GRODNO
Środa,
06 grudnia
2023 roku
 

Fragment listu pasterskiego j.e. ks bpa Aleksandra Kaszkiewicza na początek roku szkolnego i katechetycznego 2014-2015

Słowo Pasterskie


   
    (...)Drodzy Rodzice, zatroszczcie się o to, by Wasze dzieci brały udział w katechezie parafialnej, niezależnie od tego, do której klasy uczęszczają, aż do całkowitego ukończenia nauki w szkole. Gdy przed laty prosiliście Kościół Święty o chrzest dla swoich dzieci, przyjęliście na siebie obowiązek wychowania ich w wierze. Pamiętajcie, że katecheza jest jednym z najważniejszych elementów wychowania religijnego. Żadne trudności, takie jak brak czasu, odległość do kościoła, nadmierne obciążenie dziecka przez pobieranie korepetycji, przynależność do kółek zainteresowań czy udział w zajęciach pozalekcyjnych, nie mogą zwolnić z obowiązku poznawania nauki Chrystusa w ramach systematycznej katechezy, a niedopełnienie tego obowiązku stanowi bardzo poważne wykroczenie moralne.
Proszę Was również o to, abyście sami dawali dzieciom przykład żywej wiary. Żadna katecheza nie jest w stanie zastąpić wychowania w rodzinie, która jest pierwszą szkołą życia chrześcijańskiego. Niech Waszym wkładem w dzieło wychowania będzie codzienna wspólna modlitwa, udział w niedzielnej Mszy świętej, regularne przystępowanie do Sakramentów Świętych, a także stworzenie atmosfery życia rodzinnego przepojonej wiarą, miłością do Boga i szacunkiem do ludzi.
   
    Drogie Dzieci, Kochana Młodzieży! Święty Jan Paweł II często powtarzał, że jesteście nadzieją Kościoła, jego przyszłością. Spoczywa na Was odpowiedzialność za dziedzictwo wiary, które macie przejąć od przodków, pomnożyć wnosząc swój osobisty wkład i przekazać przyszłym pokoleniom. Tak wielkim zadaniom mogą sprostać tylko ludzie głębokiej wiary, dojrzali w przeżywaniu własnego chrześcijaństwa, wierni wyznawanym wartościom i odporni na działanie zła. Dlatego Kościół nie szczędzi wysiłków, aby pomóc Wam spotkać w swoim życiu Chrystusa i w Nim odnaleźć źródło prawdziwego szczęścia. Przypominam Wam dzisiaj o obowiązku uczęszczania na lekcje religii i proszę, abyście nie ulegali pokusom lenistwa, obojętności czy zniechęcenia. Bądźcie gorliwi w poznawaniu nauki Chrystusa, otwórzcie swe umysły i serca na Jego Słowo, a zobaczycie, że Wasze życie stanie się bogatsze, piękniejsze, nabierze właściwego sensu. (...)

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  26

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.