GRODNO
Niedziela,
16 czerwca
2024 roku
 

Apostolstwo młodych ludzi

Słowo redaktora

 Przeżywając chwile pielgrzymowania do Maryi w Trokielach, doświadczyłem bogatego skarbu wiary naszych młodych ludzi. W ciągu kilku dni młodzież, biorąca udział w pielgrzymce, modliła się, rozmawiała ze sobą, ale też bawiła się i śpiewała. Młodzi ludzie zaryzykowali: wyrwali się z sideł Internetu i wygodnego życia, aby wszystkie swoje trudy i starania poświęcić Matce Bożej.
    Największe wrażenie wywarły na mnie chwile, podczas których pielgrzymkę odwiedziły duchowe symbole Światowych Dni Młodzieży. Nasza młodzież, adorując Krzyż i Ikonę Matki Bożej, płakała i dużo się modliła. Na twarzach młodych ludzi, podchodzących do krzyża, aby uszanować przez pocałunek, widziałem łzy. Pomyślałem sobie wtedy o tym, jaką przyszłość ma Kościół na Białorusi. Młodzież, która przylgnęła do krzyża i Matki, ma przyszłość. To rozważanie będzie na temat młodych ludzi, którzy są przyszłością Kościoła. W ciągu tych dni młodzi ludzie stali się apostołami.
    Bycie apostołem jest zadaniem dla każdego ucznia. Apostolstwo to nie tylko nauczanie, ale przede wszystkim świadectwo całego życia. Wszyscy ochrzczeni są powołani do dawania świadectwa swej wiary. Pielgrzymka młodych ludzi stała się małym fragmentem życia tych ludzi. Było to świadectwo żywej wiary, niezachwianej nadziei i pięknej miłości. Każdy człowiek ma wszystko, aby takim świadectwem dzielić się z innym. Pielgrzymi wykorzystali tę możliwość wspólnego apostolstwa.
Dzisiaj w miarę rozwoju Kościoła apostolstwo należy rozumieć szerzej: to nie tylko biskupi - jako pierwsi wezwani do apostolstwa - ale przede wszystkim ludzie świeccy, w tym młodzież, mająca do spełnienia rolę, w której jej nikt nie zastąpi. Warto też zwrócić uwagę, w jaki sposób młodzi rozumieją sprawę apostolstwa. Jest to szerzenie prawd religijnych i wszystkiego, co zbliża do Boga. Jeżeli rodzice i Kościół zrobią wszystko, aby wśród młodego pokolenia było jak najmniej ignorancji religijnej i obawy przed ośmieszeniem, apostolstwo stanie się posłannictwem wielu młodych ludzi. Niewątpliwie osobliwym terenem dla młodych ludzi będą miejsca ich przebywania z kolegami, rówieśnikami, tam gdzie Kościół przez duchownych nie zawsze ma dostęp. W apostolstwie warto też zwrócić uwagę na potrzeby człowieka. Nie wystarczy dobrze widzieć i słyszeć Boga, trzeba też widzieć i słyszeć innego człowieka, a przecież to młodzi młodych najlepiej rozumieją.
    Młode pokolenie katolików na Białorusi jest wychowywane w wierności Chrystusowi i Kościołowi. Jest to przyszłość naszego Kościoła, za którą nie jest nam wstyd. Kiedy patrzysz na młode pokolenie, które gromadzi się w naszych kościołach, chce się powiedzieć już dzisiaj, że może być to „motor” rozwoju Kościoła na Białorusi. Warto coraz więcej młodych ludzi angażować w życie Kościoła, co nie jest łatwym zadaniem dla duszpasterzy. W wychowaniu religijnym należy wziąć udział również rodzicom. To oni powinni, wprowadzając swe dzieci we wspólnotę Kościoła, zrobić wszystko, aby tam pozostały. Każde dziecko, wychowane przez Kościół, staje się apostołem.
    Oddajcie swoje dzieci i młodzież Chrystusowi, a apostolstwo zostanie zapisane na stronicach życia człowieka wierzącego.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  199

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.