posługi kapłańskiej.
Wierni z par. św. Józefa w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Witalijowi Dobrołowiczowi z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego ze szczerego serca życzymy wszelkich łask Bożych: mocnego zdrowia, siły i cierpliwości na drodze kapłańskiej, dobrych i życzliwych ludzi obok, a także obfitych darów od Jezusa Zmartwychwstałego i nieustannej opieki Jego Matki – Najświętszej Maryi Panny. Chrystus Zmartwychwstał!
Helena Aniskiewicz wraz z dziećmi, w. Girowicze
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Janowi Sarele i Leonowi Liszykowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego przesyłamy życzenia wielu łask Bożych: mocnego zdrowia, długich lat życia, pogody ducha, optymizmu, opieki Matki Bożej i Jezusa Chrystusa.
Członkowie Kółka Żywego Różańca z par. Wołpa
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Szańczukowi z okazji Dnia Kapłana i świąt Wielkanocy z całego serca życzymy obfitych łask Bożych na każdy dzień życia i posługi pasterskiej, nieustannej opieki Maryi Panny – Matki kapłanów, wszystkich darów Ducha Świętego i bogatych owoców na niwie Bożej. Niech wszystkie plany się realizują, a Twoje życie przyciąga innych do Chrystusa.
Parafianie z Hoży
◊◊◊
Czcigodnym Ojcom: probosczowi Witoldowi Żelwetro, Wiktorowi Borysiewiczowi, a także Siostrom Łucji i Andrzei z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego przesyłamy najpiękniejsze życzenia. Niech Jezus Chrystus Zmartwychwstały obficie obdarza Was swoimi łaskami i błogosławieństwem, Matka Boża nieustannie się opiekuje, a Duch Święty zsyła swe dary. Niech zdrowie nie słabnie, siły się wzmocniają, a w duszy zawsze gości spokój.
Parafianie z Lipniszek
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Anatolowi Zacharzewskiemu z okazji Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy: niech Chrystus Zmartwychwstały obdarza Cię swoimi łaskami i dobrym zdrowiem na długie lata życia, Najświętsza Maryja Panna nieustannie się Tobą opiekuje, Duch Święty obficie obdarza swoimi darami, a obok będą jedynie dobrzy i życzliwi ludzie.
Parafianie z Michaliszek
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi Andrzejowi Szczupałowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy swe serdeczne życzenia. Zostawaj wiernym i mądrym duszpasterzem, nie ustawaj w głoszeniu Ewangelii słowami i życiem, prowadź nas ze sobą do Pana, a my Cię wesprzemy w trudnych chwilach i będziemy prosić u Pana o wszystkich łaskach dla Ciebie. Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!
Wdzięczni parafianie z Nowej Rudy
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy dużo łask od Pana Zmartwychwstałego, sił i wytrwałości na drodze życiowej, mocnego zdrowia, szczęścia, pogody ducha oraz nieustannej opieki Matki Najświętszej i obfitych darów Ducha Świętego na każdy dzień. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Wierni z par. Miłosierdzia Bożego w Dociszkach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Eugeniuszowi Borysiukowi z okazji Świąt Wielkanocnych składamy najpiękniejsze życzenia. Niech każdy Twój dzień będzie napełniony spokojem, oczy lśnią ze szczęścia, a z twarzy nie schodzi radosny uśmiech. Niech Dobra Nowina o zmartwychwstaniu Syna Bożego wzmacnia nadzieję, a wszyscy, kto się znajduje obok, wspierają Cię i pomagają w drodze do świętości. Dziękujemy rodzicom za syna kapłana. Szczęść Boże!
Parafianie z kośc. w Kozłowiczach
◊◊◊
Czcigodnym Księdzu Jerzemu Sakowiczowi i Ojcu Pawłowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pana składamy najpiękniejsze życzenia wszystkich łask Bożych na drodze kapłańskiej, obfitych darów Ducha Świętego i codziennej opieki Najświętszej Maryi Panny. Życzymy mocnego zdrowia na długie lata w szlachetnym służeniu Bogu i ludziom. Niech Chrystus Zmartwychwstały zawsze się opiekuje Wami.
Z modlitwą i wdzięcznością parafianie z Korelicz i Worończy
◊◊◊
Czcigodnym Ojcom: Proboszczowi Dymitrowi Łobkowowi, Józefowi Genzie, Andrzejowi Wróblewskiemu, Waleremu Maziukowi, Wiktorowi Bochanowi, Edwardowi Petelczycowi, Witoldowi Petelczysowi oraz Stanisławowi Staniewskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy błogosławieństwa Bożego, wszelkich łask od Zmartwychwstałego Chrystusa, darów Ducha Świętego na każdy dzień posługi kapłańskiej oraz długich lat życia w zdrowiu.
ІІІ Zakon św. Franciszka z par. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Jodzikowi z okazji Świąt Wielkanocnych i Dnia Kapłana składamy najpiękniejsze życzenia mocnego zdrowia na długie lata życia, pogody ducha, codziennej radości, mocnej niezachwianej wiary, realizacji wszystkich planów i zamiarów. Niech Jezus, którego codziennie trzymasz w swych rękach, błogosławi na drodze kapłańskiej, a Matka Boża, która powierza Ci swego Syna, niech strzeże matczyną miłością i otacza swą opieką. Życzymy Ci wytrwale i z pewnością iść przez wybraną drogę życiową, służąc Bogu i ludziom. Dziękujemy za piękne pouczające kazania, ciepło i dobroć Twojego serca.
Z szacunkiem parafianie z Cudzieniszek
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Stwołowi z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz Dnia Kapłana składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: opieki Matki Najświętszej, błogosławieństwa Bożego, mocnego zdrowia, pogodnych dni, żeby każdy moment był słoneczny, radosny i szczęśliwy. Niech Twe szlachetne powołanie przynosi zadowolenie z wyboru tak trudnej i odpowiedzialnej drogi życiowej.
Byli parafianie z Cudzieniszek
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Marianowi Chamieni z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia mocnego zdrowia, sił na każdy dzień życia i posługi duszpasterskiej, radości w sercu, spokoju w duszy oraz dobrych i życzliwych ludzi obok. Niech św. Patron nieustannie się Tobą opiekuje, a Matka Boża mocno trzyma za rękę i prowadzi do swego Najświętszego Syna.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Szydłowic
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Waleremu Szejgierewiczowi z okazji Dnia Kapłana z całego serca życzymy dużo radości w posłudze kapłańskiej na każdy dzień, sił dla realizacji wszystkich planów i zamiarów oraz życzliwych ludzi obok, gotowych zawsze przyjść z pomocą. Niech dobry Bóg obdarza Cię zdrowiem, radością i cierpliwością.
Z modlitwą i szacunkiem parafianie ze Swisłoczy
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Olegowi Żurawskiemu, Zdzisławowi Wederowi i Stanisławowi Krawczence z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy obfitych łask Bożych na każdy dzień życia, nieustannej pomocy Najświętszej Maryi Panny, a także mocnego zdrowia, pogody ducha i nieustannych sił w głoszeniu Ewangelii słowem i życiem.
Młodzież, dzieci, parafianie z kośc. św. Michała Archanioła w Smorgoniach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Antoniemu Kozłowskiemu z okazji Świąt Wielkanocnych życzę mocnego zdrowia, pogody ducha, codziennej radości, wielu łask Bożych na każdy dzień oraz ludzkiej życzliwości. Niech Chrystus Zmartwychwstały zawsze i we wszystkim Księdzu pomaga, a Duch Święty obdarza swoimi darami.
Zdzisław ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Zacharzewskiemu składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych. Niech Bóg Wszechmogący pomaga Ci w realizacji planów, a Matka Boża nieustannie się modli za Ciebie przed tronem Bożym, otacza swoją opieką, obdarza łaską, miłością i radością, z pieszczotą przytula do swego serca. Niech Pan obdarza Twych rodziców potrzebnymi łaskami i mocą swej miłości na długie lata. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Z modlitwą wdzięczni parafianie z Rohotnej
◊◊◊
Szanowne Siostry Maryja Stasiewicz i Anna Nosiewicz! Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy zawsze czuć wdzięczność od ludzi za Waszą posługę. Niech Bóg Wszechmogący obdarza Was swoimi łaskami, a Matka Boża – ciepłem swojego serca. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Rodzina Anacko z Rohotnej
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Rejszelowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy moc serdecznych życzeń dobrego zdrowia, szczęścia, optymizmu w każdej trudnej sytuacji oraz mocnej nadziei i miłości, które wypływają z pustego grobu Pana. Niech każdy Twój dzień będzie oświecony łaską Bożą i miłosierdziem, a obok będą życzliwi ludzie.
Parafianie z Żołudka
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu z okazji Dnia Kapłana i świąt Wielkiej Nocy z całego serca życzymy obfitych łask Bożych. Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarza Cię swoim błogosławieństwem, Matka Boża otula płaszczem matczynej opieki, a Duch Święty zsyła swe obfite dary. Niech każdy dzień płynie w zdrowiu i radości, a droga do Pana będzie łatwa i piękna. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Parafianie z Kopciówki
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Eugeniuszowi Borysiukowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy szczere życzenia mocnego zdrowia, pomyślności w pracy, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny, obfitych łask Bożych i wszystkich darów Ducha Świętego. Z całego serca dziękujemy Ci za wspólną modlitwę. Niech Bóg miłosierny błogosławi każdy dzień Twej posługi kapłańskiej.
Wierni z Torfobrykietnego
◊◊◊
Drodzy Sybiracy! Radosnych Świąt Wielkanocnych przepełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny! Pogody ducha i radości w sercu ze zmartwychwstania Chrystusa oraz smacznego święconego w gronie bliskich Waszemu sercu ludzi
życzy prezes Halina Jakołcewicz
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Radziewiczowi z okazji Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy nieustannych łask od Pana Zmartwychwstałego, ciepła i dobroci od ludzi obok, opieki Matki Bożej oraz szczęśliwego przeżycia każdego dnia w posłudze duszpasterskiej. Niech dobry Bóg zawsze Ci błogosławi! Chrystus Zmartwychwstał!
Z szacunkiem Sybiracy
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Antoniemu Filipczykowi, Pawłowi Ejsmontowi i Dymitrowi Lewczykowi z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy dużo zdrowia, pogody ducha i radości na każdy dzień. Niech Jezus Chrystus błogosławi Wam zawsze i we wszystkim, Matka Boża Nieustającej Pomocy czuwa nad Wami, a Duch Święty obficie darzy swoimi darami.
Kółko Różańcowe MB Nieustającej Pomocy z par. św. Wacława w Wołkowysku
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Wasilkiewiczowi z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy dużo zdrowia, szczęścia, życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej. Niech Jezus Chrystus obdarzy Cię mocnym zdrowiem, a Matka Boża niech będzie Twą przewodnicą w ciągu całego życia.
„Margaretka” z par. św. Wacława w Wołkowysku
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiaczesławowi Matukiewiczowi z okazji Dnia Kapłana składamy moc serdecznych życzeń. Niech Twoje życie będzie napełnione tylko dobrymi sprawami, Bóg Ojciec obdarza mocnym zdrowiem, Duch Święty wzmacnia duszę i ciało oraz pomaga w posłudze i w życiu, a Jezus Chrystus i Jego Najświętsza Matka opromieniają bezgraniczną łaską i rozjaśniają każdy dzień Twojego życia. Dziękujemy rodzicom za syna kapłana.
Parafianie ze w. Leluki
◊◊◊
Czcigodnym Ojcom: Proboszczowi Waldemarowi Słocie, Andrzejowi Jodkowskiemu, Siostrze Antoninie z okazji Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy bezgranicznych łask Bożych na każdy dzień życia, mocnego zdrowia, nieustanności w przybliżeniu ludzi do Boga, oraz niezachwianej wiary i niezłomnej nadziei w sercu. Niech Chrystus Zmartwychwstały błogosławi każdy Twój dzień!
Apostlat Pomocy dla Czyśćca z par. Brzostowica Wielka
◊◊◊
Bogu niech będą dzięki za 50 lat wytrwania w małżeństwie Jana i Teresy Turłajów. Chcę wyrazić też swoją ogromną wdzięczność Księdzu Dziekanowi Janowi Puzynie, Księżom Wikariuszom oszmiańskiej parafii oraz Księdzu Waleremu Bykowskiemu, którzy razem z nami dziękowali Bogu za ogrom Jego łask i modlili się za naszą rodzinę.
Teresa Turłaj
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Janowi Puzynie składam serdeczne podziękowanie za organizację i przewodniczenie uroczystości pogrzebowej mojego męża śp. Jana Turłaja. Dziękuję ks. Janowi za wszelkie dobro, wielką życzliwość, którą okazywał naszej rodzinie w ciągu długich lat posługiwania męża w kościele oszmiańskim. Dziękuję wszystkim kapłanom, którzy modlili się razem z nami. Swoją serdeczną wdzięczność wyrażam w mojej codziennej modlitwie.
Teresa Turłaj
◊◊◊
Czcigodny Księże Pawle Sołobuda! Z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy, by dobry Bóg wynagrodził Ci za owocną pracę w naszej parafii, Maryja Panna pomagała we wszystkich poczynaniach, Zmartwychwstały Chrystus napełniał serce miłością, a kapłańską drogę oświecały promnie Bożego Miłosierdzia.
Wierni z par. Ducha Świętego
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Zdzisławowi Pikule z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy serdeczne życzenia. Życzymy mocnej wiary, niegasnącej nadziei i mocnej miłości do Boga i bliźniego. Niech Chrystus Zmartwychwstały pomaga Ci codziennie w posłudze kapłańskiej, będzie prawdziwą drogą, prawdą i życiem dla Ciebie. Dziękujemy za ofiarną pracę w naszej parafii, a także za modlitwę i każde dobre słowo!
Z wyrazami wdzięczności parafianie i młodzież z Dziatłowa
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Zacharzewskiemu z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, siły i wytrwałości w pracy duszpasterskiej. Niech dobry Bóg, który powołał Cię do kapłaństwa, wynagradza Ci, a Matka Boża i Anioł Stróż opiekują się Tobą każdego dnia. Życzymy dużo słonecznego światła i dobra od ludzi. Niech z Twojej twarzy nigdy nie znika szczęśliwy uśmiech. Jesteśmy wdzięczni Ci za to, że jesteś z nami.
Parafianie z kapl. Daniłowicze
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jacekowi Markielowi z okazji świąt Wielkanocnych przesyłamy serdeczne życzenia łask Bożych, opieki Matki Bożej, zdrowia i owocnej pracy duszpasterskiej. Dziękujemy za oddaną posługę Bogu i ludziom, mądre rady i szczery uśmiech.
Byli parafianie z Zelwy rodziny Trubiejów i Romańczuków
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Bakłażcowi z okazji Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia łask Bożych, opieki Matki Bożej, zdrowia i owocnej pracy duszpasterskiej. Dziękujemy za szczerą i ofiarną pracę kapłańską. Także z całego serca dziękujemy szanownym Siostrom Jordanie i Marynie. Życzymy mocnego zdrowia, cierpliwości i błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego na każdy dzień życia i posługi.
Rodzina Sawków ze w. Wiejszycze
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Bakłażcowi z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszelkich łask Bożych, opieki Matki Bożej, obfitych darów Ducha Świętego, mocnego zdrowia i pomyślności w pracy duszpasterskiej. Dziękujemy za głoszenie Słowa Bożego i życzymy nadal z ufnością podążać drogą kapłaństwa Chrystusowego.
Irena Zaniewska wraz z rodziną
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Stwołowi z okazji Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy wszystkiego najlepszego: mocnego zdrowia, codziennej radości, pogody ducha, realizacji wszystkich planów i zamiarów, a także życzliwych ludzi na drodze życiowej i pomyślności w posłudze duszpasterskiej. Niech Matka Boża opiekuje się Tobą codziennie, a Bóg Wszechmogący otwiera swe dłonie dla Ciebie i obficie wynagradza.
Rada Parafialna oraz parafianie z Repli
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Janowi Sarele i Leonowi Liszykowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy obfitych łask od Zmartwychstałego Zbawiciela, opieki i matczynej miłości od Jego Matki, wiernych i życzliwych ludzi obok, mocy i cierpliwości w pełnieniu posługi kapłańskiej oraz wszystkiego najlepszego! Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Wierni parafianie z Wołpy
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Sakowiczowi z okazji Urodzin, Imienin i Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy wszystkiego, co najlepsze. Niech każdy Twój dzień będzie napełniony ciepłem, radością, miłością, szczęściem, światłem Ducha Świętego i wszelkimi łaskami od Chrystusa Zmartwychwstałego. Niech św. Patron nieustannie czuwa nad Tobą i zanosi swe modlitwy do tronu Bożego.
Chrześniak Konstanty wraz z rodzicami
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Szczupałowi z okazji Świąt Wielkanocnych składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech zdrowie będzie mocne, szczęście pełne, w duszy mieszka spokój, na twarzy zawsze gości uśmiech i realizują się wszystkie plany. Chrystus Zmartwychwstał!
Rodzina Zając
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Martinowiczowi z okazji Imienin pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa na każdy dzień posługi kapłańskiej oraz życzliwych ludzi obok, gotowych przyjść z pomocą. Niech dobry Bóg darzy Cię zdrowiem, mądrością, czułym sercem i zawsze pomaga nieść Jezusa ludziom, a Duch Święty niech napełnia Cię swoją mocą i wszelkimi łaskami.
Komitet Kościelny i parafianie z Gieranion
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Janowi Osipowiczowi i Andrzejowi Agielowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy wiązankę serdecznych życzeń zdrowia i energii na długie lata życia. Niech trudności, które spotykają się na Waszej drodze życiowej, nigdy Was nie zniechęcają, a tylko umacniają i prowadzą do świętości. A kiedy poczujecie się zmęczeni od ciężaru obowiązków, niech Waszym spoczynkiem zostanie tabernakulum, życiem – Eucharystia, bogactwem – Krzyż, Waszą Matką – Maryja, a nadzieją – Niebo! Szczęść Boże!
Wdzięczni wierni z par. Lida-Industrialny
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Chańko z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia. Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień Twej posługi kapłańskiej, Matka Boża niech ogarnia swym matczynym płaszczem, a św. Patron zawsze się opiekuje i mocno trzyma za rękę, prowadząc przez życie. Niech Twa posługa przynosi obfite owoce na niwie Pana.
Wdzięczni wierni
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Fiedukowi z okazji Świąt Wielkanocnych i Imienin życzymy mocnego zdrowia, sił i dobrych ludzi na drodze duszpasterskiej, opieki Najświętszej Maryi Panny i św. Patrona. Niech światło Chrystusa oświetla Twą drogę kapłańską. Alleluja!
Wdzięczni parafianie z Różanki
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Ignatowiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia mocnego zdrowia i radości na każdy dzień. Niech św. Patron codziennie Ci towarzyszy w drodze do świętości i do ludzkich serc, Bóg Wszechmogący niech otacza swoim błogosławieństwem, Matka Boża nieustannie się opiekuje, przytula do siebie, broni od wszelkiego zła i błogosławi Twą pracę duszpasterską, a Anioł Stróż niech strzeże zawsze i wszędzie w ciągu całego życia.
Wdzięczni wierni
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Jodzikowi z okazji Imienin z całego serca składamy najpiękniejsze życzenia. Niech Twój św. Patron zawsze się Tobą opiekuje i prowadzi przez życie, trzymając za rękę. Życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, sił i cierpliwości na każdy dzień posługi kapłańskiej, obfitych darów Ducha Świętego i opieki Matki Bożej. Niech każda chwila Twojego życia będzie radosna, słoneczna i szczęśliwa. Nadal pozostawaj taki aktywny, energiczny, serdeczny i dyplomatyczny.
Parafianie z Cudzieniszek
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Bartoszewiczowi z okazji Imienin życzymy wszystkich darów Ducha Świętego, spokoju w sercu, pocieszenia w smutku oraz opieki Matki Bożej z Ostrej Bramy.
„Margaretka” oraz parafianie z Bieniakoń
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Marianowi Chamieni z okazji Imienin życzymy mocnego zdrowia, siły i wytrwałości w niełatwej posłudze kapłańskiej. Niech Twą drogę oświecają promnie Miłosierdzia Bożego, Matka Boża Nieustającej Pomocy będzie Twą patronką każdego dnia, a Duch Święty prowadzi przez drogi szczęścia i zdrowia.
Z modlitwą wierni z par. Szydłowice
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Jerzemu Sakowiczowi z okazji Imienin i Urodzin składamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń mocnego zdrowia, szczęścia, radości, długich lat życia i długiej posługi w naszej parafii. Niech św. Patron nieustannie modli się za Ciebie przed tronem Bożym i broni od niebespieczeństwa. Niech Twe marzenia zawsze się spełniają, a uśmiech nieustannie upiększa Twą twarz. Niech praca na rzecz Bogu i ludziom przynosi obfite owoce, Bóg miłosierny niech błogosławi i otula Cię swą opieką, a Matka Boża oświeca promieniami swojej miłości. Niech Bóg odwdzięczy Twej mamie za takiego syna.
Z modlitwą i wdzięcznością parafianie z Korelicz i Worończy
◊◊◊
Czcigodny Księże Wiktorze Zacharzewski! Z okazji Twych Urodzin nisko się kłaniamy i składamy słowa szczerej wdzięczności Panu Bogu za dar życia i talent, którymi Cię obficie obdarzył przez Twych szanownych rodziców. Życzymy zdrowia, szczęścia, wypływającego z wybrania Bożego, obfitych łask Bożych, wiary i nadziei w Panu. Życzymy, by miłość, która jest więzią wszystkiego i łączy serca ludzkie, przez cały czas Ci towarzyszyła, szczególnie w budowaniu więzi między duszpasterzem i wiernymi. My zaś ze swej strony otaczamy Cię swoją modlitwą, żeby Bóg błogosławił i nieustannie umacniał swoją łaską i spokojem.
Wierni z par. św. Aniołów Stróżów w Rohotnej
◊◊◊
Odeszła z życia mama Wanda. Składam krewnym i bliskim Zmarłej słowa szczerego współczucia i żalu, połączone z modlitwą.
Córka Irena Zaniewska

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  310

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.