GRODNO
Czwartek,
22 lutego
2024 roku
 

23 listopada 2014 roku

Z głębi serca

◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Janowi Romanowskiemu z okazji Urodzin z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych na każdy dzień życia i posługi kapłańskiej oraz nieustannej opieki Matki Najświętszej i obfitych darów Ducha Świętego. Niech życie płynie w radości i spokoju, obok będą serca, otwarte na dobro, i ręce, zawsze chętne do pomocy, a Ewangelia Chrystusowa niech będzie Księdza drogowskazem.
Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Zdzisławowi Wederowi z okazji Imienin przesyłamy moc najserdeczniejszych życzeń. Niech zdrowie sprzyja przez długie lata, optymizm nigdy nie opuszcza serca, obok będą życzliwi ludzie, św. Patron otacza swą opieką, a Opatrzność Boża prowadzi przez ścieżki tego życia i pomoże dojść do Królestwa Niebieskiego. Szczęść Boże!
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Rudziewiczowi z okazji 7. rocznicy święceń kapłańskich składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech Jezus Chrystus, który Cię powołał na drogę kapłańską i powierzył taką niełatwą i odpowiedzialną posługę, obdarza Cię wszelkimi łaskami. Życzymy też mocnego zdrowia, optymizmu, radości, darów Ducha Świętego oraz obfitego plonu na niwie Pana. Matka Boża Trokielska niech otula Cię płaszczem swojej macierzyńskiej miłości i opieki. Dziękujemy za dobre serce i modlitwę.
Maryna Przerazinska i Alona Szaropowa z par. Żołudek
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Radziewiczowi z okazji Imienin pragniemy złożyć serdeczne życzenia. Niech całe Twe życie będzie napełnione światłością i miłością, a Boski Zbawiciel prowadzi po pięknej, choć i niełatwej drodze powołania dla ludu Pana. Bądź kapłanem według Serca Jezusowego. Bądź mądrym i świętym. Za to, że głosisz ludowi Jego naukę, że w Jego imię nam przebaczasz, że rozdajesz nam Jego Ciało, niech Cię Chrystus przytuli z miłością do swego Serca. Niech Twoje życie będzie zgodne z myślami i uczuciami Najświętszego Serca Jezusowego, a o resztę On sam się postara.
Z darem modlitwy wdzięczni parafianie z Rosi
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Witekowi z okazji Imienin z całego serca życzymy wszelkich łask od Boga wszechmogącego, nieustannej opieki Matki Bożej i obfitych darów Ducha Świętego. Niech zdrowie zawsze sprzyja, radość i moc nigdy nie opuszczają, a obok będą tylko życzliwi ludzie. Niech Jezus Chrystus wspiera w każdej sprawie, a Patron św. zawsze czuwa nad Tobą.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Woronowa
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Waleremu Szejgierewiczowi w dniu 7. rocznicy święceń kapłańskich z całego serca życzymy: niech dobry Bóg obdarza Cię zdrowiem i potrzebnymi łaskami w kapłaństwie, a Matka Najświętsza i św. Franciszek z Asyżu niech Cię otulają swoją opieką i ostrzegają od różnych przykrości. Serdecznie dziękujemy za posługę kapłańską i cały trud, który pokładasz przy odnowie naszego kościoła.
Wdzięczni parafianie ze Swisłoczy
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Witalijowi Sierce z okazji Imienin życzymy mocnego zdrowia, radości, cierpliwości, nieustannej opieki Matki Niepokalanej i św. Maksymiliana oraz wszelkich darów Bożych na każdy dzień życia i posługi kapłańskiej. Szczęść Boże!
Z modlitewną pamięcią rodzina Romanowskich
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Witoldowi Petelczycowi z okazji Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, sił i cierpliwości na wybranej drodze. Niech Pan Bóg błogosławi każdy dzień, a Matka Boża obdarza swą matczyną opieką. Szczęść Boże!
Z modlitewną pamięcią rodzina Romanowskich
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Pyszyńskiemu z okazji Imienin z całego serca życzymy dużo zdrowia, radości, nieustannej opieki Matki Najświętszej i św. Patrona, obfitości darów Ducha Świętego oraz pięknych plonów na niwie Pana. Szczęść Boże!
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Rędzinowszczyzny
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Znosce z okazji Imienin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń zdrowia, pogody ducha oraz nieustannej opieki Matki Najświętszej. Niech Jezus Chrystus zachowuje Ciebie w głębi swojego Serca, przytula do siebie, broni od wszelkiego zła i błogosławi Twoją pracę, by przynosiła jak najobfitszy plon. Dziękujemy Panu Bogu za Twoje czułe serce oraz troskę o parafian i świątynię.
Z wdzięcznością i modlitwą Legion Maryi z par. Miłosierdzia Bożego w Lidzie-Mołodziożnym
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Stanisławowi Pacynie z okazji Jubileuszu 60-lecia składamy moc najpiękniejszych życzeń Bożego błogosławieństwa i opieki we wszystkich sprawach, obfitych darów Ducha Świętego i nieustannej pomocy Anioła Stróża, a także pogody ducha, niezachwianej nadziei i mocnej wiary. Z całego serca dziękujemy Ci, Księże, za cierpliwość, wytrwałość i wszystkie wysiłki, które pokładałeś przy budowaniu naszej świątyni, za udzielenie sakramentów św., otwarte serce, szczerość, staranność, dobroć i pracowitość. Nisko się kłaniamy mamie, dziękując za syna kapłana i życząc zdrowia na długie lata. Zawsze pamiętamy Księdza w swoich modlitwach.
Z wdzięcznością Legion Maryi z par. Miłosierdzia Bożego w Lidzie-Mołodziożnym
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Kuźmiczowi z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia mocnego zdrowia, radości, długich lat życia oraz opieki Najświętszej Maryi Panny. Niech promienie miłosierdzia Bożego oświecają drogę kapłańską, Duch Święty obdarza wszelkimi darami, Bóg Ojciec nieustannie błogosławi, a Anioł Stróż strzeże zawsze i wszędzie przez całe życie.
Wierni Klementyna, Józefa i Wacław z rodzinami ze w. Taniewicze
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Rusznickiemu z okazji Urodzin życzymy wszelkich łask Bożych: mocnego zdrowia, pomyślności w pracy duszpasterskiej, codziennej radości oraz dużo sił i wytrwałości w budowaniu świątyni. Niech Duch Święty obdarza Cię swoimi darami, a Matka Boża mocno trzyma za rękę i prowadzi drogą do swojego Syna, byś mógł przytulić się do Jego Najświętszego Serca i zawsze czuć się szczęśliwym.
Wierni z par. św. Stanisława Biskupa i Maksymiliana Kolbe w Korobczycach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Janowi Rusznickiemu z okazji Urodzin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: pogody ducha, optymizmu, niezachwianej nadziei, niezłomnych sił i coraz mocniejszej wiary. Bądź świętym kapłanem i niech Ci w tym pomaga Matka Najświętsza i św. Patron.
Z szacunkiem młodzież z par. Korobczyce
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Waleremu Bykowskiemu, Witalijowi Wnorowskiemu, Janowi Romanowskiemu oraz wszystkim, kto pomagał i nadal nam pomaga, przesyłamy wyrazy serdecznej wdzięczności za pomoc, okazaną nam podczas pochowania naszego syna, brata, męża i ojca Walerego. Niech dobry Bóg wynagrodzi Wam za Waszą dobroć, czułe serca oraz ofiarną pracę na rzecz Boga i ludzi. Niech On zawsze trzyma Was w swojej opiece, a Matka Boża niech nieustannie opiekuje się Wami. Życzymy też Wam i Waszym rodzicom mocnego zdrowia i wszelkich łask Bożych na każdy dzień życia. Szczęść Boże!
Rodzina Wołczkiewicz
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Pyszyńskiemu z okazji Imienin z całego serca życzę zdrowia, długich lat życia, spełnienia marzeń i zamiarów, wszelkich łask Bożych, darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej i św. Patrona oraz dużo sił i wytrwałości na dalsze lata posługi kapłańskiej. Za Twoje starania na rzecz naszej parafii wszyscy jesteśmy Ci bardzo wdzięczni.
Parafianka Lilia
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi Witoldowi Petelczycowi z okazji Imienin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: zdrowia na długie lata, optymizmu, spokoju w sercu i cierpliwości na drodze kapłańskiej. Niech Duch Święty obficie obdarzy Cię swoimi darami, żeby światło Twojej wiary rozpowszechniało się na wszystkich, kogo spotykasz na swojej drodze, i prowadziło do nawrócenia tych, kto jeszcze nie poznał Chrystusa. Niech Matka Najświętsza otula Cię swoją opieką, a dobry Bóg, który powołał Cię do kapłaństwa, wynagradza i wzmacnia. Z całego serca dziękujemy za pracę w naszym kościele, głoszenie słowa Bożego, dobre serce i troskę o parafian i świątynię.
Kółko Różańcowe św. Maryi z Lourdes, Szczuczyn
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Witalijowi Sierce z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia mocnego zdrowia i radości na każdy dzien. Niech Jezus Chrystus, który powołał Cię na drogę kapłańską i powierzył pełnienie takiej niełatwej i odpowiedzialnej posługi, obdarzy Cię wszelkimi łaskami i błogosławieństwem. Niech Matka Boża otula Cię swym macierzyńskim płaszczem, a Patron św. opiekuje się w każdej chwili życia. Dziękujemy Ci za głoszenie słowa Bożego, czułe serce, rozważność i gotowość zawsze przyjść z pomocą.
Kółko Różańcowe św. Maryi z Lourdes, Szczuczyn
◊◊◊
Szanowni Państwo Barbara i Józef Cydzik! W tak pięknym dniu, jakim jest 50 rocznica Waszego Ślubu, życzymy Wam błogosławieństwa Bożego, pociechy z dzieci i wnuków, radości i pokoju serca, a nade wszystko sił i zdrowia, by w szczęściu przeżyć kolejne rocznicy.
Dzieci, wnuki i prawnuki
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Zdzisławowi Wederowi z okazji Imienin z całego serca życzymy zdrowia na długie lata, codziennej radości, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny oraz optymizmu. Jesteśmy bardzo wdzięczni za Księdza głębokie człowieczeństwo, przykład szczerej i prawdziwej wiary.
Z szacunkiem i modlitwą Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Romanowskiemu z okazji święceń kapłańskich składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Ci zawsze towarzyszy Jezus Chrystus, Duch Święty krzepi duszę i ciało, Matka Najświętsza przytula do swojego Najświętszego Serca, obdarza błogosławieństwem i udziela wszelkich łask. Bądź dobrym kapłanem, służ Bogu i ludziom z całego serca i z całej duszy zawsze i wszędzie.
Ze szczerą modlitwą Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Witoldowi Łozowickiemu z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, wytrwałości w pracy duszpasterskiej, opieki Matki Bożej, darów Ducha Świętego oraz wiele pięknych chwil na drodze kapłańskiej. Szczęść Boże!
Wierni ze w. Hołowieńczyce
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu z okazji 13. rocznicy święceń kapłańskich z całego serca życzymy wszystkiego, co najlepsze: błogosławieństwa Bożego, opieki Najświętszej Maryi Panny, spokoju w sercu, mocnego zdrowia na długie lata, radości na co dzień i życzliwych wiernych. Niech dobry Bóg, który powołał Cię do kapłaństwa, wynagrodzi Ci i umocni. Z całego serca dziękujemy za pracę w naszym kościele, głoszenie słowa Bożego, dobre serce i stałą troskę o parafian i świątynię.
Wdzięczni parafianie z Kopciówki
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Kazimierzowi Jędrzejczakowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia na długie lata, pogody ducha, mocy i nieustannych sił w posłudze duszpasterskiej. Niech Bóg wszechmogący obdarzy Ojca wszelkimi łaskami, a Matka Najświętsza otuli płaszczem swej matczynej opieki i czułości. Szczęść Boże!
Jana, Walery i Weronika
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Radziewiczowi z okazji Imienin składamy moc najserdeczniejszych życzeń błogosławieństwa Bożego, zdrowia, radości, optymizmu, mocnej wiary, siły w głoszeniu prawd Bożych i szerzeniu Jego Królestwa na ziemi, a także nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny na każdy dzień posługi kapłańskiej.
Wdzięczni parafianie oraz członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Radunia
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Roubo z okazji Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, radości, szczęścia i spełnienia wszelkich marzeń. Niech Bóg wszechmogący wzmacnia Ciebie i obdarza swoim błogosławieństwem i miłością na długie lata życia, a Najświętsza Maryja Panna i św. Patron zawsze mają Ciebie w swojej opiece. Niech Twa droga kapłańska będzie szczęśliwa i błogosławiona.
Komitet Kościelny z par. Wawiórka
◊◊◊
Szanownym Siostrom Ludmile i Teresie ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla z okazji uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, radości, wiele łask Bożych oraz życzliwych ludzi, zawsze gotowych przyjść z pomocą. Niech Matka Boża nieustannie się Wami opiekuje, a Chrystus – nasz Pan i Król Wszechświata – przytula do swojego Najświętszego Serca i obdarza swoim błogosławieństwem.
Komitet Kościelny z par. Wawiórka
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Stanisławowi Pacynie z okazji 60. Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia na długie lata życia i posługi kapłańskiej, błogosławieństwa Bożego i nieustannej opieki Matki Bożej. Niech Anioł niebieski codziennie czuwa nad Twym życiem. Jesteśmy Ci wdzięczni za świątynię, którą wybudowałeś dla nas, gdzie możemy się modlić, chwaląc Pana Boga. Pamiętaj, Księże, że w naszej parafii kochamy Cię wszyscy gorąco i szczerze.
Wdzięczni wierni z par. Miłosierdzia Bożego w Lidzie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Znosce z okazji Imienin przesyłamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń: zdrowia, pogody ducha, radości na każdy dzień posługi kapłańskiej, mocy i siły w realizacji wszystkich planów, oraz nieustannej opieki św. Patrona.
Wdzięczni parafianie z kośc. Miłosierdzia Bożego w Lidzie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Zdzisławowi Pikule z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życienia. Życzymy mocnej wiary, wytrwałości w powołaniu kapłańskim, dużo zdrowia, nieustannej opieki Najśwętszej Maryji Panny. Niech Boża łaska wspiera na co dzień przez służenie Bogu i bliźniemu, a św. Jan Bosko pomaga pracować na chwałę Bożą i dla zbawienia dusz. Dziękujemy za oddaną prace w naszej parafii! Szczęść Boże!
Z wyrazami szacunku parafianie z Dziatłowa
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Rusznickiemu z okazji Urodzin szczerze życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, radości i licznych łask Bożych, życzliwych ludzi, zawsze gotowych przyjść z pomocą w budowie Kościoła, a także dużo sił i wytrwałości w pracy duszpasterskiej. Niech Najświętsza Maryja Panna opiekuje się Tobą w każdej chwili Twojego życia, a dobry Bóg obdarza swym ojcowskim błogosławieństwem, żebyś nadal mógł budować Królestwo Boże na ziemi.
Rodziny Steckiewiczów i Wasiliewych z Korobczyc
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Zdzisławowi Pikule z okazji Imienin z całego serca przesyłamy najpiękniejsze życzenia. Niech Chrystus Pan, którego codziennie trzymasz w swych kapłańskich rękach, błogosławi każdy Twój dzień, Matka Boża otacza swą opieką, a Duch Święty nieustannie obdarza swoimi darami. Życzymy, by Twoja posługa kapłańska płynęła w spokoju i radości obok życzliwych ludzi. Bardzo Cię kochamy i dziękujemy za wspaniałe głoszenie słowa Bożego, za to niezmierne ciepło, którym łączysz nas przy ołtarzu świętym, za to, że jesteś z nami. Niech nasza modlitwa będzie dla Ciebie wsparciem duchowym.
Z szacunkiem Kółka Różańcowe, członkowie Komitetu Kościelnego oraz wierni parafianie z Dziatłowa
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Janowi Rusznickiemu z okazji Urodzin z całego serca życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha, codziennej radości, mocnych sił i cierpliwości w pracy duszpasterskiej oraz wszelkich łask Bożych, darów Ducha Świętego i opieki Matki Bożej.
Parafianie ze w. Korolino, Dobrowolszczyzna i Tarusicze
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Jodkowskiemu z okazji Imienin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech św. Patron codziennie Ci towarzyszy w drodze do świętości i do ludzkich serc, Bóg wszechmogący niech otacza Cię swoim błogosławieństwem, obdarza zdrowiem, radością i pokojem, a Matka Boża nieustannie się Tobą opiekuje. Bardzo Cię kochamy i szczerze dziękujemy za czułe serce, posługę kapłańską, słoneczny uśmiech, troskę o ludzi oraz za to, że jesteś z nami. Szczęść Boże!
Wierni z par. Przemienienia Pańskiego w Brzostowicy Wielkiej
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczu Andrzejowi Kiewlukowi z okazji nadchodzących Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, długich lat życia, spokojnych i słonecznych dni na drodze kapłańskiej. Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy Księdza dzień, a Matka Boża zawsze się opiekuje.
Wdzięczni parafianie z kośc. Trójcy Przenajświętszej we w. Iszczołno
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Zdzisławowi Pikule z okazji Imienin życzymy mocnego zdrowia, radości, życzliwości od ludzi w nowej parafii i nieustannej opieki Matki Najświętszej. Z całego serca dziękujemy Księdzu za 25 lat posługi w naszej parafii.
Wdzięczni wierni z par. Worniany
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Kiewlukowi z okazji Imienin przesyłamy serdeczne życzenia. Niech każda chwila Twego życia będzie oświetlona światłem Chrystusa, a Matka Boża zawsze otula Cię matczyną łaską i pomaga spełniać wolę Ojca Niebieskiego.
Z wdzięcznością za codzienną posługę i modlitwę wierni parafii skrybowskiej
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Chańko z powodu śmierci kochanego Ojca przesyłamy wyrazy współczucia i chrześcijańskiego wsparcia połączone z modlitwą.
Młodzież z par. św. Franciszka Ksawerego w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Chańko z powodu śmierci Ojca składamy wyrazy szczerego współczucia.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Mostów

 

 

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  313

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.