GRODNO
Sobota,
28 stycznia
2023 roku
 

Wsłuchaj się: Pan woła cię...

Informacja aktualna

Dokumenty, niezbędne do podjęcia studiów w WSD, które należy złożyć do 26 lipca 2014 r.w seminarium:
• Świadectwo Chrztu świętego;
    • Zaświadczenie o bierzmowaniu;
    • Świadectwo odbytych nauk katechetycznych;
    • Świadectwo ślubu rodziców;
    • List polecający z parafii;
    • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (wyników testów);
    • Zaświadczenie lekarskie (forma 086);
    • Książeczka wojskowa;
    • Życiorys (napisany odręcznie);
    • Podanie ze wskazaniem motywacji o przyjęcie do seminarium;
    • Paszport; kopia strony ze zdjęciem;
    • 4 kolorowe fotografie (3x4) (w marynarce i krawacie).
Powołanie do kapłaństwa zawsze będzie zawierało w sobie elementy tajemnicy oraz szczególnego daru. Jest to dar, który otrzymujemy, nie dlatego, że są najlepsi, ale dlatego, że Bóg nas wybiera. Sposoby i uświadomienie sobie bycia powołanym do kapłaństwa są różne, ale nigdy pozbawione łaski Bożej. Dlatego żeby dobrze rozpoznać swoje powołanie, potrzeba wiele modlitwy.
    Każdy, kto usłyszał głos Bożego powołania do kapłaństwa, zapraszamy do pogłębienia owego rozpoznania podczas rekolekcji w dn.24-27 lipca 2014 w diecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Grodnie.
   
   Egzamin wstępny, który poprzedzi przyjęcie do kleryckiego grona naszego seminarium, odbędzie się 28 lipca 2014 o godzinie 10.00 w budynku seminaryjnym. Pytania egzaminacyjne będą dotyczyły podstaw wiary, historii i życia Diecezji Grodzieńskiej oraz Kościoła na Białorusi.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  338

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.