GRODNO
Niedziela,
29 stycznia
2023 roku
 

8 lutego 2015 roku

Z głębi serca

◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji 1. rocznicy sakry biskupiej składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń mocnego zdrowia, mocy i wytrwałości na każdy dzień, niezachwianej wiary i nadziei, a także codziennego optymizmu i pokoju w sercu. Niech Bóg wszechmogący wzmacnia i obdarza swoim błogosławieństwem, a Matka Najświętsza zawsze się opiekuje.
Kochająca mama z rodziną
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji rocznicy święceń biskupich przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Jezus Chrystus obdarza wszelkimi łaskami, posługa pasterska będzie napełniona mocą i darami Ducha Śwętego, Matka Boża przytula do swego matczynego serca, nieustannie opiekuje się i strzeże od zła, a zdrowie i cierpliwość nigdy nie opuszczają Księdza Biskupa.
Członkowie Apostolatu„Margaretka” z par. Lida-Fara
◊◊◊
Czcigodnej Siostrze Agnieszce Leszko z okazji kolejnej rocznicy Chrztu Świętego przesyłamy najserdeczniejsze życzenia mocnego zdrowia na długie lata i codziennej radości. Niech droga, którą wybrałaś, będzie szczęśliwa i dobra, żebyś mogła z radością służyć Bogu i ludziom. Niech Tobą się zawsze opiekują Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, a Matka Najświętsza niech przytula Cię do swojego serca i pomaga w trudnych chwilach życia.
Z modlitwą wierni parafianie z Trab
◊◊◊
Czcigodny Księże Wiktorze Myśluk! Z okazji Urodzin składamy Ci najserdeczniejsze życzenia. Niech Pan Bóg błogosławi i obdarza Cię swoimi łaskami, byś wytrwale podążał wybraną drogą życiową, służąc Bogu i ludziom. Niech wszyscy, kogo napotykasz w swoim życiu, darzą życzliwością i dobrocią, a Bóg wszechmogący niech zsyła na Ciebie swe obfite dary. Nigdy nie zbaczaj ze swojej drogi, choćby Ci ciernie raniły nogi, a cel wydawał się nie do zdobycia. Wszystko, co robisz, czyń z młodzieńczą pasją. Zawsze się uśmiechaj, nie trać poczucia humoru, słuchaj Boga, a On pokaże Tobie prawdę. Szczęść Boże!
Wdzięczni parafianie ze wsi Łojki i Balli Kościelnej
◊◊◊
Drogie Panie Tereza Woronowicz i Irena Gierasim! Z okazji Waszego Jubileuszu nisko się kłaniamy i składamy wyrazy szczerej wdzięczności Bogu za dar życia i talent, którym Was obficie obdarzył przez Waszych szanownych rodziców. Dziękujemy za to, że ten talent szczerze wykorzystujecie na rzecz Kościoła. Życzymy wytrwałego zdrowia. Zostawajcie takimi miłosiernymi, wewnętrznie i zewnętrznie ładnymi zawsze. Niech nauka Jezusa Chrystusa zawsze będzie z Wami na pierwszym miejscu, niech Maryja Panna się Wami opiekuje, a błogosławieństwo Boże spoczywa na wszystkich Waszych pokoleniach.
Wierni z kośc. Opieki NMP parafii dojlidzkiej
◊◊◊
Czcigodny Księże Paweł Koleśnik! Z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, szczęścia, dobroci, cierpliwości, radości i pomyślności w pracy kapłańskiej. Zawsze zostawaj aktywny, energiczny, serdeczny i dyplomatyczny, a dobry Bóg niech we wszystkim Ci pomoże.
Z szacunkiem i miłością wierni z kośc. w Żodziszkach
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Romanowi Cieślakowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, codziennej radości, dużo sił, niegasnącego zapału w pracy na niwie Pana. Niech Matka Boża Nieustającej Pomocy zawsze czuwa nad Ojcem. Dziękujemy za ofiarne służenie Bogu, pouczające kazania, serdeczność i miłość.
Marta z babcią Danutą i rodzicami
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Walentynowi Chwiedukowi z okazji Imienin z całego serca składamy życzenia mocnego zdrowia na długie lata życia, pogody ducha, mocy i cierpliwości na drodze kapłańskiej, optymizmu na każdy dzień, szczęścia i radości oraz dobroci i miłości od wszystkich, kto się znajduje obok. Szczęść Boże!
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Bielicy
◊◊◊
Drogiemu Księdzu Wiaczesławowi Matukiewiczowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, mocy i cierpliwości na każdy dzień, nieustannej radości i nadziei na lepsze. Niech każdy Twój dzień będzie szczęśliwy i błogosławiony, a obok będą życzliwi ludzie i dobrzy przyjaciele. Niech Maryja Panna i Anioł Stróż nieustannie się Tobą opiekują. Niech nad głową zawsze świeci słońce, a z twarzy nie schodzi szczęśliwy uśmiech.
Rodzice i krewni
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Worobjowowi z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia: niech w tym radosnym dniu Jezus przytuli Ciebie do swojego Najświętszego Serca, obdarzy mocnym zdrowiem i wszelkimi łaskami na długie lata. Z całego serca dziękujemy za pracę w naszej parafii, wspaniałe głoszenie Słowa Bożego i dobre serce. Szczęść Boże!
Z szacunkiem wierni z par. Jana Pawła II w Smorgoniach
◊◊◊
Szanownej Siostrze Eucharyi Hulbój z okazji Imienin pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia mocnego zdrowia, radości, pomyślności, nieustannej opieki Matki Najświętszej i Anioła Stróża, a także dużo łask Bożych na każdy dzień życia i posługi.
III Zakon św. Franciszka, Kółka Żywego Różańca i chór parafialny z par. Teolin
◊◊◊
Szanownym Siostrom: Marii Romańczuk z okazji Jubileuszu, Czesławie Aleszczyk i Helenie Krzywickiej z okazji Urodzin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Z całego serca życzymy Bożego błogosławieństwa, wszystkich darów Ducha Świętego na każdy dzień, nieustannej opieki Matki Bożej i życzliwych ludzi obok. Niech zdrowie dopisuje przez długie lata, moc nie opuszcza, a radość, miłość i szczęście będą najlepszymi przyjacielami.
III Zakon św. Franciszka, Kółka Żywego Różańca i chór parafialny z par. Teolin
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Myślukowi z okazji Urodzin pragniemy złożyć serdeczne życzenia obfitych łask Bożych oraz samych radosnych chwil. Modlimy się do Boga za Ciebie słowami: „Ojcze Niebieski, daj Twojemu pasterzowi przez wstawiennictwo św. Jana Vianneya serce podobne do serca Twojego Syna Jezusa Chrystusa”. Życzymy również, abyś niósł Dobrą Nowinę, szerzył radość, nadzieję i miłość, abyś był znakiem miłującej obecności Boga pośród ludu Bożego.
Z darem modlitwy parafianie z Rosi
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Szczupałowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia na długie lata, Bożego błogosławieństwa na każdy dzień, nieustannej opieki Matki Bożej i obfitych darów Ducha Świętego. Niech Twoje życie będzie szczęśliwe i błogosławione, z twarzy nie niknie uśmiech, a obok będą życzliwi ludzie. Szczęść Boże!
Rodzina Zając
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Waleremu Bykowskiemu z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkiego, co najlepsze: mocnego zdrowia na długie lata życia, pogody ducha, codziennej radości, siły i wytrwałości w posłudze, optymizmu oraz niegasnącego zapału wiary, nadziei i miłości. Niech Pan Bóg codziennie Ci błogosławi, a Matka Boża nieustannie czuwa nad Tobą. Szczęść Boże!
Z pamięcią i miłością wierni z par. Odelsk
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Witalijowi Wnorowskiemu z okazji Urodzin pragniemy złożyć serdeczne życzenia. Dziękujemy dobremu Bogu za dar życia Księdza. Niech Jezus Chrystus, którego każdego dnia trzymasz w swoich dłoniach, błogosławi na drodze kapłańskiej, a Matka Boża, która powierza w Księdza ręce swojego Syna, niech broni macierzyńską miłością i ogarnia swoją opieką. Szczęść Boże!
Rodzina Pilutkiewiczów
◊◊◊
Szanownej Siostrze Agacie Smolskiej z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, bezgranicznego zapału do pracy. Niech Matka Najświętsza przytula Cię do swojego serca, św. Agata opiekuje sie Tobą, a Duch Święty obficie wynagrodzi swoimi darami.
Z szacunkiem i szczerą modlitwą Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodny Księże Roman Cieślak! Z okazji Imienin życzymy, by całe Twe życie było napełnione światłem i miłością. Niech Zbawiciel prowadzi Cię po wspaniałej drodze kapłaństwa, a obok będą tylko życzliwi ludzie. Życzymy mocnego zdrowia i nieustannej opieki Matki Najświętszej i św. Patrona. Jesteśmy bardzo Ci wdzięczni za naszą świątynię oraz za to, że byłeś z nami.
Z pamięcią w modlitwie wdzięczni parafianie z Kwatorów
◊◊◊
Szanownemu Panu Organiście Stanisławowi Ryszkiewiczowi serdecznie dziękujemy za 30 lat ofiarnej pracy w naszym kościele i życzymy wszelkich łask Bożych. Niech Tobie życie ufnie płynie, Niech Cię prowadzi droga róż, A przez drogę zawsze wiedzie Matka Boża i Anioł Stróż.
Przyjaciele z par. Sopockińskiej
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Myślukowi z okazji Urodzin pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wielu łask Bożych na długie lata życia, siły, wytrwałości, mocnej wiary oraz opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.
Z wdzięcznością parafianie z Łojek

 

 

 

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  337

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.