GRODNO
Poniedziałek,
06 lutego
2023 roku
 

Do Grodna przybędzie duchowa symbolika młodych ludzi

Życie Kościoła

W dniach 8 – 12 lipca niektóre parafie naszej diecezji będą przeżywać peregrynację symboliki Światowych Dni Młodzieży. Z głównym koordynatorem peregrynacji Krzyża i Ikony Matki Bożej - ks. Antonim Gremzą rozmawia ks. Paweł Sołobuda.
- Proszę Księdza, skąd taki pomysł, żeby na Białoruś przybyły duchowe symbole ŚDM?
    Kiedy słyszałem, że Krzyż i Ikona Matki Bożej Światowych Dni Młodzieży nawiedzają całe kontynenty i kraje, w sercu pojawił się cień smutku: kiedy można będzie spodziewać się na Białorusi Krzyża i Ikony? Młodzi z Białorusi od Spotkania Młodzieży w 1991 r. w Częstochowie regularnie biorą udział we wszystkich Światowych Dniach Młodzieży, których symbolami są Krzyż i Ikona. Po ogłoszeniu, że następne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie, miałem przeczucie, że Krzyż i Ikona odwiedzą Białoruś. Organizatorzy spotkania w Krakowie ułożyli program nawiedzenia wszystkich krajów, graniczących z Polską, aby jeszcze bardziej rozpowszechnić ideę Światowych Dni Młodzieży i zaprosić młodzież sąsiednich krajów na spotkanie do Krakowa. Propozycja nawiedzenia Białorusi była przyjęta z wielką radością, a tym bardziej, że Krzyż i Ikona nawiedzą Białoruś w roku kanonizacji św. Jana Pawła II, który to w 1983 r. podarował je młodzieży całego świata.

    - Peregrynacja duchowej symboliki rozpoczęła się w 1984 r. dzięki Janowi Pawłowi II. Dlaczego dopiero 30 lat później przybędzie ona na Białoruś?
    To prawda, że po raz pierwszy Krzyż i Ikona ŚDM przybędą na Białoruś. Zazwyczaj program peregrynacji jest tak układany, że odbywa się ona w kraju organizującym Światowe Dni Młodzieży lub sąsiednich krajach. Najbliżej Białorusi odbywały się światowe dni w Polsce w Częstochowie w 1991 r. Wówczas, niestety, jeszcze z różnych przyczyn peregrynacja nie mogła się odbyć. Stąd tym bardziej utęsknione jest czekanie na przybycie Krzyża i Ikony na Białoruś.
   
    - Kiedy i gdzie symbole będą na Białorusi?
    Planuje się, że peregrynacja rozpocznie się 28 czerwca w Diecezji Pińskiej w Brześciu. Młodzież Diecezji Siedleckiej z Polski przekaże Krzyż i Ikonę ŚDM na polsko-białoruskiej granicy. Nawiedzą one Baranowicze i Homel. 2 lipca przybędą do Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej. Krzyż i Ikona będą nawiedzać wszystkie grupy pielgrzymkowe, które będą pielgrzymować do sanktuarium Matki Bożej w Budsławiu. Będą obecne na głównej uroczystości w Budsławiu, a później przyjmie je młodzież z Diecezji Witebskiej. Peregrynacja odbędzie się w Witebsku i zakończy się w Diecezji Witebskiej 8 lipca w obecności licznej młodzieży uroczystością w Brasławiu. Następnie sztafetę peregrynacji przejmie młodzież Diecezji Grodzieńskiej. Planujemy, że otrzymamy Krzyż i Ikonę w Brasławiu.
   
    - Jakie miejsca w naszej diecezji zostały wybrane i dlaczego właśnie one?
    Przystanki na drodze peregrynacji Krzyża i Ikony ŚDM nie były wybierane przypadkowo. Smorgonie, Lida i Grodno to są główne ośrodki okręgów duszpasterskich naszej diecezji i dynamicznie działających wspólnot młodzieży katolickiej. Młodzież z tych ośrodków najliczniej bierze udział we wszystkich spotkaniach młodzieżowych i z niecierpliwością oczekuje na organizację takich spotkań u siebie. Symbolicznym też ma być to, że po uroczystości - diecezjalnej w Trokielach 12 lipca przedstawiciele młodzieży z różnych miast przekażą Krzyż i Ikonę Matki Bożej dla młodzieży z Litwy.
   
    - Jaki jest duchowy cel tej wędrówki?
    Celem zasadniczym jest ukazanie przez peregrynację Krzyża i Ikony jedności młodzieży z Białorusi i całego świata oraz potrzeby wspólnego trwania wraz z Maryją, Matką Bożą pod krzyżem Chrystusa. Duchowość krzyża ma pobudzić do podjęcia drogi wymagań i walki o zwycięstwo prawdziwej Miłości, a w tym będzie pomagać młodzieży Maryja, Matka Pięknej Miłości. Oczywiście, podczas peregrynacji będzie też chodziło o promocję Światowych Dnie Młodzieży w Krakowie w 2016 r. Chciałoby się, żeby to były Dni Młodzieży z najliczniejszym udziałem młodzieży z Białorusi. Nasza wędrówka do Krakowa rozpocznie się od peregrynacji Krzyża i Ikony ŚDM na Białorusi.
   
    - Ksiądz opiekuje się młodzieżą, czy dzisiaj katolicka młodzież nie wstydzi się katolickiej albo chrześcijańskiej symboliki?
    Język symboli dla młodzieży jest bardzo ważny: wyraża on przesłanie, które nieraz trudno wyrazić słowami albo czynami. Tym bardziej, że pewne informacje młodzież przyjmuje podświadomie. Młodzież wierząca i praktykująca życie sakramentalne gotowa jest dzisiaj dawać więcej świadectwa o wierze, lecz zawsze potrzebuje przykładu innych osób, potrzebuje właściwego kierunku. Peregrynacja krzyża i ikony ŚDM na Białorusi na pewno będzie dla naszej młodzieży kolejnym sprawdzianem jej gotowości, aby zaświadczyć o swojej wierze i przynależności do Kościoła katolickiego.
   
    - Może warto te symbole ukazać młodzieży, która nie znalazła drogi do Kościoła i np. zamiast wystawiać je w kościołach, wystawić Krzyż i Ikonę do uczczenia na placach naszych miast?
    To jest wezwanie na przyszłość, aby szukać każdej lepszej drogi w dotarciu z Ewangelią do młodych ludzi spoza Kościoła. Nie jest to dzisiaj zadanie łatwe. Dzisiaj do młodzieży współczesnej, nastawionej na branie i korzystanie ze świata, więcej mogą przemawiać znaki i obrazy, które coś dają – chwilowe zadowolenie, przyjemność, pieniądz. Unika się symboli, pobudzających do myślenia. W wypadku wystawienia krzyża do publicznego uszanowania w świeckim miejscu można spodziewać się różnorodnych reakcji, obawiam się, że wielu młodych ludzi wobec krzyża będzie czuło obojętność. Bardziej przemawiającym świadectwem wobec młodzieży spoza Kościoła jest dzisiaj radość i piękno życia wiarą żywych ludzi zamiłowanych w Chrystusie i Jego Kościele. Przecież Chrystus wysłał nas, aby świadczyć o Nim wobec świata.
   
    - Na co ma zwrócić uwagę katolicka młodzież podczas peregrynacji symboli?
    Kulminacją modlitewnego czuwania pod Krzyżem w każdym kościele i we wspólnotach, które będą przyjmowały Krzyż, ma być adoracja Krzyża przy cichym śpiewie lub w ciszy. Wtedy można będzie dotknąć Krzyża i ucałować Go, przysłonić swoje czoło do drzewa Krzyża i powierzyć swoją młodość i przyszłe życie Chrystusowi. Każdy z uczestników peregrynacji będzie miał możliwość powiedzieć Akt Obrania Chrystusa za Swojego Pana, a także zaprosić do swojego życia Maryję, rozważając o Jej cnotach i przykładzie życia dzisiaj. Symbole odwiedzą także wszystkie największe grupy pielgrzymkowe do Trokiel naszej Diecezji. Bardzo dziękuję Księdzu za rozmowę i życzę dużo sił podczas peregrynacji symboliki ŚDM.
   
   
TERMINY PEREGRYNACJI:
   
    08 lipca - ok. godz. 14.30 – Smorgonie;
    08 lipca - godz. 19.00 – Lida, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego;
    09 lipca - godz. 19.00 – Grodno, kościół św. Franciszka Ksawerego (katedra);
    10 – 11 lipca – odwiedzenie wszystkich pielgrzymek, podążających do Trokiel;
    11-12 lipca – nawiedzenie diecezjalnej uroczystości w Trokielach;
    12 lipca, ІІ połowa dnia – przekazanie krzyża oraz ikony młodzieży z Litwy.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  329

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.