GRODNO
Piątek,
02 czerwca
2023 roku
 

5 kwietnia 2015 roku

Z głębi serca

 

◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego z całego serca życzymy obfitych łask Bożych na każdy dzień. Niech Chrystus Zmartwychwstały wzmacnia Ekscelencję w walce z codziennością, Duch Święty obdarzy wszelkimi darami, a Matka Boża Ostrobramska opiekuje się każdego dnia i dodaje sił, by iść naprzód. Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!
Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji Urodzin i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech każdy dzień będzie szczęśliwy i błogosławiony, serce napełnia radość, miłość i nadzieja, w duszy mieszka pokój, a z twarzy nie schodzi uśmiech. Życzymy także mocnego zdrowia, sił i cierpliwości w posłudze pasterskiej oraz wszelkich łask od Chrystusa Zmartwychwstałego. Wesołego Alleluja!
Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji Świąt Wielkanocnych składam moc najserdeczniejszych życzeń Bożego błogosławieństwa na każdy dzień życia i posługi pasterskiej, nieustannego zapału w głoszeniu Słowa Bożego i prowadzieniu ludzi do Boga, opieki Matki Najświętszej oraz wszelkich łask od Chrystusa Zmartwychwstałego.
Z pamięcią w modlitwie Przełożona Generalna Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych Irena Złotkowska
◊◊◊
Ich Ekscelencjom Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i Józefowi Staniewskiemu, Księdzu Proboszczowi Piotrowi Kubelowi oraz wszystkim Kapłanom diecezji Grodzieńskiej z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy najserdeczniejsze życzenia mocnego zdrowia, uśmiechu na każdy dzień oraz opieki Najświętszej Maryi Panny. Niech Jezus Zmartwychwstały błogosławi Wam w codziennej pracy duszpasterskiej oraz będzie źródłem pokoju i radości. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Wdzięczni parafianie z Krupowa
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji Urodzin i Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy wszystkiego najlepszego: mocnego zdrowia, sił, pogody ducha, niezachwianej wiary, nadziei i miłości w sercu, a także jasnego nieba nad głową i dobrych ludzi obok. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Mama z całą rodziną
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Tadeuszowi Kondrusiewiczowi oraz Ich Ekscelencjom Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, Józefowi Staniewskiemu, Jerzemu Kasabuckiemu i Olegowi Butkiewiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy obfitych darów od naszego Pana Jezusa Chrystusa, mocy Ducha Świętego, opieki Najświętszej Maryi Panny oraz obfitych plonów na Bożej niwie.
Apostolat Wieczystej Modlitwy za Kapłanów „Margaretka” z par. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji Urodzin i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech duch miłości Bożej zejdzie na Ekscelencję i napełni pokojem i radością, doda sił w głoszeniu Dobrej Nawiny i umocni w drodze do świętości. Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarzy swoimi łaskami, a Matka Boża nieustannie się opiekuje! Szczęść Boże!
Rodzina Obuchowskich
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Pawłowi Sołobudzie, Janowi Romanowskiemu, Jarosławowi Hrynaszkiewiczowi, Waleremu Bykowskiemu i Olegowi Kononowiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego z całego serca życzymy błogosławieństwa od Zmartwychwstałego Jezusa na każdy dzień posługi kapłańskiej, wszystkich darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej oraz wszelkich łask Bożych. Niech każdy Wasz moment będzie napełniony szczęściem, dobrocią i miłością, a płomień wiary nigdy nie gaśnie.
Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Proboszczowi Wiktorowi Wieliwisowi, Henrykowi Jabłońskiemu, Siostrze Jadwidze Miecielica z okazji Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia mocnego zdrowia, wdzięczności i miłości od wiernych. Niech Chrystus Zmartwychwstały będzie dla Was źródłem radości i pokoju. Niech On błogosławi Was w posłudze każdego dnia i obdarza swoimi darami, a Matka Boża niech nieustannie się opiekuje Wami. Życzymy także spełnienia wszystkich marzeń, optymizmu, dobroci i pomyślności.
Wierni z par. św. Kazimierza w Putryszkach
◊◊◊
Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Witoldowi Łozowickiemu oraz Księżom: Pawłowi Romanowskiemu, Andrzejowi Radziewiczowi, Pawłowi Białonosowi i Janowi Romanowskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy zdrowia i wytrwałości na każdy dzień posługi kapłańskiej. Niech światło Chrystusa rozjaśnia Waszą drogę, a miłosierdzie Boże i opieka Matki Najświętszej dodają sił i cierpliwości. Niech dobry Bóg obdarza swoim ojcowskim błogosławieństwem, Duch Święty prowadzi po drogach Bożych, uśmiech zawsze gości na Waszych twarzach, obok będą życzliwi ludzie, a Chrystus Zmartwychwstały codziennie Wam błogosławi. Wesołego Alleluja!
Kółka Różańcowe, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca oraz wierni z Radunia
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Pawlukiewiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia mocnego zdrowia, wytrwałości, radości od pełnionej posługi duszpasterskiej, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Kapłanów oraz obfitych darów Ducha Świętego. Niechaj promnie miłosierdzia Bożego rozjaśniają Twą drogę, by światło Twojej wiary prowadziło do nawrócenia tych, kto jeszcze nie zna Chrystusa. Dziękujemy za wizytę duszpasterską do naszych domów, za czułe serce, tolerancję i gotowość przyjść z pomocą. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Parafianie z kośc. św. Piotra i Pawła Apostołów w Graużyszkach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Zwierzyńskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia połączone z modlitwą. Życzymy obfitych łask Bożych, zdrowia na długie lata, darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej, wytrwałości na drodze kapłańskiej, którą wyznaczył Ci Bóg wszechmogący, a także ludzkiej dobroci. Dziękujemy Ci za pracę w naszej parafii, cierpliwość, piękne, mądre i pouczające kazania, dobroć i skromność, troskę o ludzi oraz czułe serce, a Twojej mamie – za syna kapłana.
Z modlitwą i szacunkiem wierni z par. św. Jerzego w Wornianach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Denisowi Szmyginowi z okazji Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia szczodrych darów Ducha Świętego, zdrowia, radości, dużo sił w prowadzeniu ludu Bożego oraz pięknych plonów na niwie Pana. Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarzy Cię swoimi łaskami i błogosławieństwem, a Najświętsza Maryja Panna stale się opiekuje i nigdy Cię nie opuszcza.
Wierni z par. Zwiastowania NMP w Międzyrzeczu
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Denisowi Szmyginowi z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego z całego serca życzymy wiele łask Bożych: mocnego zdrowia na długie lata życia, spełnienia wszystkich marzeń, pogody ducha i ludzkiej życzliwości. Jesteśmy Ci wdzięczni za miłosierne serce, mądrość, ofiarność, modlitwę i wiarę. Niech Bóg wszechmogący oświeca swym światłem każdy Twój dzień.
Z szacunkiem rodzina Ambraszkiewiczów z par. Zwiastowania NMP, w. Klepacze
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Witalijowi Wnorowskiemu, Waleremu Bykowskiemu, Algimantasowi Paulikasowi, Andrzejowi Liszce, Waleremu Spirydonowi, Janowi Kuziukowi i Aleksandrowi Worobjowowi z okazji Dnia Kapłana życzymy mocnego zdrowia, obfitych plonów na niwie Pana, nieustannej opieki Matki Najświętszej i św. Antoniego, oraz wszystkiego, co najlepsze. Niechaj Chrystus, który przemienił chleb w swoje Ciało, a wino – w Krew i powierzył Wam codziennie trzymać je w swoich kapłańskich rękach, zawsze Wam błogosławi.
Radosnych i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych życzą wierni z par. Odelsk
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Kazimierzowi Żylisowi, Pawłowi Astukiewiczowi i Witalijowi Bielenikowi z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego, mocy Ducha Świętego, opieki Matki Bożej, dużo radości, mocnego zdrowia, siły i pokoju na każdy dzień oraz obfitych owoców na niwie Pańskiej. Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!
Parafianie z Indury
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Astukiewiczowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, wiele łask Bożych, dobrych i szczerych ludzi, gotowych zawsze przyjść z pomocą, oraz dużo sił i wytrwałości w posłudze duszpasterskiej. Niechaj Matka Boża opiekuje się Tobą w każdej chwili życia, a Bóg miłosierny nieustannie obdarza swoimi łaskami i błogosławieństwem.
Wdzięczni parafianie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu z okazji Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia mocnego zdrowia, słonecznych dni, szczerych i wiernych przyjaciół, a także radości, sił, by pokonać trudności życia codziennego i godnie pełnić posługę kapłańską. Dziękujemy za ofiarną pracę, dobre serce, piękny przykład wiary i mądrości. Niech Duch Święty wspomaga Księdza na drogach życia. Wesołego Alleluja!
Z modlitwą wdzięczne parafianki Pelagia, Mirosława, Andżela i Leokadia
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Dymitrowi Nieścierowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy dużo zdrowia, siły, radości i pięknych owoców z posługi na niwie Pańskiej. Niechaj Chrystus Zmartwychwstały obdarza Cię swoim błogosławieństwem i miłością, życie płynie w spokoju, a Matka Boża przytula do swego serca.
Komitet Kościelny oraz parafianie z Gieranion
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Aleksandrowi Lebiedziewiczowi z okazji Świąt Wielkanocnych przesyłamy swoje szczere życzenia. Życzymy mocnego zdrowia, radości, pogody ducha i optymizmu na każdy dzień. Niech na Twej twarzy zawsze gości uśmiech, a obok będą dobrzy i życzliwi ludzie. Niech Zmartwychwstały Syn Boży obdarzy Cię swoim błogosławieństwem i wszelkimi łaskami. Wesołych Świąt!
ІІІ Zakon św. Franciszka, Kółka Różańcowe oraz parafianie z Sobotników
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Olegowi Dulowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia błogosławieństwa Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, radości od posługi kapłańskiej, mocnego zdrowia, uśmiechu, darów Ducha Świętego i opieki Matki Bożej. Niech za pomocą Boga i dobrych ludzi spełnią się wszystkie Twoje szlachetne plany i zamiary. Dziękujemy za rozpalony ogień wiary, ofiarną pracę budowania naszej świątyni, dobre i czułe serce, modlitwę oraz ofiarne służenie Bogu i ludziom.
Wdzięczni parafianie i miłująca młodzież z par. św. Stanisława Kostki w Wołkowysku
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Olegowi Dulowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy mocnego zdrowia, szczęścia, radości, długich lat życia i posługiwania w naszej parafii. Niech Chrystus Zmartwychwstały obficie obdarzy Cię swoimi łaskami, a obok zawsze będzie Matka Najświętsza. Serdecznie dziękujemy za nieustanną pracę, duchową opiekę, szczerą modlitwę, cierpliwość, dobroć i wyrozumiałość. Niech Twą drogę kapłańską oświecają promnie miłosierdzia Bożego. Pamiętamy o Tobie w swoich modlitwach do Matki Bożej. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Z wdzięcznością grupa modlitewna z par. św. Stanisława Kostki w Wołkowysku
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Proboszczowi Włodzimierzowi Hulajowi, Władysławowi Surwile, Arturowi Wołczkiewiczowi, Stanisławowi Pacynie, Klerykom: Denisowi Brazińskiemu, Witalijowi Aleksiejczykowi, Ernestowi i Tomaszowi Mikołajczykom, Andrzejowi Honczarowi, a także szanownym Siostrom Klarze Wołczek i Agnes Ostrouch z okazji Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia połączone z modlitwą: mocnego zdrowia, dużo radości, mocy Ducha Świętego oraz owocnej pracy w naszej parafii. Niech Wasza mądrość, dobroć, skromność i troska o ludzi zawsze będą przykładem dla nas.
Komitet Kościelny i wdzięczni parafianie z Lidy-Fary
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Pyszyńskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy życzenia pogody ducha i ciepła, dużo sił i wytrwałości, by iść przez niełatwą drogę kapłańską. Niech na drodze, którą Ci wskazał Pan, zawsze Ci towarzyszą Jezus i Jego Najświętsza Matka, a żywy ogień Ducha Świętego, który lśni w Twoim sercu, niech nigdy nie słabnie, lecz pomaga coraz większej ilości ludzi odnaleźć drogę do wiary i do Kościoła. Dziękujemy za głoszenie Słowa Bożego, troskę o parafian i świątynię.
Z modlitwą wdzięczni parafianie z Rędzinowszczyzny
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Konopielce z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy serdeczne życzenia. Niech Chrystus Zmartwychwstały błogosławi Ci i strzeże, a Maryja Panna ma w swej stałej opiece. Mocnego zdrowia na długie lata, ludzkiej dobroci, pogody ducha, ciszy w sercu, radości, szczęścia, uśmiechu i spokojnych dni w łasce Bożej. Niech Duch Święty oświeca swym światłem każdy dzień Twej pracy kapłańskiej.
Z wdzięcznością i modlitwą parafianie z kapl. Wierdomicze
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Edwardowi Sinkiewiczowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia na długie lata, szczęścia, radości z każdej przeżytej chwili, pogody ducha, mocnej nadziei na lepsze i wszystkich łask Bożych. Niech Matka Najświętsza nieustannie się Tobą opiekuje, a obok będą tylko dobrzy i życzliwi ludzie.
Komitet Kościelny oraz wdzięczni wierni z par. Miłosierdzia Bożego na Wiśniowcu
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Proboszczowi Janowi Etelowi, Aleksandrowi Pietrowiczowi, Edwardowi Sinkiewiczowi i Aleksandrowi Fiedotowowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy obfitych łask Bożych na każdy dzień życia. Niech moc Boża schodzi na Was i będzie wsparciem w pełnieniu posługi duszpasterskiej. Niech Wasze starania, szczerość i otwarte serca prowadzą wszystkich wiernych do Boga, a Wam będą wynagrodzone w Królestwie Bożym i tu, na ziemi.
Komitet Kościelny oraz wdzięczni wierni z par. Miłosierdzia Bożego na Wiśniowcu
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Martinowiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy szczere życzenia oraz wyrazy wdzięczności, szacunku i uznania. Życzymy mocnego zdrowia, życzliwych ludzi obok, mądrości i świętości. Panie Jezu, znamy, jak miłujesz swoich kapłanów. Za to, że Ksiądz Jerzy głosi Twoją naukę, że w Twoim imieniu odpuszcza nam grzechy, że rozdaje nam Twoje ciało, przytul go z miłości do siebie i obdarz swoim błogosławieństwem, my zaś będziemy wspierać go swoją modlitwą. Dziękujemy rodzicom za syna kapłana!
Apostolat „Margaretka” ze w. Suraż
◊◊◊
Czcigodny Księże Dymitrze Nieścier! Z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami, że usłyszałeś kiedyś głos „Pójdź za Mną!” i poszedłeś drogą służenia Bogu i ludziom. Życzymy mocnego zdrowia, sił i wytrwałości w niełatwej pracy kapłańskiej. Niech Jezus Zmartwychwstały obdarzy Cię swoją siłą i błogosławieństwem, a Matka Boża otula swą matczyną opieką.
Wierni z kapl. Suraż
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Ryszardowi Perczakowi z okazji Imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech każdy dzień Twojego życia będzie szczęśliwy i błogosławiony, obok będą życzliwi ludzie, a w duszy mieszka radość, nadzieja i miłość. Niech wiara staje się mocniejsza każdego dnia, a błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opieka św. Patrona będą Twą bronią w walce przeciw zła.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Dzitwy
◊◊◊
Czcigodnym Ojcom Stanisławowi Sadowskiemu i Karolowi Baranowskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych, obfitych darów Ducha Świętego i nieustannej opieki Matki Bożej. Niech zdrowie, radość i życzliwość ludzka zawsze Wam towarzyszą. Niech Jezus Zmartwychwstały zawsze króluje w Waszych sercach, dodając sił w służeniu Bogu i ludziom. Crystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Z modlitwą parafianie z Porozowa
◊◊◊
Czcigodnym Ojcom: Proboszczowi Antoniemu Porzeckiemu, Eugeniuszowi Gołębiowi i Maksymilianowi Świerzewskiemu z okazji Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy wszystkiego, co najlepsze: błogosławieństwa Bożego na długie lata życia, opieki Matki Najświętszej, obfitych darów Ducha Świętego oraz mocnego zdrowia, sił i wytrwałości na drodze kapłańskiej, codziennej radości i spokoju w sercu. Chrystus Zmartwychwstał!
Rycerstwo Niepokalanej z par. MB Anielskiej
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Życzymy dużo zdrowia, pogody ducha i szczęśliwej pracy, mocy i wytrwałości w posłudze Bogu i ludziom, a także niegasnącego zapału w głoszeniu Słowa Bożego. Niech Matka Boża opiekuje się Tobą i nieustannie prowadzi przez życie.
Z wdzięcznością parafianie ze w. Gineli
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Dymitrowi Siedleckiemu z okazji Imienin z całego serca składany szczere życzenia wszystkiego najlepszego: mocnego zdrowia na długie lata życia, szczęścia, które odnajdziesz w Bogu, spokoju w duszy i radości w sercu. Niech Cię napełnia moc Ducha Świętego, miłość i nadzieja na lepsze. Niech obok będą życzliwi ludzie, a z twarzy nie znika uśmiech. Szczęść Boże!
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca ze Wsielubu
◊◊◊
Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Mikołajowi Cichonowiczowi oraz Ojcu Andrzejowi Jodkowskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy wiązankę najlepszych życzeń: wiele łask Bożych, dobrego zdrowia na długie lata, siły, pogody ducha, stałej opieki Matki Najświętszej, szacunku, dobrych i życzliwych ludzi na drodze życiowej. Niechaj Bóg, któremu zaufaliście, pomoże pokonać wszelkie trudności, a Słowo Boże, które zasiewacie w naszych sercach, przyniesie plon stokrotny. Niech Wasza praca codzienna przynosi Wam zadowolenie, a nas kieruje drogą ku zbawieniu. Radosnego Alleluja!
Z wdzięcznością i szacunkiem wierni i Kółko Różańcowe św. Jana Niepomucena ze Staniewicz
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Proboszczowi Czesławowi Pawlukiewiczowi, Andrzejowi Radziewiczowi, Wiktorowi Myślukowi, a również wszystkim Kapłanom i Rekolekcjonistom, którzy pracowali w naszej parafii, z okazji Dnia Kapłana składamy najserdeczniejsze życzenia. Błagamy Pana, aby każdy z Was odnajdywał w swoim sercu i życiem stale potwierdzał to autentyczne znaczenie, które Wasze osobiste powołanie kapłańskie posiada, jak też aby wszyscy ludzie trwali w dziękczynieniu za dar powołania jako za łaskę niczym nie zasłużoną. Życzymy tej świętości, która wyraża się gorliwością i poświęceniem, by wspierała Was zawsze moc Ducha Świętego i miłość do Eucharystii, byście starali być wiarygodnymi świadkami Chrystusa we współczesnym świecie, aby Wasze wołanie płynęło z czystego serca, mającego w sobie prostotę i szczerość prawdziwych uczniów. Życzymy, aby w tajemnicach Waszego kapłańskiego życia Chrystus stał się widzialny i słyszalny, a Wy na Jego wzór byli dobrymi pasterzami i osągnęli świętość.
Z chrześcijańskim pozdrowieniem parafianie z Rosi
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Mikołajowi Cichonowiczowi oraz wszystkim kapłanom dekanatu Brzostowica Wielka z okazji Dnia Kapłana i świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Chrystus Zmartwychwstały, Zbawiciel świata, obdarza swoimi łaskami, prawdziwą radością i spokojem.
Franciszkański Zakoń Świeckich z Wielkich Ejsmontów i Kółko Żywego Różańca z Wielkich Jodkiewicz
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Myślukowi z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy wiązankę najpięknejszych życzeń mocnego zdrowia, długich lat życia, dobrych i życzliwych ludzi obok. Niech Chrystus Zmartwychwstały prowadzi Cię do Pana po drodze, którą sam wybrałeś, a Matka Boża zawsze otacza Cię swą czułą opieką. Szczęść Boże!
Wdzięczni parafianie ze w. Szembielowce
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Olegowi Dulowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia mocnego zdrowia, sił na każdy dzień posługi kapłańskiej i ludzkiej życzliwości. Niechaj światło Chrystusa oświeca drogę kapłańską, a miłosierdzie Boże i opieka Matki Najświętszej dodają sił i cierpliwości. Dziękujemy za dobre i czułe serce, troskę o naszych dzieciach, za ratowanie i nawrócenie naszych dusz, a Panu Bogu – za to, że posłał nam Ciebie. Wesołego Alleluja!
Z miłością i wdzięcznością dzieci i ich rodzice z par. św. Stanisława Kostki w Wołkowysku
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Antoniemu Kozłowskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych serdecznie życzymy wszystkiego najlepszego. Niech Twa droga kapłańska będzie szczęśliwa i błogosławiona. Niech Jezus Zmartwychwstały obdarzy Cię swoimi łaskami, zdrowiem na długie lata życia, siłą i wytrwałością, byś mógł pokonać wszystkie trudności na swojej drodze życiowej. Serdecznie dziękujemy za dobre, czułe serce, szczerą, ofiarną i staranną pracę duszpasterską.
Z modlitwą wierni ze w. Malinowaja
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Proboszczowi Antoniemu Filipczykowi, Olegowi Dulowi, Pawłowi Ejsmontowi i Dymitrowi Lewczykowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy nieustannej opieki Maryi Panny na niełatwej drodze posługi kapłańskiej, darów Ducha Świętego, obfitych łask Bożych, pogody ducha, ludzkiej życzliwości, zdrowia i długich lat życia.
ІІІ Zakon św. Franciszka z par. św. Wacława w Wołkowysku
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Proboszczowi Janowi Rejszelowi, Andrzejowi Kiewlukowi, Siostrom Annie i Katarzynie oraz Organistce Annie z okazji Świąt Wielkanocnych składamy z głębi serca płynące życzenia mocnego zdrowia, szczęścia, niegasnącego zapału wiary i owocnej pracy na niwie Pana. Niech Bóg miłosierny i Duch Święty dodają Wam sił i natchnienia, a Najświętsza Maryja Panna obdarza łaskawością i ciepłem swojego serca. Życzymy także spełnienia wszystkich planów i zamiarów, szczodrych i życzliwych ludzi na drodze życia. Szczęśliwych i radosnych Świąt!
Wierni z kapl. Lipiczno
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu z okazji Świąt Zmartwychwstania Pana składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Matka Boża Jasnogórska nieustannie się Tobą opiekuje, przytula do siebie, broni od wszelkiego zła i błogosławi Twą pracę duszpasterską. Mocnego zdrowia na długie lata, szczęścia, sił i wytrwałości na drodze życiowej.
Z modlitwą i wdzięcznością parafianie ze w. Kamionka
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Kazimierzowi Murawie i Olegowi Żurawskiemu z okazji Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia. Niech Boża miłość i miłosierdzie zstępują na Was codziennie, Matka Najświętsza niech trzyma Was w swojej opiece, a nasz Zmartwychwstały Zbawiciel nieustannie obdarza swoimi łaskami i wspiera na niełatwej drodze duszpasterskiej. Z całego serca dziękujemy za otwarte, szczere i dobre serca, oraz za gotowość przyjść z pomocą w każdej chwili. Niech Wasze życie będzie szczęśliwym i błogosławionym. Chrystus Zmartwychwstał!
Z szacunkiem rodziny Ioda, Lach, Walak z Dziatłowa
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Zdzisławowi Pikule z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy pogody ducha, mocnego zdrowia i niegasnącego zapału do głoszenia Słowa Bożego. Niech Chrystus Zmartwychwstały, który zbawił świat przez swoją śmierć na krzyżu, doda Ci sił, by pokonywać wszelkie trudności, i obdarzy radością swojego Zmartwychwstania. Matka Boża niech nieustnnie się Tobą opiekuje, a Duch Święty zsyła swe obfite dary. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Z szacunkiem Kółka Różańcowe, Komitet Kościelny oraz wierni parafianie z Dziatłowa
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Igorowi Anisimowowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy moc łask Bożych, opieki Matki Bożej, darów Ducha Świętego, mocnego zdrowia oraz pomyślności w pracy duszpasterskiej. Dziękujemy za Słowo Boże, modlitwę i dobre serce.
Parafianie z kośc. Niepokalanego Poczęcia NMP w Słonimiu
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Pietraszkowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego z głębi serca życzymy dużo zdrowia, długich i szczęśliwych lat życia, wytrwałości, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej, pomocy Ducha Świętego i miłosierdzia Bożego na każdy dzień. Wiernie służ Bogu i ludziom! Radosnego Alleluja!
Wierni Parafianie ze w. Jewłasze
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Proboszczowi Jerzemu Żegarinowi, Aleksandrowi Bakłażcowi, Janowi Bołtrukiewiczowi, Aleksandrowi Sosnowskiemu i Dymitrowi Lewczykowi, Diakonowi Czesławowi Ładyce oraz Klerykowi Wadzimowi Kautaniukowi z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego z całego serca życzymy wszystkiego najlepszego. Niech wszystkie łaski Boże, którymi są napełnione Święta Wielkanocne, nasycają Wasze życie i posługę. Niech obok zawsze będą życzliwi ludzie, gotowi przyjść z pomocą w trudnych chwilach, a Matka Boża Nowogródzka niech otacza Was swoją opieką i miłością. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Komitet Kościelny oraz wierni z par. św. Michała Archanioła w Nowogródku
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Bartoszewiczowi z okazji Świąt Zmartwychwstania Pana życzymy zachować szczerość serca, dobroć myśli i czystość ducha. Niech dobry Bóg rozjaśni swą łaską Twą drogę, obdarzy mocnym zdrowiem, pośle życzliwych ludzi, dobre serca których nie pozwolą Ci się zasmucić. Niech uśmiech dobroci nigdy nie gaśnie na Twojej twarzy. Bóg zapłać mamie za syna kapłana.
Wdzięczni parafianie z Żyrmun
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Edwardowi Sinkiewiczowi z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia wszelkich łask Bożych, mocnego zdrowia na długie lata, szczęścia, optymizmu, siły i wytrwałości na drodze życiowej, a także obfitych darów Ducha Świętego i nieustannej opieki Matki Bożej na każdy dzień życia.
Z szacunkiem Legion Maryi z par. Miłosierdzia Bożego
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Proboszczowi Aleksandrowi Romanowskiemu, Józefowi Trubowiczowi i Antoniemu Adamowiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy dużo radości, zdrowia, pięknej drogi kapłańskiej, pomyślności w pracy duszpasterskiej oraz życzliwości od parafian. Radosnych Świąt!
Parafianie z kośc. Niepokalanego Poczęcia NMP w Południowym
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Martinowiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy dużo łask Bożych, mocnego zdrowia i opieki Najświętszej Maryi Panny. Niech każdy Twój dzień będzie napełniony radością, miłością, wiarą i nadzieją na lepsze.
Komitet Kościelny i parafianie z Gieranion
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Wiktorowi Subielowi z okazji Świąt Zmartwychwstania Pana i Dnia Kapłana z całego serca życzymy zdrowia, szczęścia, dużo sił i wytrwałości w trudnych chwilach życia. Niech dobry Bóg obdarza Cię wszelkimi łaskami, a Najświętsza Maryja Panna otula swym płaszczem. Dziękujemy Ci za dobre i czułe serce, miłość i cierpliwość do nas. Nisko się kłaniamy rodzicom za syna kapłana. Najlepsze życzenia składamy także szanownym Siostrom Agnieszce, Annie i Wdowie Sabinie. Niech Pan Bóg wspiera Was zawsze i wszędzie, pomagając w realizacji wszystkich planów i zamiarów. Radosnych Świąt!
Z pamięcią modlitewną członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym, Komitet Kościelny oraz parafianie z Surwiliszek
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Aleksandrowi Lebiedziewiczowi z okazji Urodzin, Świąt Wielkanocnych i Dnia Kapłana z całego serca życzymy zdrowia, szczęścia, dużo sił i cierpliwości, wszelkich łask Bożych, darów Ducha Świętego, dobrych i życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej. Dziękujemy Ci za ofiarną służbę Bogu i ludziom, dobre rady dla każdego z nas, miły uśmiech, dobre serce, miłość i życzliwość. Niech Pan Bóg obdarza Cię wszystkimi darami, a Matka Boża otacza swą miłością i opieką.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Sobotników, Girowicz i Żemosławia
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Henrykowi Jablońskiemu z okazji Dnia Kapłana, Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz dnia Urodzin składamy serdeczne życzenia mocnego zdrowia, sił na każdy dzień posługi kapłańskiej i ludzkiej życzliwości. Niechaj światło Chrystusa rozjaśnia Twą drogę kapłańską, a miłosierdzie Boże i opieka Matki Bożej dodają sił i cierpliwości. Niech św. Patron broni Cię w każdej chwili życia, a dobry Bóg obdarza swoim ojcowskim błogosławieństwem. Niech Duch Święty prowadzi Cię po drogach Bożych, a Anioł Stróż z białych róż Ci wieniec splata.
Z modlitwą i wdzięcznością wierni z Zabłocia
◊◊◊
Czcigodny Księże Piotrze Kubel! Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pana życzymy, by te Święta przynieśli Ci bezgraniczną radość i szczęście, by Chrystus obdarzył zdrowiem i błogosławieństwem, a Matka Boża Ostrobramska czuwała nad Tobą każdego dnia i rozjaśniała drogę do Pana.
Z modlitwą rodzina Ambrożuk z Bolciszek
◊◊◊
Czcigodnemu i drogiemu Księdzu Proboszczowi Zenonowi Romejce z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy wiązankę najpięknejszych życzeń. Niech Chrystus Zmartwychwstały pomaga Ci w codziennej posłudze oraz będzie Twoją siłą i mocą w spełnieniu wszystkich dobrych zamiarów. Niech życie płynie w spokoju, a praca przynosi obfite owoce. Niech Bóg obdarza Cię dobrym zdrowiem na długie lata, a Twój przykład wiary, szczerości i ofiarności będzie dobrym wzorem do naśladowania. Dziękujemy za rozpalony ogień wiary, modlitwę, otwarte serce oraz oddaną posługę Bogu i ludziom.
Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca oraz parafianie z Ostryny
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Piotrowi Kubelowi z okazji Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa życzymy zdrowia, szczęścia i wytrwałości w pracy duszpasterskiej, opieki Matki Najświętszej, darów Ducha Świętego i dużo pięknych chwil na drodze kapłańskiej, którą przygotował Ci Pan. Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie radość, spokój i wiele dni napełnionych Jego darami. Dziękujemy za rozpalony ogień wiary, modlitwę, otwarte serce i ofiarną posługę Bogu i ludziom.
Wierni parafianie z Bolciszek
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Proboszczowi Józefowi Bogdziewiczowi, Pawłowi Gardziejczykowi, a także szanownym Siostrom z okazji Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia mocnego zdrowia, pogody ducha, dużo radości, jasnego poranku Zmartwychwstania oraz smacznego wielkanocnego jajka! Niech Chrystus Zmartwychwstały błogosławi Was i strzeże, a Panna Maryja zawsze ma w swojej opiece. Szczęścia, ciepła, pomyślności w realizacji wszystkich planów oraz wesołych Świąt! Szczerze dziękujemy za życzliwość, miłość i cierpliwość oraz za to, że jesteście z nami.
Wierni z par. Kosmy i Damiana w Ostrowcu
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Chańko z okazji Dnia Kapłana składamy serdeczne życzenia. Niech na drodze kapłańskiej towarzyszy Ci bliskość Tego, kto Cię powołał i komu oddałeś swe życie. Niech Duch Boży mieszka w Twym sercu i nigdy nie pozwoli zapomnieć o tym, co w życiu kapłańskim jest najważniejsze. Życzymy, by trud trwania przy Chrystusie został wynagrodzony radością Zmartwychwstania. Niech rytm Twojego kapłańskiego serca bije rytmem miłości Serca Jezusowego. Niech Twe serce poszerza się i otwiera się na bezgraniczną miłość Bożą. A przede wszystkim życzymy, by na wzór Chrystusa byłeś dobrym pasterzem i osiągnąłeś świętość.
Z chrześcijańskim pozdrowieniem i modlitwą przyjaciele
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Koleśnikowi z okazji Świąt Wielkanocnych składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech błogosławieństwo Boże spływa na Ciebie nieustannie, Matka Boża ma w swojej opiece, a Chrystus Zmartwychwstały obdarza swoimi bezgranicznymi łaskami. Życzymy także mocnego zdrowia na długie lata, pogody ducha, miłości i dobroci od parafian, oraz szczęścia i radości na każdy dzień. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Parafianie ze w. Andrzejowce
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Wiktorowi Wieliwisowi i Henrykowi Jabłońskiemu z okazji Dnia Kapłana życzymy mocnego zdrowia, sił na długie lata życia, radości i zadowolenia z pracy na niwie Pana. Niech Bóg wszechmogący, który wskazał Wam drogę życia, wynagrodzi Was za oddaną posługę kapłańską, za miłość i szacunek do każdego człowieka. Z całego serca dziękujemy za miłosierne serca i troskę o ratowaniu naszych dusz.
Parafianie z kośc. św. Rocha w Grandziczach
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Witalijowi Czurganowi i Mikołajowi Cichonowiczowi z okazji Świąt Wielkanocnych składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń mocnego zdrowia, szczęścia, pogody ducha, radości w sercu i wszelkich łask Bożych. Niech promnie Bożej miłości i miłosierdzia napełniają Wasze życie, a praca kapłańska przynosi obfite owoce. Niech Matka Boża nieustannie się Wami opiekuje, a Duch Święty obdarza swoimi darami.
Kółko Żywego Różańca MB Trokielskiej z Juraciszek
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Dymitrowi Nieścierowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskigo składamy serdeczne życzenia. Niech Pan darzy Cię zdrowiem i radością, a Matka Boża ma w swej opiece. Niech w Twoim sercu mieszka pokój i nigdy nie brakuje ludzkiej życzliwości.
Wierni ze w. Wincuki i okolic
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Romanowi Jałowczykowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkiego najlepszego: zdrowia, wszelkich łask Bożych, radości i opieki Matki Najświętszej. Niech Jezus Zmartwychwstały nieustannie obdarza Cię swym błogosławieństwem. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Byli parafianie ze w. Nowijanka
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Antoniemu Obuchowskiemu, Jerzemu Powajbie, Pawłowi Giedrojciowi, Aleksandrowi Sewastianowiczowi, Romanowi Raczko, Henrykowi Jabłońskiemu, Józefowi Hańczycowi oraz Ojcom Antoniemu Porzeckiemu i Kazimierzowi Jędrzejczakowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy dużo łask Bożych: mocnego zdrowia, optymizmu, pogody ducha, dobroci i życzliwości od ludzi obok, a także nieustannej radości ze Świąt Zmartwychwstania. Wesołego Alleluja!
Wierni z par. Teolin
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Janowi Gaweckiemu i Aleksandrowi Lebiedziewiczowi z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia. Niech Was zawsze otaczają promnie miłosierdzia Bożego, moc Ducha Świętego i opieka Najświętszej Maryi Panny. Życzymy także mocnego zdrowia, szczęścia i długich lat życia.
Wierni ze w. Wiguszki i Golimszczyzna
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Mikołajowi Cichonowiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy zdrowia, radości, optymizmu. Niech Jezus Chrystus napełni Cię ogniem swojej miłości, wzmocni swoją siłą, błogosławi Twój trud obfitymi darami, natchni w modlitwie, żeby każdego dnia żyłeś tajemnicą Jego śmierci i zmartwychwstania.
Duszpasterstwo Służby Zdrowia
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy miłości Bożej, dużo łask od Jezusa Chrystusa, darów Ducha Świętego, stałej opieki Najświętszej Maryi Panny, zdrowia, mocnej wiary, wytrwałości w powołaniu. Niech Twoje życie będzie napełnione radością, optymizmem, dobrymi i życzliwymi ludźmi.
Modlitewna grupa MB Kongregackiej
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Zwierzyńskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, dobrych i życzliwych ludzi, gotowych przyjść z pomocą w każdej chwili. Niech Duch Święty oświeca swym światłem każdy dzień Twej posługi kapłańskiej, a Matka Najświętsza otacza płaszczem swej macierzyńskiej miłości.
Parafianie z kapl. św. Jerzego, w. Worona
◊◊◊
Czcigodnym Ojcom: Dymitrowi Łobkowowi, Józefowi Genzie, Andrzejowi Wróblewskiemu, Waleremu Maziukowi, Wiktorowi Bochanowi i Edwardowi Petelczycowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia wszystkich łask Bożych, obfitych darów Ducha Świętego i nieustannej opieki Matki Najświętszej. Niech radość i spokój napełnią Wasze serca, a obok będą życzliwi ludzie. Dziekujemy za głoszenie Słowa Bożego, które w naszych sercach pozostawia głęboki ślad. Niech Chrystus Zmartwychwstały, który powołał Was do kapłaństwa, codziennie Was umacnia i obdarza swoimi łaskami.
Apostolat Wieczystej Modlitwy za Kapłanów „Margaretka” z par. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi Witoldowi Petelczycowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy moc łask Bożych na każdy dzień. Niech wszystkie plany się spełniają, radość codziennie gości w sercu, a obok będą życzliwi ludzie. Życzymy także nieustannej opieki Matki Najświętszej i szczodrych darów Ducha Świętego.
Z szacunkiem wierni ze w. Rudkiewicze
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Szemetowi z okazji Urodzin życzymy obfitych łask Bożych: mocnego zdrowia, szczęścia, sił i wytrwałości na drodze kapłańskiej, codziennej radości, pogody ducha oraz opieki Matki Najświętszej i św. Patrona. Szczęść Boże!
Rodzina Konopko

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  213

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.