GRODNO
Czwartek,
30 marca
2023 roku
 

Wysłannik Papieża na Białorusi

Życie Kościoła

Podczas cyrymonii powitania wysokiego gościa z Watykanu

Kardynał Pietro Parolin, Sekretarz Stanu Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, przebywał w dniach od 12 do 15 marca z wizytą oficjalną na Białorusi. Hierarcha watykański odbył szereg spotkań na najwyższym szczeblu, poświęcił kamień węgielny pod budowę nuncjatury apostolskiej w Mińsku, a także miał możliwość lepiej poznać życie Kościoła katolickiego na Białorusi oraz stosunki między państwem a Kościołem.
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin przybył na Białoruś z wizytą oficjalną na zaproszenie miejscowej władzy. Sekretarz Stanu jest głównym współpracownikiem Papieża w sprawach kierowania Kościołem powszechnym i jego głównym przedstawicielem. Jest to już druga podobna wizyta w historii współczesnej Białorusi: w 2008 roku Białoruś odwiedził kardynał Tarcisio Bertone.
Mówiąc o tym, jakie polecenia dał mu Ojciec Święty przed wizytą na Białoruś, Sekretarz Stanu powiedział: „Papież Franciszek mówił do mnie, że moim przesłaniem jest przekazanie bliskości Papieża temu Kościołowi i pomoc mu w sprostaniu nowym wyzwaniom, które powstają na jego drodze. Szczególne zatroskanie Papieża wywołuje potrzeba bycia uważnymi odnośnie najsłabszych, najbardziej narażonych warstw społecznych – tych, które pokutują, tych, które potrzebują pomocy i pocieszenia. Właśnie takie były polecenia, które otrzymałem od Ojca Świętego”. Hierarcha zaznaczył, że jego wizyta na Białoruś w roli przedstawiciela Ojca Świętego – to znak szacunku Stolicy Apostolskiej i osobiście Papieża Franciszka do Białorusi i Kościoła katolickiego w naszym kraju. Kierując na Białoruś swojego Sekretarza Stanu, Papież Franciszek chce wyrazić głęboki szacunek do narodu białoruskiego i poprzez osobę swojego najbliższego współpracownika połączyć się na modlitwie z katolikami Białorusi.
   
    Biskupi katoliccy zaprosili Papieża Franciszka przyjechać na Białoruś
    Spotkanie Sekretarza Stanu Papieża Franciszka kard. Pietro Parolin z biskupami katolickimi Białorusi odbyło się w kurii archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej. Wzięli w nim udział wszyscy członkowie Konferencji Katolickich Biskupów na Białorusi oraz Wizytator apostolski dla grekokatolików na Białorusi archimandryta Sergiusz Gajek.
    Podczas spotkania kard. Parolin podkreślił, że Ojciec Święty bardzo się cieszy z powodu założenia Akademii Teologicznej imienia św. Jana Pawła II w Mińsku. Szcególna uwaga była poświęcona duszpasterstwu młodzieży jako nadziei Kościoła. Zostały omówione także stosunki między państwem i Kościołem, w których, jak było odznaczone, widoczny jest postęp, o czym świadczy między innymi także wizyta Sekretarza Stanu. Zostało podkreślone, że stosunki ekumeniczne na Białorusi są dobre i rozwijają się.
    Podczas spotkania biskupi białoruscy za pośrednictwem kard. Parolin zaprosili papieża Franciszka odwiedzić Białoruś z wizytą pasterską. Kierując słowo powitalne pod adresem gościa, Metropolita Mińsko-Mohylewski abp Tadeusz Kondrusiewicz przypomniał: „Jest to wielka radość dla nas, gdyż w osobie Kardynała chcemy widzieć osobę Papieża Franciszka. Kiedyś czekaliśmy, że nasz kraj odwiedzi św. Jan Paweł II – człowiek, który odrodził strukturę Kościoła na Białorusi. Nie mógł przybyć do nas także Benedykt XVI. Dzisiaj jesteśmy szczęśliwi, że Eminencja jest wśród nas, lecz mamy nadzieję, że przyjedzie do nas też Papież Franciszek”. Poza tym Metropolita, wspominając ogłoszony przez Ojca Świętego 13 marca Rok Miłosierdzia, wyraził pragnienie: „Niech w tym roku miłosierdzie Boże wyleje się także na naszą ziemię!” Później do Sekretarza Stanu Jego Świątobliwości zwrócił się przewodniczący KKBB biskup Grodzieński Aleksander Kaszkiewicz. „Przyjazd tak bliskiego Współpracownika Ojca Świętego Franciszka odczytujemy jako wymowny znak troskliwej uwagi i ojcowskiej miłości, jakimi Następca św. Piotra Apostoła darzy Kościół katolicki na Białorusi. Wizyta Waszej Eminencji jest także potwierdzeniem naturalnej i nierozerwalnej więzi, jaka łączy Kościół katolicki w naszym kraju ze Stolicą Apostolską i z osobą Ojca Świętego” – zwrócił uwagę bp Kaszkiewicz.
   
    „Od waszej odpowiedzi zależy wasza wiara, wasza przyszłość i przyszłość waszego kraju”
    Jednym z punktów wizyty Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej stało spotkanie z młodzieżą katolicką Białorusi, która się zgromadziła w kościele św. Szymona i Heleny w Mińsku wraz ze swymi duszpasterzami na Międzydiecezjalnym Czuwaniu Wielkopostnym.
    „Białoruś czeka na Papieża” i „Na Białorusi mieszka Bóg” – takie słowa młodzież łączyła z burzliwą powitalną owacją skierowaną do kard. Parolin, który przybył, by wspólnie z młodzieżą przeżyć czas modlitwy i przygotowania do Zmartwychwstania Pańskiego.
    Wspólna nocna modlitwa dla młodzieży z udziałem kard. Pietro Parolin rozpoczęła się swoistym zapoznaniem się młodzieży i wysokiego gościa z Watykanu. Odbywało się ono w formie reprezentacji życia chrześcijańskiego młodzieży każdej diecezji. Pierwsze słowo należało do biskupów, a później wystąpiła młodzież wraz ze swoimi duszpasterzami. Twórcza młodzież witała kardynała śpiewem, pantamimą oraz swoją szczerością i autentycznością podczas dzielenia się historiami osobistego poszukiwania i przyjścia, powrotu do Boga.
    Po zapoznaniu się uczestników spotkania (a było ich zarejestrowano 986 osób) z kardynałem rozpoczęła się Msza św. W homilii hierarcha poprosił młodzież przypomnieć męczęnników swojego kraju, wśród których są możliwie ich dziadkowie, którzy walczyli o zachowanie wary. Dodał też, że „nawet męczennicy nie są smutnym wspomnieniem, ponieważ w wielkich pokutach jeszcze bardziej odczuwali miłość Bożą”.
    Kardynał także kazał młodym ludziom być ostrożnymi i uważać, by nikt nie zdołał podciąć im skrzydła fałszywymi wartościami i dążeniami, które odrzucają Boga: „Wasz naród sławi się swoją dobrocią i pokorą. Lecz jeżeli pozwolicie się podkupić fałszywym obrazom, które często do nas przychodzą – mężczyźni i kobiety mające sukces jedynie dzięki doczesnemu pięknu zewnętrznemu, popularność, która jest przedmiotem zazdrości innych, ludzie gotowi zrobić wszystko dla pieniędzy – w takim razie istnieje niebezpieczeństwo, że wasze wartości naturalne będą uszkodzone. Musicie dokonać wyboru, jak kiedyś naród Izraela, między Bogiem a idolami, między Tym, który stworzył was i miłuje, a rzeczami drobnymi, które mogą zamienić was na swoich niewolników. Od waszej odpowiedzi zależy wasza wiara, wasza przyszłość i przyszłość waszego kraju”.
    Na końcu Mszy św. przedstawiciele młodzieży białoruskiej podziękowali kardynałowi za udział w czuwaniu i wygłoszone słowo.
   
 Podczas Mszy św. kardynał obiecał, że będzie codziennie się modlić za wszystkich dzieci na Białorusi, by mogły szczęśliwie budować swoją przyszłość   „Niech wasze dzieci tworzą naród swobodnych i sumiennych ludzi”
    15 marca w archikatedrze pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin przewodniczył Mszy św. z udziałem dzieci. Oprócz biskupów i kapłanów na uroczystą Mszę św. zaproszeni byli przedstawiciele różnych wspólnot i wyznań chrześcijańskich, obecna była także duża ilość wiernych.
    W homilii kardynał zaznaczył: „Papież bardzo chciał być obecny wśród was, leż pewne okoliczności nie pozwalają, żeby to jego i wasze wspólne pragnienie ziściło się”. Jednak hierarcha dodał, że właśnie dlatego Ojciec Święty go posłał, by okazać szacunek i życzliwość, które ma do narodu białoruskiego.
    Kardynal opowiedział, że jest zdumiony tym bólem, który naród białoruski doświadczał dopiero niedawno, kiedy był pozbawiony prawa mieć swoich przewodników duchowych, kiedy musiał bronić swej wiary, czasem nawet zbyt wielkim kosztem. Najbliższy współpracownik Papieża nazwał tą drogę drogą krzyżową narodu białoruskiego i powiedział, że Papież jest solidarny z ludem, który tyle cierpiał i tyle stracił. Naród białoruski hierarcha porównał do Matki Bożej, stojącej pod krzyżem umęczonego Syna.
    Jednocześnie kard. Pietro Parolin prosił pamiętać o tym przykładzie, który trzeba dawać ludziom młodym, którymi jest bogaty Kościół na Białorusi, i najmłodszym – dzieciom. „Dzieci są tym najbardziej cennym i delikatnym, co mamy. Obiecuję, że codziennie będę się modlił za tych dzieci oraz za wszystkich dzieci białoruskich, by mogły szczęśliwie bawić się i budować swoją przyszłość z nadzieją, by miłowali życie i mieli męstwo żyć do końca bez lęku, bez pustki wewnętrznej, bez lenistwa, żeby nie musieli sprzedawać swoją godność, tak cenną w oczach Bożych. Niech Bóg będzie ich mocą, a oni niech ożywiają Kościół i tworzą naród swobodnych, sumiennych, poświęcających się sprawie i pełnych entuzjazmu ludzi”.
   
    Na szczeblu oficjalnym
    W ramach swojej wizyty na Białoruś Sektetarz Stanu Jego Świątobliwości Papieża Franciszka wziął udział w szeregu spotkań oficjalnych. Kard. Pietro Parolin spotkał się z prezydentem Republiki Białoruś Aleksandrem Łukaszenką. Prezydent przekazał w darze Papieżowi Franciszkowi obraz Niepokalanego Serca Maryi Panny. Kardynał odwiedził także Zgromadzenie Narodowe Republiki Białoruś, złożył wieńce przed monumentem na placu Zwycięstwa w Mińsku, spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Włodzimierzem Makiejem, premierem Andrzejem Kabiakowym oraz z Metropolitą Mińskim i Zasławskim Pawłem, egzarchą całej Białorusi.
    Z okazji wizyty sekretarza Papieża Franciszka została zorganizowana konferencja prasowa. Podczas spotkania z dziennikarzami kardynał podkreślił, że Białoruś może stać się przykładem harmonijnego współistnienia przedstawicieli różnych tradycji kulturowych i religijnych. „Moim zdaniem może ona być modelem dla naszego świata, pokutującego od konfliktów, kiedy to te różnice zamiast zostać źródłem wzajemnego wzbogacenia są źródłem wrogości i przemocy” – powiedział kardynał.
    Mówiąc o tym, czy możliwa jest wizyta Papieża Franciszka na Białoruś, Sekretarz Stanu powiedział: „Katoliccy wierni Białorusi naprawdę bardzo pragną witać Papieża na ziemi białoruskiej, mogę to stwierdzić. Społeczność katolicka na Białorusi zasługuje na wizytę Pasterza Kościoła powszechnego, biorąc pod uwagę i doświadczenie cierpień, które przetrwała, i jej wkład w odnowienie, odrodzenie i rozwój życia religijnego w kraju”.
    W ramach swojej wizyty na Białoruś kard. Pietro Parolin dokonał aktu poświęcenia kamienia węgielnego budynku nuncjatury apostolskiej w Mińsku i wziął udział w uroczystym przyjęciu z okazji drugiej rocznicy wyboru Papieża Franciszka na Stolicę Piotrową.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

violet
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  277

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.