GRODNO
Środa,
24 lipca
2024 roku
 

Czy dobrze znasz Biblię?

Kącik dziecięcy

1. Chrześcijanin, żyd, rodem z Pontu. Jego imię z języka łacińskiego tłumaczy się jako ‘orzeł’. Zajmował się tym samym rzemiosłem, co Paweł. Był duchowym nauczycielem dla Apollosa. Jego mieszkanie w Koryncie i Rzymie było miejscem, gdzie zbierali się chrześcijanie. (Odpowiedź: Dz 18, 1-3, 24-28).
    2. Żyd z Aleksandrii. W Nowym Testamencie charakteryzuje się jako „człowiek uczony i znający świetnie Pisma”, który odważnie głosił Słowo Boże w synagogach. Uczniowie tego człowieka nazywali siebie jego imieniem, co wywołało krytykę ze strony apostoła Pawła. (Odpowiedź: Dz 18, 24-28; 1 Kor 1, 11-12; 3, 4-6).
    3. ‘Bóg stwarza’ – tak tłumaczy się imię tej osoby z języka hebrajskiego. Był doradcą króla Dawida i dowodził jego strażą. Razem z kapłanem Sadokiem i prorokiem Natanem namaścił króla Salomona, który ustanowił go naczelnikiem wojska. (Odpowiedź: 2 Sam 8, 18; 23, 20-23; 1 Krl 1 32-38; 2, 34-35).
    4. Apostołowie dali mu imię, które tłumaczy się jako „syn pocieszenia”. To zupełnie odpowiadało jego powołaniu: był jednym z pierwszych misjonarzy. Był właścicielem ziemi na Cyprze. Sprzedawszy ją, oddał cały swój dobytek Apostołom. (Odpowiedź: Dz 4, 36-37; 11, 19-24).

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  161

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.