GRODNO
Czwartek,
18 kwietnia
2024 roku
 

Odczuć moment jedności

Życie Kościoła

Celem nabożeństwa ekumenicznego jest duchowe zbliżenie i pielęgnowanie braterskich stosunków między Kościołami

24 stycznia w kościele katedralnym pw. św. Franciszka Ksawerego w Grodnie w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbyło się nabożeństwo ekumeniczne. W modlitwie, której przewodniczył biskup pomocniczy diecezji Grodzieńskiej Józef Staniewski, uczestniczyli także przedstawiciele Kościołów rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i prawosławnego.
Kościół prawosławny prezentował przedstawiciel biskupa Grodzieńskiego i Wołkowyskiego Artemiusza protojerej Aleksander Chombak, proboszcz świątyni św. Łukasza w Grodnie, Kościół greckokatolicki – proboszcz parafii Matki Bożej Fatimskiej w Grodnie o. Andrzej Krot. W nabożeństwie wzięli udział alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie, a także na modlitwie w intencji jedności wiernych obecni byli liczni wierni z całego miasta.
Zwracając się z przemówieniem do wiernych, o. Aleksander Chombak zaznaczył: „Nasz grzeszny stan przejawia się między innymi w tym, że oduczyliśmy się rozmawiać ze sobą, i często nasze rozmowy okazują się absolutnie bezcelowe, bespłodne, nie służą ani wzajemnemu wzbogaceniu, ani obudzeniu myśli; są one puste, często powierzchowne, bezprzedmiotowe, słowa są pozbawione siły, sensu, wyrazistości”. Jednak kapłan zaznaczył, że wcale inne jest Słowo Boże, które zmienia serca ludzi, „łowi ich dusze”.
    O. Andrzej Krot, przedstawiciel Kościoła greckokatolickiego, zachęcił wiernych nie być dumnymi w swoich przekonaniach religijnych, a z pokorą i miłością stawić się do każdego człowieka: „Kiedy w swoich stosunkach będziemy myśleć jedynie o sobie, jedynie o swojej racji, możemy uczynić dużo złego. Kiedy zaś będziemy do każdego człowieka – bez różnicy, jakiego jest wyznania i czy w ogóle wierzy – stawić się z szacunkiem i miłością, świadcząc o Chrystusie, wtedy ludzie zobaczą, że nasza postawa chrześcijańska jest prawdziwa i zdolna doprowadzić do pokoju i jedności między ludźmi”.
    Pod koniec spotkania ks. bp Józef Staniewski podkreślił szczególną rolę osobistego zaufania Duchowi Świętemu w drodze budowania jedności: „Kiedy pozwolimy Duchowi Świętemu w nas działać, bogactwo, różnice i niezgodności nigdy nie zostaną konfliktem, ponieważ Duch Święty zawołuje nas do życia różnorodnością w jedności Kościoła... «Duch Święty – to świeżość, improwizacja i nowość» – mówi Papież Franciszek. Im więcej będziemy kierować się Duchem Pana na naszej drodze wiary i braterstwa, tym szybciej zmożemy pokonać nieporozumienia, spory i zostaniemy czynnym znakiem jedności i pokoju” – podkreślił hierarcha. Podczas liturgii światła przedstawiciele wspólnot chrześcijańskich zapalili od Paschału symboliczne świece, światło których zostało przekazane wszystkim uczestnikom nabożeństwa. Zapalone świece jak światło Chrystusa są symbolem płomienia, promnie którego oświecają cały świat. Na koniec nabożeństwa biskup Józef Staniewski podziękował wszystkim za udział i zachęcił do dalszej modlitwy o jedność chrześcijan i pokój w świecie i rodzinach.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  258

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.