GRODNO
Sobota,
09 grudnia
2023 roku
 

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! Drodzy Czytelnicy gazety „Słowo Życia”!

Słowo Pasterskie

„Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2, 10–11)
Tymi słowami anioł Pański oznajmił pasterzom z Betlejem radosną nowinę o Narodzeniu Jezusa Chrystusa. Przyjście Syna Bożego na ten świat budzi w sercach radość, bo jest wyrazem odwiecznej, nieskończonej i niepojętej miłości Boga do człowieka. W Święta Bożego Narodzenia przeżywamy wciąż na nowo Tajemnicę tej Bożej miłości. Nadaje ona sens naszemu życiu, napełnia nas ufnością i spokojem, sprawia, że czujemy się szczęśliwi i bezpieczni, jako umiłowane dzieci naszego Ojca, który jest w niebie. Pragniemy dzie­lić się tą radością z rodziną i najbliższymi, z braćmi w wierze chrześcijańskiej i ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. W tym świątecznym czasie składam Wam, Drodzy Bracia i Siostry, moje najlepsze życzenia. Niech radość świąt Bożego Narodzenia zagości w Waszych sercach, w Rodzinach i w całym społeczeństwie. Niech Jezus Chrystus, Syn Boży, który przychodzi na ten świat z darem Zbawienia, umacnia Was w wierze, nadziei i miłości. Niech hojnie darzy zdrowiem i wszelkimi potrzebnymi łaskami.
   

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  22

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.