GRODNO
Niedziela,
29 stycznia
2023 roku
 

Św. Piotra i Pawła

Rozważania ze Słowem Bożym

Z Ewangelii św. Mateusza
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”. A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec Mój, który jest w niebie. Otóż i ja Tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

Mt 16, 13-19


Wiara i skuteczność świadectwa
   Piotr i Paweł – dwa niewzruszone filary Kościoła. Dziwny wybór: Piotr aż musiał zapłakać po tym, co zrobił, a Paweł – zanim stał się Apostołem – początkowo jako faryzeusz gorliwie prześladował Kościół. Stało się tak, aby obaj wiedzieli, że to nie od nich pochodzi moc i skuteczność tego, co robią. To Zmartwychwstały Chrystus ich wybrał i przez nich działał. Tą pewnością żyli i ona przywiodła ich aż do męczeństwa, które nie było klęską, ale potwierdzeniem słuszności sprawy dla jakiej wiernie służyli. „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” - wyznanie pochodzące z wysoka, a wypowiedziane przez Piotra sprawiło, że Kościół przez wieki zdolny jest udźwignąć powierzoną sobie misję. A Piotra – Skałę w wyjątkowy sposób związało z nim na zawsze. Dziś Biskup Rzymu - Następca św. Piotra jest nam Opoką. Jeśli ktoś poddaje w wątpliwość jego rolę w Kościele, wiemy, że czegoś mu brakuje do pełnej jedności z Kościołem, jego wiara narażona jest na błędy, a w konsekwencji na brak skuteczności. Za przyczyną Świętych Apostołów prośmy Boga, aby nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  337

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.