GRODNO
Piątek,
19 lipca
2024 roku
 

11 maja 2014 roku

Z głębi serca

◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji Imienin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: mocy łask Bożych, obfitego owocu i radości w pracy apostolskiej, stałej opieki Matki Bożej Ostrobramskiej oraz dużo sił w prowadzeniu ludzi do Boga.
Z modlitwą i wdzięcznością kapłani i wspólnota parafialna z par. św. Jana Pawła II w Smorgoniach
◊◊◊
Ekscelencjo, czcigodny Księże Biskupie Aleksandrze Kaszkiewicz! Z okazji Imienin przesyłamy z głębi serca płynące życzenia. Żyj bardzo długo, bądź z nami, ucz nas swym mądrym słowem i mężnym przykładem wiary, raduj światłem swej duszy i uśmiechem! Niech Ojciec Niebieski nadal po ojcowsku obficie darzy Ekscelencję swoim błogosławieństwem, dodaje jak najwięcej zdrowia i mocy, a Matka miłosierna zawsze nieustannie i czule otacza swą opieką.
Z modlitwą Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Mikołajowi Cichonowiczowi z okazji Urodzin i 13. rocznicy święceń kapłańskich z całego serca życzymy dużo łask Bożych na każdy dzień życia, nieustannych sił w głoszeniu Ewangelii ludowi Bożemu, obfitego plonu w pracy duszpasterskiej, niezłomnej wiary, pogody ducha i szczerej radości w sercu. Szczęść Boże!
Rodzina Konopków z Grodna
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Aleksandrowi Romanowskiemu z okazji Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia i pogody ducha na każdy dzień życia i pracy duszpasterskiej. Niech św. Patron zawsze czuwa nad Tobą, a Bóg wszechmogący codziennie obdarza swoimi łaskami! Szczęść Boże!
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z par. Niepokalanego Poczęcia NMP w Grodnie-Południowym
◊◊◊
Czcigodny Księże Sergiuszu Angur! Z okazji Urodzin z całego serca dziękujemy Bogu za dar Twojego życia oraz życzymy mocnego zdrowia, szczęścia, radości i wytrwałości w pracy duszpasterskiej, a także błogosławieństwa Bożego, opieki Najświętszej Maryi Panny, obfitego plonu na niwie Pańskiej i sił do odnowienia kościoła. Szczerze dziękujemy za kłopot i wysiłek we wszystkich sprawach.
Komitet Kościelny oraz parafianie z Gieranion
◊◊◊
Czcigodnemu O. Stanisławowi Sadowskiemu z okazji Imienin i Urodzin przesyłamy mnóstwo serdecznych życzeń mocnego zdrowia, wielu łask od Zmartwychwstałego Jezusa, opieki Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława oraz radości w codziennej posłudze Bogu i ludziom.
Wdzięczni wierni ze w. Bobrowniki Wielkie i Sokolniki par. św. Michała Archanioła
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji Imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech wszechmogący i miłosierny Bóg obdarzy Cię swoimi łaskami, napełni serce pokojem i doda sił w pracy duszpasterskiej, Matka Najświętsza niech otuli płaszczem swej macierzyńskiej opieki, a św. Patron prowadzi przez drogę życia i będzie pomocą w walce z trudnościami. Szczęść Boże!
Chór kościelny
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Stanisławowi Pytelowi z okazji Imienin przesyłamy moc serdecznych życzeń: obfitych darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny i św. Patrona, mocnego zdrowia, radości, nadziei i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Wasiliszek
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Aleksandrowi Bakłażcowi z okazji Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, codziennej radości i niegasnącego zapału w pracy duszpasterskiej. Niech Twój św. Patron nieustannie się Tobą opiekuje, Duch Święty zsyła swe dary, a Matka Najświętsza towarzyszy w drodze do Królestwa Bożego. Wszelkich łask Bożych i nieustannego błogosławieństwa Bożego
życzą parafianie z Nowogródka
◊◊◊
Czcigodnemu O. Stanisławowi Sadowskiemu z okazji Imienin, Urodzin i 27. rocznicy święceń kapłańskich składamy serdeczne życzenia obfitych łask Bożych, mocnego zdrowia i samych radosnych dni! Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień Twej posługi kapłańskiej, Jezus niech zawsze będzie Twoim Przyjacielem, Maryja nieustannie przytula do swojego serca, a Twój patron – św. Stanisław – opiekuje się w trudnych chwilach życia. Niech dobry Bóg chroni Cię i prowadzi przez długie lata życia.
Z modlitewną pamięcią parafianie z Porozowa
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Stanisławowi Łabanowi z okazji Imienin składamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń. Niech zdrowie zawsze sprzyja, życie będzie długie, dni – szczęśliwe i radosne, a ludzie obok – życzliwi i gotowi przyjść z pomocą w trudne chwile. Życzymy też Bożego błogosławieństwa na każdy dzień, wszelkich darów Ducha Świętego oraz nieustannej opieki Maryi Panny i św. Patrona.
Z modlitewną pamięcią członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Bieniakoń
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Mikołajowi Cichonowiczowi z okazji nadchodzących Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia na długie lata, mocy i cierpliwości w pełnieniu obowiązków duszpasterskich. Niech każdy dzień będzie napełniony pokojem i Bożym błogosławieństwem, Matka Boża niech otula płaszczem swej macierzyńskiej opieki i miłości, Duch Święty niech obficie obdarza swoimi darami, a Anioł Stróż zawsze będzie obok. 100 lat!
Z szacunkiem parafianie i Kółko Różańcowe św. Jana Niepomucena ze Staniewicz
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Sergiuszowi Angurowi z okazji Urodzin przesyłamy serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności w pracy duszpasterskiej. Niech Ci jaśnie słońce świeci, dni mijają w radości, Matka Boża ma w swej opiece, Bóg strzeże, a Anioł Stróż zawsze będzie obok!
Wierni ze w. Wincuki i okolic
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Dymitrowi Urbanowiczowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy zdrowia, szczęścia, spokojnych i radosnych dni, życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej, szczodrych darów Ducha Świętego oraz opieki Matki Bożej i św. Patrona. Niech Bóg wszechmogący błogosławi Ci i pomaga w budowaniu kościoła.
Z modlitwą i wdzięcznością ks. Witalij i wierni z par. św. Jana Pawła II w Smorgoniach
◊◊◊
Czcigodny Księże Sergiuszu Angur! Z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, długich lat życia, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny, szczodrych darów Ducha Świętego oraz dobrych i życzliwych ludzi obok. Niech każdy przeżyty dzień przynosi radość, a piękny uśmiech niech zawsze gości na Twej twarzy. Szczęść Boże!
Wierni z kapl. Suraż i kółko modlitewne „Margaretka”
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Jerzemu Martinowiczowi z okazji Urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech na drodze, którą dla Ciebie wybrał Bóg, Tobie zawsze towarzyszy Matka Najświętsza, dobry Jezus niech zawsze trzyma Cię przy swoim sercu i obdarza błogosławieństwem i wszelkimi potrzebnymi łaskami, a Duch Święty będzie nieskończenie szczodry na swoje dary.
Wierni z kapl. Suraż i Kółko modlitewne „Margaretka”
◊◊◊
Szanownej S. Zofii z okazji Urodzin i Imienin życzymy mocnego zdrowia, szczęścia i niegasnącego zapału w owocnej pracy na niwie Pańskiej. Niech Bóg miłosierny i Duch Święty dodają Ci sił i natchnienia, a Anioł Stróż i św. Patron opiekują się w trudnych chwilach życia.
Z wdzięcznością III Zakon św. Franciszka, parafianie i Kółka Różańcowi z Sobotnik
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Michałowi Wasilkiewiczowi z okazji Urodzin składamy szczere życzenia. Z całego serca życzymy, żeby błogosławieństwo Boże towarzyszyło Ci w takiej ważnej i odpowiedzialnej posłudze duszpasterskiej dla wspólnego dobra na rzecz przyszłości, w wiernym trwaniu z Chrystusem i nieustannym wzrastaniu w Jego miłości. Niech Duch Święty obficie obdarza Cię swoimi łaskami w starannej trosce głoszenia słowa Bożego oraz w dzieleniu się łaską wiary. Matka Jezusa – Matka kapłanów i nasza Matka – niech codziennie otacza Cię swoją opieką, prowadzi przez drogę pomnożenia wiary, nadziei i miłości. 100 lat w zdrowiu, radości Bożej i pokoju w sercu! Szczerze dziękujemy rodzicom za syna kapłana.
Z darem modlitwy i szacunkiem wdzięczni parafianie z kośc. św. Apostołów Piotra i Pawła w Izabelinie
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Mikołajowi Cichonowiczowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy zdrowia, szczęścia, mocnej wiary, mnóstwo nowych idei i zamysłów, radości z każdej przeżytej chwili, miłości i szacunku od ludzi obok. Niech Pan Bóg wzmocni Cię swą siłą, Matka Boża otacza swą opieką, a św. Mikołaj pomaga w każdej potrzebie.
Duszpasterstwo służby zdrowia
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Stanisławowi Krawczence z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności w służbie Bożej. Niech Bóg Ojciec błogosławi Księdzu, Jezus Chrystus pomaga być wiernym i świętym kapłanem, Duch Święty niech oświetla ścieżki, a Maryja Panna – Matka wszystkich kapłanów – codziennie się Księdzem opiekuje. Kochaj swych parafian tak, jak ukochałeś Boga, i prowadź ich drogą do świętości.
Z darem modlitwy Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Dymitrowi Urbanowiczowi z okazji Urodzin przesyłamy moc najserdeczniejszych życzeń. Niech Jezus Chrystus, którego codziennie trzymasz w swoich kapłańskich rękach, błogosławi każdy Twój dzień, Matka Boża niech otacza swą miłością i opieką, a Duch Święty pomaga godnie pełnić Twą posługę duszpasterską i nieustannie obdarza swoimi darami. Żyj w zdrowiu i radości, a serce niech zawsze będzie napełnione spokojem i miłością. Szczęść Boże!
Z szacunkiem Komitet Kościelny oraz parafianie
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Jerzemu Martinowiczowi z okazji Urodzin szczerze życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, radości i licznych łask Bożych, życzliwych ludzi, zawsze gotowych przyjść z pomocą, dużo sił i wytrwałości w pracy duszpasterskiej. Niech Najświętsza Maryja Panna opiekuje się w każdej chwili Twojego życia, a dobry Bóg obdarza swym ojcowskim błogosławieństwem, żebyś nadal mógł budować Królestwo Boże na ziemi.
Komitet Kościelny oraz parafianie z Gieranion
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Mikołajowi Cichonowiczowi z okazji Urodzin z szczerego serca życzymy wszystkiego najlepszego. Niech Bóg wszechmogący obficie obdarza Cię swoimi łaskami i błogosławieństwem, Matka Boża nieustannie się opiekuje, a Duch Święty czuwa każdego dnia. Życzymy mocy i cierpliwości w posłudze na rzecz Boga i ludzi, codziennej radości, szczęścia oraz niezachwianej wiary.
Z miłością mama, siostra Irena, brat Dymitr, Julia, Anastazja i Daria

 

 

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  166

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.