GRODNO
Sobota,
03 czerwca
2023 roku
 

Alumni seminarium grodzieńskiego uszanowali relikwie bł. Michała Sopoćki

Życie Kościoła

„Jest to kapłan według Serca Mego, Miłe Mi są jego starania”.
Św. Faustyna Kowalska
Z okazji obchodów 25-lecia założenia WSD w Grodnie klerycy seminarium wraz z ks. bp. Józefem Staniewskim i ks. rektorem Romanem Raczko spotkali relikwie i obraz znanego i czczonego w naszym kraju błogosławionego ks. Michała Sopoćki.
    Dzięki rekolekcjoniście ks. Janowi Puzynie, bardzo przesiąkniętemu duchowością ks. Michała Sopoćki, seminarzyści mieli możliwość zarówno fizycznie, jak i duchowo dotknąć dziedzictwa Błogosławionego i zastanowić się nad jego życiem i myślami.
    Błogosławiony ks. Michał Sopoćko, kapłan, apostoł Miłosierdzia Bożego, spowiednik i ojciec duchowny św. Faustyny Kowalskiej, teolog, gorliwy duszpasterz, wychowawca kapłanów jest wpisany w historię Kościoła powszechnego. Możliwie właśnie wtedy Jezus potrzebował człowieka, który potwierdziłby poprzez swoje starania tą prawdę, o której mówiła św. Faustyna Kowalska. Ks. Michał z pokorą przyjął to zadanie i pozostał wierny posłaniu Chrystusa do końca swojego życia. Ale za swoją wierność powinien był płacić nieustannym cierpieniem: wysłuchiwać złośliwe uwagi, widzieć ironiczne uśmiechy i nawet spotykać niezrozumienie ze strony władz kościelnych. Lecz łaska Boża okazała się mocniejsza od ludzkich słabości.
Wniesienie relikwii bł. ks. Michała Sopoćki do WSD odbyło się 18 lutego. Od tego czasu relikwie będą przechowywane w kaplicy seminaryjnejPodczas konferencji ks. Jan Puzyna podzielił się ze wspólnotą seminaryjną własnym świadectwem wiary w drodze do świętości i pomógł przyszłym kapłanom odnowić swoją więź z Chrystusem, rozważając nad tematem „Błogosławieni ubodzy w duchu”. Rekolekcjonista zauważył, że ofiara w czasie Wielkiego Postu nie jest celem samym w sobie, lecz tylko potrzebnym środkiem, żeby stać na drogę zjednoczenia z Chrystusem. Ona ma znaczenie wtedy, gdy zniszczamy z głębi naszego serca to, co nas niszczy, a szczególnie nasz egoizm. Ks. Jan przypomniał klerykom, że wzrastać w powołaniu trzeba tylko dlatego, żeby swoim służeniem i przykładem życia wysławiać wielkość Boga, a nie szukać uznania i szacunku od ludzi.
    Rekolekcjonista zachęcił, żeby właśnie przez postawę błogosławionego ks. Sopoćki każdy z seminarzystów zgłębiał swą wiarę i troszczył się o czystości swoich intencji w budowaniu Królewstwa Bożego na ziemi.
    Msza Święta, nabożeństwo Gorzkich Żali, Droga Krzyżowa, wspólne i indywidualne modlitwy podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, spowiedź, rozważanie nad Pismem Świętym – wszystko to pomogło klerykom owocnie przygotować się do drogi Wielkiego Postu i nawrócenia.
    „Poznać Boga i samego siebie możliwie przede wszystkim podczas prób” – mówił błogosławiony ks. Michał Sopoćko. Dlatego te próby, które spotykamy w drodze do kapłaństwa, dla dzisiejszych kleryków niech zostaną ważnym i niezbędnym krokiem poznania Boga i służenia Mu w ciągu całego życia.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

red
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  212

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.