GRODNO
Czwartek,
18 lipca
2024 roku
 

Chrystus Zmartwychwstał!

Słowo Pasterskie


Aleksander
Kaszkiewicz
Biskup GrodzieńskiUmiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!
Jak co roku w Święta Wielkanocne razem z niewiastami z Ewangelii podążamy w duchu do grobu Chrystusa. Pełni zdumienia, widzimy kamień odsunięty od wejścia, odkrywamy, że w grobie nie ma ciała Jezusa. I słyszymy słowa anioła, które napełniają nasze smutne, zatrwożone serca radością i pokojem: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał” (Łk 24, 5–6). Chrystus zmartwychwstał, Chrystus żyje i będzie żyć na wieki. Ta najważniejsza prawda chrześcijańskiej wiary pozwala nam innymi oczami spojrzeć na świat, na dzieje ludzkości, na rzeczywistość naszego życia. W Tajemnicy Paschalnej poznajemy Chrystusa jako Zwycięzcę nad mocami zła, ciemności i grzechu. Jego męka i śmierć są zadatkiem naszego zbawienia, a krzyż staje się znakiem Bożej miłości i przebaczenia, bramą prowadzącą do szczęścia wiecznego.
I chociaż tu na ziemi życie człowieka nie jest wolne od smutku, trudności, cierpień i bólów, nasze serca są pełne niezawodnej nadziei. Wierzymy, bowiem, że podążając za Chrystusem drogami wiary, zmierzamy nie do śmierci, lecz do pełni życia, które nie ma końca.
    Wyznając wiarę w Chrystusa Zmartwychwstałego, wołamy za świętym Pawłem: „Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień? [...] Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa” (1 Kor 15, 55. 57).
   
    Drodzy Bracia i Siostry!
    W Święta Zmartwychwstania Pańskiego życzę, aby wiara w Chrystusa, który jest z nami i żyje w nas, stała się źródłem głębokiej wewnętrznej radości, mocy ducha, odwagi i wytrwałości w dobrem. Nie ustawajmy w dawaniu świadectwa nadziei, która jest w nas. Niech miłość Boża, objawiona w Tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, uświęca nas każdego dnia i uzdalnia do uwielbienia Boga każdym dobrym czynem.
    Przeżywając razem z Wami radość Świąt Wielkanocnych, ogarniam Was moją modlitwą, życzę błogosławieństwa Bożego i wypraszam dla każdego obfitość potrzebnych łask.
   
    Wesołego Alleluja!

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  167

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.