GRODNO
Środa,
24 lipca
2024 roku
 

XXII Niedziela Zwykła

Rozważania ze Słowem Bożym

Z Ewangelii św. Mateusza
Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: „Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: „Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania”.

Mt 16, 21-27


Konieczność krzyża
   Zapowiedź krzyża była tak ważna, a prawda o cierpieniu tak fundamentalna w nauczaniu Jezusa, że sama tylko próba św. Piotra, aby ją zanegować, spotkała się z niespodziewanie surową naganą. A chwilę wcześniej tenże sam Piotr słyszał obietnicę, że cała budowla Kościoła będzie się na nim wspierać. On miał być jakby pieczęcią gwarancji niezniszczalności Kościoła. „Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie” - należy odczytać jako troskę ucznia o swego Mistrza. Gwałtowność reakcji Jezusa na tę zapobiegliwość jest zapowiedzią bliskiego dramatu Getsemani, procesu w pałacach władzy, drogi krzyżowej i w końcu Golgoty. Piotr nie był w stanie wyobrazić sobie tego wszystkiego, ale w ocenie Jezusa Jego słowa o konieczności cierpienia powinien przyjąć z pełnym zaufaniem.
    Ewangelia mówi nie tylko o życiu Pana Jezusa. Dziś dotyczy Jego cierpiących uczniów w Iraku i na całym Bliskim Wschodzie. Jest także Słowem, kierowanym do nas...

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  161

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.