GRODNO
Sobota,
01 kwietnia
2023 roku
 

Sakramenty Święte (3)

Idziemy do I Komunii Świętej

Przygotowujemy się do sakramentu pokuty
Kto, kiedy i jakimi słowami ustanowił sakrament pokuty i pojednania?
Sakrament pokuty i pojednania ustanowił Jezus Chrystus po swoim zmartwychwstaniu, mówiąc do Apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.
Co to jest grzech?
Grzech to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych.

Co to jest grzech ciężki, czyli śmiertelny?
Grzech ciężki, czyli śmiertelny to zupełnie świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej.

Co to jest grzech lekki?
Grzech lekki to przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w małej rzeczy lub w rzeczy ważnej, ale nie całkiem świadomie i dobrowolnie.

Jak nazywa się grzech, który popełnili pierwsi rodzice?
Grzech, który popełnili pierwsi rodzice nazywa się grzechem pierworodnym.

Kto był wolny od grzechu pierworodnego?
Od grzechu pierworodnego wolna była Matka Najświętsza.

Kiedy zostajemy uwolnieni od grzechu pierworodnego?
Od grzechu pierworodnego zostajemy uwolnieni w momencie Chrztu Świętego.

Co to jest sumienie?
Sumienie to głos Pana Boga w naszym sercu, który pomaga nam odróżniać dobro od zła oraz ostrzega nas przed złem.

Co to jest rachunek sumienia?
Rachunek sumienia to przypomnienie sobie grzechów, które popełniliśmy.

Co to jest żal za grzechy?
Żal za grzechy jest to ból duszy i uznanie, że to, co zrobiliśmy, jest niedobre. Jest to także pragnienie zerwania z grzechem i pragnienie nawrócenia się.

Kiedy nasz żal jest doskonały?
Nasz żal jest doskonały wtedy, gdy żałujemy z miłości ku Panu Bogu, najlepszemu Ojcu, którego obraziliśmy.

Kiedy nasz żal jest niedoskonały?
Nasz żal jest niedoskonały, gdy żałujemy tylko dlatego, że grzesząc zasłużyliśmy na karę Bożą.

Co to jest mocne postanowienie poprawy?
Mocne postanowienie poprawy jest to szczera decyzja unikania grzechów, zwłaszcza ciężkich, oraz okazji do grzechu.

Co to jest spowiedź?
Spowiedź to wyznanie szczere i z żalem wszystkich grzechów przed kapłanem dla otrzymania rozgrzeszenia.

Co to jest zadośćuczynienie Panu Bogu?
Zadośćuczynienie Panu Bogu jest to wynagrodzenie za popełnione grzechy przez odprawienie pokuty wyznaczonej przez kapłana w czasie spowiedzi.

Co to jest zadośćuczynienie bliźniemu?
Zadośćuczynienie bliźniemu jest to naprawienie wyrządzonej mu krzywdy lub szkody.

Części sakramentu pokuty i pojednania
(pięć warunków dobrej spowiedzi):

1. Rachunek sumienia.
2. Żal za grzechy.
3. Mocne postanowienie poprawy.
4. Szczera spowiedź.
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

violet
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  275

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.