GRODNO
Niedziela,
19 maja
2024 roku
 

22 marca 2015 roku

Z głębi serca

◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji Imienin z całego serca życzymy obfitych łask Bożych na każdy dzień życia, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny i św. Patrona, wszystkich darów Ducha Świętego, a także mocnego zdrowia, pogody ducha i nieustanności w głoszeniu Ewangelii słowem i życiem.
Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji Imienin życzymy najpiękniejszych darów Ducha Świętego, pogody ducha, pocieszenia w smutku, cierpliwości na drodze pasterskiej oraz nieustannej opieki Matki Bożej z Ostrej Bramy.
Apostolat „Margaretka” z Bieniakoń
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Józefowi Bogdziewiczowi z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia wszystkiego najlepszego: mocnego zdrowia, długich lat życia, codzennej radości i pomyślności w pracy kapłańskiej. Niech Bóg Ojciec dodaje Ci sił, Duch Święty nadziela mądrością i spokojem, a Matka Boża przytula do swego serca, nieustannie się opiekuje i broni od zła. Dziękujemy Ci za Twoją czułość i dobroć. Ty zawsze nas wysłuchujesz i pomagasz radą. Pamiętamy o Tobie w modlitwach. Niech Cię nieustannie strzeże św. Józef.
Wdzięczni wierni z par. św. Kosmy i Damiana w Ostrowcu
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Subielowi z okazji Urodzin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech każdy dzień mija w spokoju, radości, szczęściu, będzie oświecony światłem Ducha Świętego i miłością Bożą. Niech zdrowie sprzyja jeszcze w ciągu długich lat, moc i cierpliwość nie opuszczają, a obok będą życzliwi ludzie, gotowi przyjść z pomocą w trudnych chwilach.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca diecezji Grodzieńskiej
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Sewastianowiczowi z okazji Urodzin składamy najpiękniejsze życzenia opieki Matki Bożej, nadziei i obfitych darów Ducha Świętego. Jesteśmy bezgranicznie wdzięczni Bogu za Ciebie, nasz drogi Proboszczu, za pewność, pokój i radość, które nam dajesz! Dziękujemy za remont naszego kościoła. Niech Dobry Bóg oświeca Twą drogę życiową, wzmacnia rozum i serce, żeby słowa, wychodzące z Twoich ust, nadal zostawały Bożym ogniem dla naszych serc i mocą dla naszej wiary. Niech Ciało i Krew Zbawiciela tak ściśle zjednoczą Cię z Bogiem, byś nigdy nie oddalił od Niego, a nasza gorąca i serdeczna modlitwa niech będzie wsparciem dla Ciebie w realizacji planów i zamiarów na niwie Pana i w Twoim życiu. Składamy także wyrazy wdzięczności rodzicom za narodzenie i wychowanie syna. Chwała Panu!
Z miłością wierni z par. św. Mikołaja w Mirze
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Józefowi Hańczycowi z okazji Imienin składamy najpiękniejsze życzenia mocnego zdrowia, szczęścia, pogody ducha, cierpliwości i wytrwałości w pracy duszpasterskiej, opieki Matki Bożej i św. Patrona, obfitych darów Ducha Świętego oraz życzliwych ludzi obok. Szczęść Boże!
Z pamięcią modlitewną członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Lidy
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Subielowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy zawsze być pewnym i wytrwałym we wszystkich trudnych sytuacjach życiowych. Życzymy także mocnego zdrowia, rzeźwości i cierpliwości, radości i pogody ducha na każdy dzień. Niech Anioł Stróż strzeże Cię od niepowodzenia, a Matka Najświętsza przytula do swojego serca i pomaga w trudnych momentach. Niech Twa droga życiowa będzie błogosławiona, napełniona mocą Bożą i obficie wynagrodzona darami Ducha Świętego. Szczęść Boże!
Z wdzięcznością wierni z kośc. Narodzenia NMP w Trabach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Rudziewiczowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, codziennej radości, pogody ducha, realizacji wszystkich planów i zamiarów, a także życzliwych ludzi na drodze życiowej i pomyślności w pracy duszpasterskiej. Niech Matka Boża Trokielska opiekuje się Tobą codziennie, a Bóg wszechmogący otwiera swe dłonie dla Ciebie i obficie błogosławi.
Z modlitwą i szacunkiem Alona Szoropowa i Maryna Przerazińska
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Aleksandrowi Lebiedziewiczowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych. Niech każdy Twój dzień będzie szczęśliwy i błogosławiony, obok będą dobrzy i szczerzy ludzie, zawsze gotowi przyjść z pomocą, Duch Święty niech obdarza Cię swoimi darami, a Matka Boża nieustannie się opiekuje.
Przedstawiciele III Zakonu św. Franciszka oraz parafianie z Sobotników
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Rudziewiczowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych na każdy dzień. Niech każda chwila będzie szczęśliwa i radosna, obok będą tylko życzliwi i dobrzy ludzie, a z twarzy nie schodzi uśmiech. Niech Matka Boża nieustannie się Tobą opiekuje, a Anioł Stróż czuwa w każdej chwili.
Rodzina Rudziewiczów
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Chańko z okazji Urodzin z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych. Niech Ksiądz nie traci optymizmu i nadziei, cieszy się z każdej przeżytej chwili, każdą sprawę zawierza Bogu i będzie szczęśliwy z owoców swoich trudów i Jego miłości i miłosierdzia. Życzymy też zdrowia, pogody ducha, mocy, by pokonać wszelkie trudności, oraz opieki Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej i wszystkich darów Ducha Świętego na każdy dzień.
Z szacunkiem i modlitwą rodzina Galczeniów z Grodna
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Józefowi Bogdziewiczowi z okazji Imienin życzymy dużo zdrowia, radości w posłudze duszpasterskiej oraz sił do realizacji wszystkich planów i zamiarów. Niech ludzie, których spotykasz na swojej drodze życiowej, zawsze będą życzliwi i dobrzy, a wszechmogący Bóg niech nieustannie zsyła na Ciebie swoje dary.
Komitet Kościelny z par. św. Kosmy i Damiana w Ostrowcu
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Lebiedziewiczowi z okazji Urodzin życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, codziennej radości, dużo łask Bożych na każdy dzień życia oraz ludzkiej życzliwości. Niech Jezus Chrystus zawsze i we wszystkim Ci pomaga, Matka Boża nieustannie czuwa nad Tobą, a Duch Święty obficie wynagradza swoimi darami. Dziękujemy za ofiarną pracę, zwiedzenie i oświęcenie naszych domów, za wspólną modlitwę i miłą rozmowę.
Kółka Różańcowe z Sobotników
◊◊◊
Czcigodnym Księdzu Józefowi Bogdziewiczowi i Ojcu Józefowi Makarczykowi z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia. Niech dobry Bóg Ojciec wynagrodzi zdrowiem na długie lata i wytrwałością w pracy, Jezus Chrystus niech uświęca drogę, Matka Boża nieustannie się opiekuje, a św. Józef rozjaśnia każdy dzień Waszego życia i obdarza radością i cierpliwością.
Ze szczerą modlitwą Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Lebiedziewiczowi z okazji dnia Urodzin pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa na każdy dzień posługi kapłańskiej oraz życzliwych ludzi obok, gotowych zawsze przyjść z pomocą. Niech dobry Bóg obdarza Cię zdrowiem, mądrością i czułym sercem oraz pomaga zawsze nieść Jezusa ludziom, a Duch Święty niech napełnia mocą i wszystkimi łaskami.
Wdzięczni parafianie z ul. Mołodiożnoj w Sobotnikach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Subielowi z okazji Urodzin składamy z głębi serca płynące życzenia zdrowia, szczęścia, radości, pogodnych dni, cierpliwości, pomocy Bożej w pracy duszpasterskiej oraz opieki Matki Bożej. Niech uśmiech dobroci nigdy nie gaśnie na Twojej twarzy. Za trudy nauki i serc kształcenie nagrodzić Cię może jedynie Bóg. Niełatwa jest droga kapłana. Na drodze przeszkód cały zwał. Lecz my prosimy za Cię Pana, by Ci zwycięsko wytrwać dał.
Komitet Kościelny oraz parafianie z Surwiliszek
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Józefowi Trubowiczowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech za wstawiennictwem Matki Najświętszej w zdrowiu i radości jeszcze przez wiele lat będzie Ksiądz wzorem dla kapłanów i wiernych, jak godnie pełnić służbę pasterską, wiernie służyć Bogu i ludziom.
Parafianie z kośc. Niepokalanego Poczęcia NMP w Południowym
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Witalijowi Dobrołowiczowi z okazji Urodzin i zbliżającego się Dnia Kapłana składamy moc najserdeczniejszych życzeń zdrowia, pogody ducha, optymizmu, siły, wytrwałości, opieki Matki Bożej i Jezusa Chrystusa oraz obfitych łask Bożych na każdy dzień. Szczęść Boże!
Helena Aniskiewicz wraz z dziećmi, w. Girowicze
◊◊◊
Szanownym Siostrom Goretti Milkiewicz i Zofii Górskiej z okazji Urodzin z całego serca składamy moc łask Bożych: mocnego zdrowia, długich lat życia, pogody ducha, codziennej radości i dobrych ludzi obok. Niech Najświętsza Maryja Panna codziennie się Wami opiekuje, a Duch Święty obficie wynagradza swoimi darami.
ІІІ Zakon św. Franciszka, Kółka Żywego Różańca oraz chór parafialny z par. Teolin
◊◊◊
Dla rodziny Kozłowskich w związku z utratą męża, ojca i dziadka p. Franciszka Kozłowskiego składamy wyrazy współczucia i serdecznego żalu.
Ks. Aleksander Adamowicz wraz z parafianami

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  226

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.