GRODNO
Poniedziałek,
06 lutego
2023 roku
 

Droga do wiary i duchowości Notatki z czwartego spotkania nauczycieli, wykładowców i wychowawców

Życie Kościoła

Aby zrozumieć siebie nawzajem, aby żyć wspólnymi zainteresowaniami, aby nieść światło, miłość i prawdę, ludzie często umawiają się na spotkania, na których rozwiązują ważne problemy ludzkich relacji. Takie właśnie spotkanie (już czwarte) połączyło w tym roku nauczycieli, wykładowców i wychowawców Diecezji Grodzieńskiej. Odbyło się 20-21 czerwca w cudownym miejscu Grodzieńszczyzny – w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szczuczynie, zabytku architektury klasycyzmu.
Spotkanie po raz kolejny potwierdziło, że czas wspólnego pobytu przedstawicieli tego samego zawodu, tych, którzy sieją „dobre, mądre, wieczne” może przynieść wielki pożytek dla duchowego rozwoju każdej osoby i dla przekazania tej duchowości młodemu pokoleniu podczas procesu edukacyjno-wychowawczego. Dwa dni spędzone wspólnie natchnęły, wzmocniły duchowo i stały się kolejnym bodźcem do urzeczywistnienia ważnych zadań w wychowaniu młodzieży. Zaplanowane na czas spotkania czynności pozwoliły nie tylko wzmocnić wiarę każdego z obecnych, ale też po raz kolejny odczuć smak rozmów z kolegami, kapłanami, z nowymi przyjaciółmi.
Program tegorocznego spotkania, ciekawy i pełen wydarzeń, naprawdę przyniósł osłodę i korzyść wszystkim uczestnikom. Uroczyście rozpoczął odpowiedzialny za Duszpasterstwo Nauczycieli, Wykładowców i Wychowawców - ks. Antoni Gremza, który przywitał wszystkich uczestników i gospodarzy, życzył owocnej pracy i prawdziwej duchowej integracji.
    Następnym punktem w programie była modlitwa różańcowa z rozważaniami przygotowana przez nauczyciela z Grodna. Była to szczera i serdeczna modlitwa, ponieważ połączyła w sobie rozważanie o wydarzeniach z życia Jezusa i Maryi oraz własnego życia nauczycielskiego, które mocno potrzebuje Bożego wsparcia. Dlatego z ust nauczyciela brzmiały wyrazy podziękowania i prośby do Niebieskiej Orędowniczki o zachowanie chrześcijańskich wartości, o wzmocnienie wiary dla siebie i dla uczniów.
    O godzinie 19.00 rozpoczęła się uroczysta Msza święta, której przewodniczył biskup pomocniczy Józef Staniewski, a któremu uczestnicy spotkania razem ze swoim duszpasterzem byli bardzo wdzięczni za jego obecność i głoszenie Słowa Bożego.
    Ksiądz biskup w swoim kazaniu zwrócił uwagę na to, że nauczyciele wykonują bardzo ważne zadanie – przekazują wiedzę, doświadczenie życiowe młodemu pokoleniu. Aby robić to dobrze, powinni codziennie przychodzić do Chrystusa i pytać Go, jak uczyć, jak wychowywać. Podobne spotkania modlitewne są bardzo potrzebne, ponieważ podczas nich tworzy się moc nauczycielskiego słowa, pewność we własnych sprawach. Nauczyciel to szczególne powołanie, to dar otrzymany od Jezusa. Jednak trzeba ten dar rozwijać. Ważne jest, by uczniowie w nauczycielu widzieli nie tylko tego, który niesie wiedzę, ale też mocnego człowieka, który będzie dla nich przykładem we wszystkim, ale przede wszystkim – przykładem wiary. Młodzież wszędzie szuka nauczycieli, szuka w rodzinie, szkole, kościele.
    Bardzo ważne jest, by nauczyciele byli szczerzy, nieskończenie oddani swej sprawie. Na koniec ksiądz biskup podkreślił, że głównym ich zadaniem jest wskazanie uczniom dobrej drogi. Jest ona w Słowie Bożym, w nim znajdujemy odpowiedzi na każde pytanie, które stawia dzisiejsze życie.
    Po Mszy świętej uczestnicy spotkania otrzymali możliwość w ciepłej i przyjaznej atmosferze bliżej się poznać, porozmawiać o tym, co ich najbardziej interesuje. Ksiądz Antoni Gremza zaznaczył, że spotkali się tu, ponieważ nie starcza im duchowego powietrza, że powinni razem tworzyć mocny chrześcijański punkt widzenia na wszystko, co się dzieje wokół nas. Tylko tak pomożemy uczniom zostać dobrymi ludźmi, i co najważniejsze – dziećmi Bożymi.
    Prawdziwym prezentem dla obecnych było wystąpienie proboszcza kościoła ojca Witolda, który bardzo ciekawie opowiadał o działalności zakonu ojców pijarów, o systemie edukacji, który został stworzony dawno temu i o ich pracy na współczesnym etapie. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również o pijarskiej działalności o. Witolda, oddającego się w całości swoim parafianom, którzy – według słów miejscowych nauczycieli – są bardzo wdzięczni temu kapłanowi za jego głębokie człowieczeństwo, za przykład szczerej i prawdziwej wiary, za poświęcenie się w każdej sprawie. Tym optymistycznym akcentem, którym był wspaniały dialog z o. Witoldem, nasza wspólnota skończyła dzień i rozeszła się na nocleg, bardzo dobrze zorganizowany przez naszych gospodarzy, za co im i księdzu proboszczowi składamy szczere podziękowanie. Jesteśmy bardzo wzruszeni Waszą gościnnością, poczęstunkiem, dobrymi słowami, szczerym uśmiechem, życzliwością i otwartością.
    Drugi dzień spotkania rozpoczął się poranną modlitwą przy figurze Matki Bożej Fatimskiej. W ciszy w promieniach porannego słońca wszyscy obecni zwrócili się do swej Opiekunki, prosząc o wstawiennictwo dla wszystkich nauczycieli, dla wychowanków, za współczesne młode pokolenie, które jest szczególnie narażone na pokusy dzisiejszego życia. Następną częścią programu była konferencja w temacie „Boże przykazanie i jego wpływ na światopogląd człowieka”, którą poprowadził ks. Witalij Sidorko. W formie dialogu nauczyciele otrzymali cudowną możliwość rozważania razem z księdzem o ważnych pytaniach wychowania i kształcenia światopoglądu młodego pokolenia. Każdy zrozumiał, że nauczyciel to nie tylko człowiek przekazujący wiedzę, ale również ten, kto uczy swoją osobą, swoją postawą, swoim doświadczeniem. Dziś w procesie wychowania młodzieży biorą udział nie tylko nauczyciele. Duży wpływ wywierają Internet, serwisy społecznościowe, filmy, ulica itd. Jednak nic nie może zastąpić żywych relacji między wychowawcami i wychowankami. Kształtować prawdziwy światopogląd współczesnego człowieka może tylko nauczyciel, który sam wypełnia Boże przykazania, jest świadkiem wiary nie zważając na okoliczności. Właśnie do tego powinien dążyć prawdziwy pedagog-chrześcijanin.
    Ciekawą i korzystną była również kolejna część programu, podczas której o temacie „Dialog z Bogiem i ze sobą – droga do świętości” uczestnicy spotkania mogli rozważać w trzech grupach: I – prawo natury (dialog poprowadził ks. Jerzy Żegaryn), II – Prawo Boże (ks. Antoni Gremza), III – ustanowione prawo (ks. Witalij Sidorko). Praca w grupach pozwoliła wyznaczyć priorytety, którymi powinni kierować się nauczyciele podczas kształcenia swej osobowości i podczas wychowania prawdziwych wartości młodego pokolenia.
    Podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu razem z duszpasterzem uczestnicy spotkania rozważali o drodze, którą powinni iść nauczyciele, by znaleźć prawdę i nieść ją uczniom. Wszyscy jesteśmy słabi, mamy grzechy, ale jeśli otworzymy serce dla Jezusa i On zostanie naszym Władcą, wówczas staniemy się nie tylko tymi, którzy przekazują wiedzę i doświadczenie młodym, ale prawdziwymi świadkami wiary poprzez własne życie.
    Zakończyła tegoroczne spotkanie nauczycielskiej wspólnoty Msza święta, podczas której uczestnicy dziękowali Bogu za możliwość bycia tutaj, wymiany zdań, rozważania nad prawdziwymi wartościami nauczycielskiego życia i za możliwość wzmacniać i doskonalić swoją wiarę. W swoim kazaniu ks. Witalij Sidorko raz jeszcze podkreślił ważne znaczenie tego, w jaki sposób swoje życiowe sprawy korelujemy z tym, co jest napisane w Ewangelii. Nie możemy służyć dwóm panom i we wszystkich sytuacjach życiowych pierwsze miejsce powinien zajmować Bóg. Tylko On podpowie prawdziwe rozwiązanie i tylko za Nim powinien iść człowiek mocnej i szczerej wiary.
    Czwarte spotkanie duszpasterstwa nauczycieli, wykładowców i wychowawców się skończyło. Raz jeszcze podkreśliło konieczność i ważność podobnych spotkań, podczas których odbywa się integracja duchowa zwolenników tych samych wartości. Podobne spotkania stają się prawdziwą zachętą do spełnienia tego, czego pragnie od nas Zbawca – bycia świadkiem prawdziwej wiary i niesienia jej innym.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  329

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.