GRODNO
Czwartek,
18 kwietnia
2024 roku
 

„Daj mi dusze, resztę zabierz”

Życie Kościoła

Arcybiskup Savio Hon Tai-Fai przewodniczy uroczystości obchodów  25-lecia obecności salezjanów w Smorgoniach

Owe słowa są hasłem i podstawą duchowości charyzmatu kapłanów Towarzystwa św. Franciszka Salezego, którzy w ciągu 25 lat prowadzą działalność duszpasterską w Smorgoniach. Z okazji jubileuszu obecności w parafii św. Michała Archanioła w Smorgoniach wspólnoty salezjańskiej odbyły się tu uroczystości. Złożyć gratulacje duchowym synom św. Jan Bosco przybyło wielu gości z kraju i zza granicy.
Regionalny przełożony Towarzystwa św. Franciszka Salezego ks. Wiktor Hajdukiewicz SDB, witając uczestników konferencji powiedział: „W życiu każdego człowieka, różnych wspólnot oraz społeczeństw sporą rolę odgrywają daty i jubileusze. Są one skarbem pamięci o dziedzictwie, która stanowi tożsamość”. Według kapłana, dany jubileusz jest ważny nie tylko dla wspólnoty Smorgoń, ale też dla całej rodziny salezjańskiej na Białorusi, owe wydarzenie faktycznie ma prawo nosić nazwę podstawy tożsamości salezjanów na Białorusi.
Nuncjusz Apostolski abp Claudio Gugerotti, mówiąc o obchodach 25-lecia obecności salezjanów w Smorgoniach, podkreślił: „Kto wie, ile łask Pan Bóg zesłał za pośrednictwem tych kapłanów?!”. Arcybiskup zaznaczył, że „na tej ziemi potrzeba młodzieży i jej świadectw”, oprócz wartości materialnych „młodzież potrzebuje tych, którzy będą przekazywali jej wiarę w Chrystusa i będą mieli czas jej słuchać”. Hierarcha nawoływał też salezjanów być „animatorami całego Kościoła, by pomagać młodzieży”, ponieważ „nie można pracować jedynie w swym małym ogrodzie, bo wszystko to jest dużym ogrodem, i albo cały ogród będzie kwitł, albo cały uschnie”.
    Arcybiskup Savio Hon Tai-Fai, sekretarz Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów zaznaczył z kolei, że z konferencją z okazji jubileuszu działalności salezjanów jest związane jedno słowo, które można byłoby nazwać kluczem do wszystkiego. Jest to słowo „słuchać”. „Słuchając słowa Bożego możemy rzeczywiście nasiąkać nim naszą wiarę, pogłębiać ją. Słuchając głosu człowieka, społeczeństwa, możemy budować naszą kulturę, by wzrastała, byśmy wzrastali, by robić to dla młodzieży, która w sposób szczególny potrzebuje dzisiaj naszej pomocy – podkreślił arcybiskup. W owych dwóch kierunkach jest obecne Słowo, którym jest Bóg. Obecność ta jest mistyczna, ponieważ obecny jest Zmartwychwstały. Przynosi nam błogosławieństwo Ojca, które jest dla nas rzeczywistym pokarmem i napojem, które dają życie wieczne”.
    Doradca generalny z Rzymu ks. Tadeusz Rozmus zaznaczył, że to święto jest nie tylko możliwością „wrócić do pewnej historycznej pozycji”, ale przede wszystkim jest możliwością „podziękować, okazać wdzięczność”.
    Doradca podkreślił też: „My, współcześni salezjanie, jesteśmy powołani do tego, by iść do tej młodzieży, która nas potrzebuje. Jak inne wspólnoty w całym Kościele jesteśmy powołani wzmocnić jego zapał misyjny”.
    W ramach obchodów jubileuszu Savio Hon Tai-Fai SDB przewodniczył Mszy św., podczas której kapłani Towarzystwa św. Franciszka Salezego, siostry Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (salezjanki), seminarzyści, należący do wspólnoty salezjańskiej złożyli akt ofiarowania Matce Bożej Wspomożycielce Chrześcijan. Zakończeniem pierwszego dni uroczystości jubileuszowych stał się „Festyn młodzieżowy” z udziałem zespołu rokowego z Mińska „Open Space”.
   
    Świętość nie jest rzeczą ekskluzywną
    Konferencja była kontynuowana też i drugiego dnia obchodów. Udział w niej wzięli arcybiskup Savio Hon Tai-Fai SDB, arcybiskup Claudio Gugerotii, biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz, księża salezjanie oraz siostry zakonne, wierni parafianie ze Smorgoń, gdzie codziennie służą synowie i córki św. Jana Bosco.
    Wykład wygłosił abp Savio Hon Tai-Fai SDB, który sam będąc salezjaninem, podzielił się rozważaniami na temat świętości salezjańskiej. „Świętość ta nie jest rzeczą ekskluzywną. Każdy ochrzczony powinien dążyć i dąży do niej. Świętość to życie w łasce Bożej, wolna od grzechu świadomość, dar Boży, program życia, radość życia”. Hierarcha przypomniał też słowa, które często mówił św. Jan Bosco swym wychowankom: „Róbcie, co chcecie: możecie skakać, możecie się śmiać i tańczyć itd., ale nie grzeszcie”. Mówca podzielił się też przemyśleniami o tym, co trzeba robić, by osiągnąć świętość; „Trzeba współpracować z Bogiem, trzeba spełniać wolę Bożą, dziesięcioro Bożych przykazań, które daje”.
    Uroczystości jubileuszowe z okazji 25-lecia obecności i posługi duszpasterskiej wspólnoty salezjańskiej uwieńczyły się Mszą św. Do uczestników przemówił ks. Aleksander Jaszewski SDB, przełożony wspólnoty salezjańskiej w Smorgoniach, który zaznaczył: „Tą Ofiarą Eucharystyczną pragniemy zwieńczyć obchody naszych uroczystości jubileuszowych, by z błogosławieństwa Papieża, ogarnięci opieką Panny Maryi, z coraz większą gorliwością mogliśmy iść do przodu, wiernie służąc Bogu i ludziom, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży”. Kapłan poprosił obecnych modlić się o Boże błogosławieństwo i na dalsze lata życia i służby wspólnocie salezjańskiej.
    Pod koniec Mszy św. ze słowami wdzięczności Panu Bogu i wszystkim obecnym w imieniu wspólnoty i parafian zwrócił się ks. Zdzisław Weder SDB, proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Smorgoniach, zaznaczając, iż te dni pozostaną w pamięci i historii narodu.
    Na koniec do wszystkich zwrócił się też sekretarz Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów abp Savio Hon Tai-Fai, który podkreślił, że przede wszystkim zwraca się do młodych i dzieci, które w tym roku przyjęły sakrament I Komunii św.: „Gdy usłyszycie głos Pana, który powołuje zostać kapłanem, zakonnikiem czy siostrą zakonną, miejcie na tyle odwagi, by odpowiedzieć na to zawołanie Chrystusa. Za 25 lat wśród was będzie biskup salezjański!”.
    Po Mszy św. abp Savio Hon Tai-Fai poświęcił figurę św. Jana Bosco, wbudowaną w dom wspólnoty salezjańskiej, a także odsłonił tablicę pamiątkową, zawieszoną z okazji 25-letniego jubileuszu.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  258

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.