GRODNO
Sobota,
20 kwietnia
2024 roku
 

Seminarzyści rozpoczęli nowy rok akademicki

Życie Kościoła

Pamiątkowe zdjęcie w dniu inauguracji nowego roku akademickiego

   Wyższe Seminarium Duchowne w Grodnie już po raz 25. przyjęło młodych ludzi, pragnących po ukończeniu formacji seminaryjnej poświęcić siebie głoszeniu Ewangelii Chrystusowej.
Na uroczystą inaugurację przybyło dużo gości. Obecni byli ordynariusz Grodzieński Aleksander Kaszkiewicz, biskup pomocniczy diecezji Józef Staniewski, wykładowcy i wychowawcy, duchowieństwo i siostry zakonne, świeccy współpracownicy seminarium, a także rektor Międzydiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Pińsku ks. Jan Sołomon wraz z wicerektorem ks. Włodzimierzem Rusakiem.
    W swoim przemówieniu ks. bp Aleksander Kaszkiewicz zwrócił uwagę na to, że współczesnemu światu potrzebni są prawdziwi kapłani, „porwani przez Chrystusa, całkowicie poświęceni sprawie ewangelizacji”. „Ludowi wiernemu potrzebny jest kapłan jako przewodnik w drodze do zbawienia, lecz to będzie możliwe jedynie wtedy, kiedy postawa kapłana, jego słowa i czyny pozwolą zobaczyć w nim alter Christus – drugiego Chrystusa” – zaznaczył hierarcha.
Zwracając się do seminarzystów, biskup zachęcał ich: „Bądźcie otwarci na wszystko, co dobre, co służy waszemu człowieczeństwu i przyszłemu kapłaństwu. Niech świadomość wielkości „daru i tajemnicy”, jakim jest udział w Kapłaństwie Chrystusowym, motywuje każdego z was do pilnej nauki i gorliwej modlitwy, do wytrwałej pracy nad własnym rozwojem ludzkim, duchowym i intelektualnym, abyście już teraz założyli mocne, solidne fundamenty, na których zbudujecie wasze przyszłe kapłaństwo”.
    Inauguracja nowego roku akademickiego skończyła się Mszą św. w grodzieńskim kościele katedralnym.
   
    Seminarium duchowne dzisiaj
    Na dzień dzisiejszy w grodzieńskiej Alma Mater studiują 33 alumnów, którzy przez formację duchową, intelektualną i ludzką przygotowują się do kapłaństwa. Na pierwszy rok obecnie wstąpiło 6 osób, w dniu inauguracji roku akademickiego otrzymali oni indeksy.
    W nowym roku akademickim ilość profesorów seminarium zwiększyła się o dwie osoby. Są to ks. Wiktor Myśluk, który będzie wykładać katechetykę w seminarium, oraz ks. Walery Obroszko, będący prokuratorem (odpowiedzialnym za sprawy gospodarcze) seminarium, który będzie wykładać katolicką naukę społeczną. Na dzień dzisiejszy seminarium liczy 32 wykładowców.
    Rektorem WSD po biskupie pomocniczym diecezji Grodzieńskiej Józefie Staniewskim, który pracował na tym stanowisku w ciągu kilku lat, został absolwent seminarium ks. Roman Raczko, który przyjął święcenia prezbiteratu w 2003 r. W końcu września ks. Roman obronił na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (Polska) pracę doktorską.
    Każde seminarium jest centrum diecezji. Często też mówią, że jest ono sercem diecezji. Właśnie tam poprzez zdobywanie wiedzy i odpowiednią formację młody człowiek przygotowuje się do tego, by zostać duchowym nauczycielem innych. Seminarium w Grodnie przygotowało już dużą ilość takich nauczycieli. Warto zaznaczyć, że trzej nowi biskupi na Białorusi, którzy zostali przeznaczeni w 2013 r., też są absolwentami tej uczelni.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  256

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.