GRODNO
Poniedziałek,
20 maja
2024 roku
 

25 stycznia 2015 roku

Z głębi serca

◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji pierwszej rocznicy święceń biskupich składamy moc najserdeczniejszych życzeń mocnego zdrowia, pogody ducha, optymizmu, sił i wytrwałości na każdy dzień posługi. Szczęść Boże!
Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Giedrojciowi z okazji Imienin z całego serca składamy moc najpiękniejszych życzeń mocnego zdrowia, codziennej radości, pomyślności w pracy duszpasterskiej, pogody ducha oraz życzliwych ludzi obok. Niech Bóg wszechmogący obdarza Cię swoim błogosławieństwem na każdy dzień, a św. Patron nieustannie trzyma w swojej opiece.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Hołynki
◊◊◊
Szanownej Pani Danucie Rapiejko składamy szczere wyrazy wdzięczności za wieloletnią ofiarną pracę na rzecz Kościoła Grodzieńskiego oraz gazety „Słowo Życia”. Niech Dobry Bóg obdarzy Pani mocnym zdrowiem na długie lata życia, optymizmem, mocą i cierpliwością, by pokonywać wszystkie trudności, a także pogodą ducha i radością. Niech Duch Święty zsyła na Pani swe obfite dary, a Matka Najświętsza nieustannie się opiekuje.
Z okazji nadchodzących Urodzin życzymy też wszelkich łask Bożych, ciepła rodzinnego, spełnienia marzeń i życzliwych ludzi obok. Szczęść Boże! Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Czesławowi Pawlukiewiczowi z okazji Urodzin pragniemy złożyć serdeczne życzenia. Życzymy szczęścia, płynącego z Bożego wybrania, obfitości łask Bożych, ufności i nadziei w Panu. Podejmowany trud zmagania się z codziennością niech Cię oskrzydla i pozwoli dostrzegać piękno i głębię życia. Życzymy również, abyś niósł Dobrą Nowinę, szerzył radość, nadzieję i miłość, abyś był znakiem miłującej obecności Boga pośród ludu Bożego. Życzymy, aby miłość, która jest spoiwem wszystkiego i jednoczy ludzkie serca, była ciągle Twoim udziałem, zwłaszcza w budowaniu więzi między duszpasterzem i wiernymi. My ze swojej strony ogarniamy Cię w sposób szczególny naszą modlitwą, by Bóg błogosławił Ci oraz umacniał nieustannie swoją łaską i pokojem.
Z chrześcijańskim pozdrowieniem i nadzieją na kapłańskie błogosławieństwo parafianie z Rosi
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Subelowi, szanownym Siostrom Annie, Agnieszce i Wdowie Sabinie z okazji święta Matki Bożej Gromnicznej przesyłamy szczere życzenia. Niech Matka Boża otacza nieustanną opieką i spokojem w sercu, a miłosierny Bóg wynagrodzi miłością i światłem, by wybrana przez Was droga była szczęśliwa i błogosławiona, a każdy dzień – jasny, ciepły i radosny. Mocnego zdrowia, cierpliwości, sił i wytrwałości w posłudze na rzecz Boga i ludzi. Z calego serca dziękujemy Wam za szczerą modlitwę i ofiarną pracę dla naszej parafii. Wdzięczni parafianie z Trab
◊◊◊
Drogim Leokadii i Nikołajowi Gołowaczom z okazji 50. rocznicy ślubu składamy najserdeczniejsze życzenia. Żyjcie w zdrowiu i radości jeszcze przez długie lata, nie znajcie smutku i nieszczęść, cieszcie się z każdej chwili i obdarowujcie wszystkich dookoła swoją dobrocią i czułością. Życzymy także wiele łask Bożych na każdy dzień życia, niegasnącej miłości w sercach, mocy i cierpliwości, a także dobrych i szczerych ludzi obok.
Rodzina Stasiukiewicz
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Zdzisławowi Wederowi z okazji Urodzin składamy moc najserdeczniejszych życzeń zdrowia na długie lata życia, obfitych łask od Jezusa i Jego Niepokalanej Matki. Niech promnie miłosierdzia Jezusowego, wychodzące z Jego Najświętszego Serca, codziennie oświecają Twoją drogę kapłańską.
Z wdzięcznością i szczerą modlitwą Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Aleksandrowi Mietlickiemu składamy serdeczne życzenia z okazji Urodzin. Niech Pan Bóg obdarza Cię zdrowiem, mądrością i czułym sercem, pomaga zawsze nieść Jezusa ludziom przez ręce kapłańskie, Duch Święty niech umacnia duszę i ciało i pomaga przy budowaniu kościoła, a Matka Boża niech zawsze Tobą się opiekuje.
Ze szczerą modlitwą Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Giedrojciowi w dniu Urodzin z całego serca życzymy wszystkiego najlepszego: obfitych łask Bożych, darów Ducha Świętego na każdy dzień, nieustannej opieki św. Patrona i Najświętszej Maryi Panny, a także obfitego plonu na niwie Pana. Życzymy optymizmu, pogody ducha, mocnego zdrowia, szczęścia i dobroci od ludzi obok. Szczęść Boże!
Kościelny, Rada Kościelna, parafianie i chór parafialny z Hołynki
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Waleremu Szejgierewiczowi z okazji dnia Imienin życzymy światła Ducha Świętego na każdy dzień, radości Bożej, jak najwięcej sił i zdrowia oraz zadowolenia z pracy. Niech Twa posługa duszpasterska będzie szczęśliwa i błogosławiona, a Matka Boża i św. Franciszek z Asyżu zawsze czuwają nad Tobą i pomagają. Dziękujemy, że jesteś z nami.
Z modlitwą wdzięczni parafianie ze Swisłoczy
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Szczupałowi z okazji Urodzin i Imienin z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych. Niech Bóg wszechmogący otoczy Cię swym miłosierdziem i dobrocią, obdarzy spokojem i mocnym zdrowiem na długie lata oraz ześle na Ciebie wszystkie swoje łaski. Niech Matka Boża i św. Patron zawsze się Tobą opiekują, a obok będą tylko dobrzy i życzliwi ludzie. Szczęść Boże!
Wdzięczni parafianie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Wiktorowi Subelowi składamy wyrazy wdzięczności w związku z kolędą w naszej parafii. Szczerze dziękujemy Ci za poświęcenie naszych domów, za spokój i radość, które nam niesiesz, oraz za to, że wraz z Tobą przychodzi do nas Pan Bóg. Niech Chrystus Ci błogosławi i obelża przez swą miłość Twój krzyż codzienny. Niech On wynagrodzi Cię dobrym zdrowiem na długie lata i doda sił, by z godnością pełniłeś posługę kapłańską, a Matka Boża niech Tobą codziennie się opiekuje i obdarza szczęściem.
Z pamięcią w modlitwie wierni parafianie z Girowicz
◊◊◊
Kochanej Siostrze Agnieszce Stasiłowicz z okazji Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, siły, wytrwałości, cierpliwości w codziennej pracy, wszelkich łask Bożych, darów Ducha Świętego, nieustannej Pomocy Najświętszej Maryi Panny, opieki św. Agnieszki. Niech Twoje serce będzie napełnione radością i miłością i otwarte na ludzi.
Kochające parafianie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Henrykowi Jabłońskiemu z okazji Imienin życzymy, by całe życie było napełnione światłością i miłością. Niech Zbawiciel prowadzi Księdza piękną drogą kapłaństwa, a obok będą tylko życzliwi ludzie. Życzymy także mocnego zdrowia oraz nieustannej opieki Matki Najświętszej i św. Patrona.
Młodzież parafii sw. Wacława w Wołkowysku
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Eugeniuszowi Borysiukowi z okazji Jubileuszu 40-lecia szczerze życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, radości i moc łask Bożych, życzliwych ludzi, zawsze gotowych przyjść z pomocą w budowaniu kościoła, a także sił i wytrwałości w pracy duszpasterskiej. Niech Najświętsza Maryja Panna opiekuje się Tobą w każdej chwili życia, a dobry Bóg obdarza swoim ojcowskim błogosławieństwem, by nadal mogłeś budować Królestwo Boże na ziemi. Wdzięczni parafianie
z Torfobrykietnego
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Białonosowi z okazji Urodzin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech każdy Twój dzień będzie szczęśliwy i błogosławiony, obok będą życzliwi ludzie, a łaski Boże niech spływają na Ciebie nieustannie. Czerp radość z każdej chwili, ciesz się ze swojej posługi i zawsze uśmiechaj się do siebie i ludzi obok. Szcześć Boże!
Komitet Kościelny, wdzięczni parafianie oraz ks. Wiaczesław Matukiewicz
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Eugeniuszowi Borysiukowi z okazji Urodzin przesyłamy moc serdecznych życzeń Bożego błogosławieństwa i opieki Najświętszej Maryi Panny na każdy dzień. Przyjm nasze życzenia, Ojcze nasz ukochany, bo jesteś przez nas wszystkich bardzo szanowany. Gorące modlitwy wznosimy do ołtarza: niech Cię Bóg zdrowiem i długim życiem obdarza. Niech kielich goryczy zdala Cię omija, by mogłeś 100 lat pracować na tej Bożej niwie. Bóg zapłać rodzicom za dobrego syna kapłana.
Wdzięczni parafianie z Kozłowicz
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Myślukowi z okazji Urodzin przesyłam moc serdecznych życzeń. Niech Jezus Chrystus, którego trzymasz w swoich kapłańskich rękach, błogosławi każdego dnia, Matka Boża niech otacza swoją miłością i opieką, a Duch Święty napełnia mocą i obdarza wszelkimi darami, by mogłeś godnie wykonywać posługę duszpasterską. Niech każdy dzień Twojego życia będzie błogosławiony, pełny zdrowia, radości i nadziei, a z twarzy nigdy nie znika uśmiech. Szczęść Boże!
Parafianka Teresa

 

 

 

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  226

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.