GRODNO
Niedziela,
23 czerwca
2024 roku
 

„Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”: Diecezja Grodzieńska ma 6 nowych diakonów

Życie Kościoła

Księża Biskupi z wychowawcami seminarium i nowymi diakonami po uroczystościach

6 grudnia w grodzieńskim kościele katedralnym pw. św. Franciszka Ksawerego sześciu wychowanków Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie otrzymało święcenia diakonatu. Święceń udzielił biskup Grodzieński Aleksander Kaszkiewicz. Na uroczystej Mszy św. zgromadzili się profesorowie seminarium grodzieńskiego, duchowieństwo, siostry zakonne, krewni i przyjaciele nowych diakonów. We Mszy uczestniczył także biskup Piński Antoni Dziemianko.
Nowymi diakonami zostali:
    * Andrzej Białobłocki, pochodzi z par. św. Franciszka Ksawerego w Grodnie;
    * Paweł Skuba, pochodzi z par. Bożego Ciała w Krzemianicy;
    * Dymitr Popieniuk, pochodzi z par. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dereczynie;
    * Czesław Ładyko, pochodzi z par. św. Michała Archanioła w Nowogródku;
    * Jan Woroniecki, pochodzi z par. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikielewszczyźnie;
    * Witali Pietkiewicz, pochodzi z par. św. Michała Archanioła w Oszmianie.
    Nowi diakoni obowiązują się wiernie i sumiennie wykonywać zadania, wynikające ze święceń, zachowywać celibat i jedność z biskupem, pomagać kapłanom podczas liturgii, modlić się Liturgią godzin i służyć Chrystusowi w Jego Kościele.

    Nieść pomoc potrzebującym
    Biskup Antoni Dziemianko w homilii zwrócił uwagę na rolę święceń diakońskich oraz czynności, wynikających z podjętej decyzji. Zwracając się do diakonów, hierarcha powiedział: „Będziecie wielką pomocą dla kapłanów i swojego biskupa, będziecie głosić słowo Boże i nauczać wszystkich, do kogo pośle Was Kościół”.
    „Zostaliście wybrani wśród wielu ludzi – dodał ordynariusz Piński. – Dzisiaj stajecie się osobami duchownymi, będziecie należeli do szczególnej grupy, którą wybrał i umiłował Pan, który będzie Wami się się opiekował”. Według hierarcha poprzez te święcenia Bóg daje nowym diakonom konkretne zadania, życzy, by byli oni gorliwi i wytrwali w tym, do czego ich powołał, byli do końca wierni w tym powołaniu. Biskup wspomniał o ważności regularnej modlitwy w życiu kapłana, zawołał nowych diakonów „być wiernymi w modlitwie Liturgii godzin”, „miłować modlitwę osobistą i we wspólnocie”. Poza tym biskup zachęcił przyjmujących święcenia opiekować się tymi, kto potrzebuje pomocy, „kto najwięcej cierpi, bo są bliżsi do krzyża”, zachęcił szczególną troską otaczać tych, kto zagubił się w wierze, kto jest daleko od Kościoła i Chrystusa. „Waszym zadaniem jest niesienie pomocy potrzebującym” – dodał hierarcha, przypominając słowa Papieża Franciszka, który zachęca do opieki nad tymi ludźmi.
    Słowa wdzięczności dla tych, kto pomógł przyjść do ołtarza Chrystusowego i wspierał modlitwą, wypowiedział w imieniu nowo poświęconych diakonów dk. Paweł Skuba.
   
    Być pokornym sługą Pana
    Na zakończenie Mszy św. biskup Aleksander Kaszkiewicz zwrócił uwagę na to, że poprzez fakt przyjęcia święceń każdy świadomie wybrał postawę sługi i przed święceniami objawił to Panu, Kościołowi i swoim bliskim. „W dzisiejszym społeczeństwie postawa sługi nie jest modna, ale tylko taka postawa odpowiada uczniowi Chrystusa, który nie przyszedł, by Mu służono, lecz żeby służyć i oddać swe życie dla zbawienia wielu” – powiedział hierarcha, dodając, że do postawy sługi trzeba wzrastać nieustannie: „Tą postawę posługi trzeba wybierać coraz na nowo. Codziennie trzeba na nowo pragnąć służyć Bogu i człowiekowi, jak uczy nas sam Chrystus i Jego Matka – pokorna Służebnica Pana”.
    Bp Aleksander Kaszkiewicz podziękował rodzicom nowych diakonów za to, że wychowali swoich synów zdolnymi do przyjęcia trudnego i zaszczytnego zadania służenia Kościołowi. Dzisiejszemu światu potrzebni są otwarci na działanie łaski Bożej kapłani. Chciałoby się życzyć nowym sługom ołtarza diecezji Grodzieńskiej, by byli zawsze otwarci na działanie Ducha Świętego i współpracowali z łaską Pana. Śpiew „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”, który brzmiał podczas Mszy, przypominał zebranym, a szczególnie nowym diakonom, że żniwo jest wielkie, a robotników jeszcze za mało.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  192

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.