GRODNO
Czwartek,
22 lutego
2024 roku
 

Warto zabiegać o zachowanie czystego serca

Wywiad

Ks. Antoni Gremza, główny organizator Diecezjalnych Dni Młodzieży Diecezji Grodzieńskiej w Smorgoniach
– Księże Antoni, bardzo proszę powiedzieć, dlaczego miejscem spotkania młodych Diecezji zostały wybrane właśnie Smorgonie i dlaczego takie hasło?
   – Odpowiedź jest bardzo prosta: ostatnie Dni Młodzieży w Smorgoniach odbyły się w 2003 r., i w ogóle młodzież ze Smorgoń jest bardzo aktywna i jest godna przyjmować DDM u siebie. Hasło –„Czystego serca widzą Boga” – jest parafrazą głównego hasła, podanego przez Papieża Franciszka młodzieży całego Kościoła na rok bieżący: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. To są słowa jednego z błogosławieństw Pana Jezusa.
   
   – Jakie są kryteria wyboru stolicy Diecezjalnych Dni Młodzieży?
    – Kryteria są niezmienne: dobry dojazd, gościnność księży i wiernych, aktywność miejscowej młodzieży w życiu diecezji i parafii.
   
    – Aby przemówić do dzisiejszej młodzieży lub ją zachęcić do czegoś, trzeba wykorzystać wszystkie możliwe środki. Jakie środki będą wykorzystane podczas tych dni, aby młodzież usłyszała Chrystusa i siebie nawzajem?
   – Tymi środkami ewangelizacji będą specjalny pociąg DDM – t.zw. pociąg „Czystego serca”, religijne koncerty i spotkania z ludźmi, którzy podzielą się świadectwem o tym, dlaczego warto zabiegać o zachowanie „Czystego serca” w życiu konsekrowanym, kapłaństwie, małżeństwie, narzeczeństwie oraz podczas przeżywania okresu młodości.

   – Najwięcej młodzieży przyjeżdża z miast, najmniej ze wsi. A jednak za tyle lat obserwacji czy powie Ksiądz, z których parafii przybywa najwięcej młodych ludzi?
    – Rzeczywiście tak jest. Młodzież z parafii miejskich – z Grodna albo z Lidy, ze Szczuczyna i Iwia – chętnie bierze udział w spotkaniach młodzieżowych. Ilość uczestników z tych miast zawsze jest wysoka. Lecz jej procentowo nie ustępują, a nawet ją przewyższają niektóre parafie wiejskie: Sobotniki, Zabłocie, Szydłowice, Lipniszki.
   
    – Jakie nowe punkty są przewidziane w planie tegorocznych Dni Młodzieży?
   – Jak i zawsze punkty programu będą odpowiadać głównemu tematowi spotkania, czyli słowom: „Czystego serca widzą Boga”. Będą nim też poświęcone katechezy i prace w grupach, rozmowy i możliwość przyłączenia się do Ruchu Czystych Serc, to znaczy do grupy ludzi, którzy starają się żyć w swej sferze płciowej i seksualnej według błogosławieństwa i nauki Pana Jezusa.
   
    – Czy fenomen spotkań młodzieżowych, a to około 1000 młodych ludzi w poprzednich spotkaniach, później owocuje?
   – Zawsze podczas Diecezjalnych Dni Młodzieży odbywa się stały proces religijnego wychowania młodych ludzi. Tegoroczne spotkanie nie jest wyjątkiem. Od wychowania przechodzi się do samowychowania. Widać to w życiu młodzieży, która regularnie uczestniczyła w spotkaniach, a dzisiaj sama angażuje się w życie różnych grup apostolskich i parafialnych, ożywiając je swymi dziełami chrześcijańskimi i świadectwem życia.
   
    – Jak można młodych zachęcić do codziennej pracy w swoich parafiach?
   – Trzeba najpierw im zaufać, aby mogli przekonać się, że potrafią razem uczynić wiele dobrego. Osiągnięcie tego celu zależy od stałej obecności duszpasterza pośród młodzieży i prowadzenia jej ku temu, aby rzeczywiście mogła przeżywać swoją wiarę jako spotkanie z żywym Bogiem. Wtedy mniej będzie padać negatywnych wypowiedzi ze strony księży i dorosłych, że młodzież jest zła albo że za mało angażuje się w życie parafialne i apostolskie. Młodzież jest dobra, trzeba jedynie umieć wydobyć z niej potencjał dobra.
   
    – Dziękuję za rozmowę.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  314

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.