GRODNO
Niedziela,
23 czerwca
2024 roku
 

20 lat w służbie bliźnim

Życie Kościoła

Ks. Witalij Dobrołowicz podczas prezentacji działalności Caritas

Uroczystości z okazji 20-lecia działalności Katolickiej Dobroczynnej Akcji „Caritas” Diecezji Grodzieńskiej odbyły się w mieście nad Niemnem. W ramach przedsięwzięcia, które miało miejsce 5 maja w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie, organizacja charytatywna zaprezentowała swą działalność, wyraziła też wdzięczność wszystkim tym, kto się przyczynił do pięknej sprawy niesienia pomocy ludziom.
W uroczystościach jubileuszowych udział wzięli Biskup Grodzieński Aleksander Kaszkiewicz, Biskup Pomocniczy Józef Staniewski, dyrektor Narodowego Caritas ks. Wiktor Hajdukiewicz, dyrektor Caritas Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej ks. Aleksander Fominych, dyrektor Caritas Diecezji Pińskiej ks. Paweł Cholawkin, partnerzy organizacji z Niemiec, wolontariusze, sponsorzy, a także przedstawiciele władz państwowych oraz korpusu dyplomatycznego.
Na początek konferencji dyrektor Caritas Diecezji Grodzieńskiej ks. Witalij Dobrołowicz, powitał wszystkich zebranych i opowiedział o działalności organizacji, jej najistotniejszych celach i osiągnięciach.
    Ks. Witalij powiedział, że 20-lecie działalności Caritas w Diecezji Grodzieńskiej jest radością nie tylko dla Kościoła na Grodzieńszczyźnie, ale i każdego człowieka, który wziął udział w niesieniu pomocy innym ludziom. Dyrektor Caritas podkreślił też, że nie jest to zwykła organizacja komercyjna i nie firma, pracująca dla pewnych korzyści, działalność Caritas bazuje się na słowach Chrystusa, dlatego głównym celem jest niesienie swego dobrego serca i pomocy każdemu człowiekowi na ziemi.
    Jak zaznaczył ks. Dobrołowicz, Caritas realizuje różne projekty i programy charytatywne, mające na celu pomoc obywatelom, znajdującym się w niebezpieczeństwie społecznym, niezależnie od stanu cywilnego, wyznania czy narodowości. Analizując działalność organizacji w ciągu ostatnich lat, można zauważyć, iż cztery lata temu Caritas się zajmowała urzeczywistnieniem dwudziestu dwu projektów charytatywnych, na dzień dzisiejszy jest ich już trzydzieści sześć. Działalność jest prowadzona w wielu kierunkach: istnieje punkt pomocy biednym, gdzie społecznie zagrożeni ludzie mogą otrzymać pożywienie, odzież, leki oraz środki czystości. Prowadzona jest również praca z dziećmi: we wsi Nieciecz rej. lidzkiego istnieje letni obóz Caritas, w parafiach są prowadzone „Wakacje z Bogiem”, organizowane wyjazdy i odpoczynek za granicą.
    - W samym Grodnie po pomoc zwraca się ponad tysiąc osób, nie licząc tych, którzy zwracają się za pośrednictwem parafialnych oddziałów Caritas, ogólnie z pomocy społecznej korzysta ponad 20 tys. osób rocznie.
    Następnie wystąpił ks. Wiktor Hajdukiewicz, dyrektor Narodowego Caritas z wykładem pt. „Caritas wczoraj, dziś i jutro”. Ks. Wiktor zaznaczył, że na początku swej działalności pracownicy Caritas skupiali się wyłącznie na tym, w jaki sposób pomóc potrzebującym. Dzisiaj coraz bardziej się zastanawiają nad tym, w jaki sposób działalność charytatywną uczynić bardziej popularną, zmienić mentalność Białorusinów, obudzić w ludziach, mimo ustawicznego braku czasu i środków, pragnienie posiadania otwartego serca dla człowieka potrzebującego.
    - Pojawia się problem wyodrębnienia cechy charytatywności katolickiej, która powinna się różnić od innych organizacji, okazujących szereg usług społecznych. Aktualnym też jest pytanie; „Co działalność charytatywną czyni katolicką” – zaznaczył ks. Wiktor.
    Podczas konferencji kierownictwo grodzieńskiego Caritas podziękowało osobom, które dokładają wielu starań ku temu, aby organizacja istniała i się rozwijała. Upominki zostały wręczone ofiarodawcom i wolontariuszom, a także ludziom dobrej woli, okazującym organizacji wsparcie materialne. Uroczystości jubileuszowe zakończono Mszą św. w katedrze grodzieńskiej, której przewodniczył ks. bp Aleksander Kaszkiewicz. Podczas mszy hierarcha wykazał podziękowanie współpracownikom Caritas, którzy dzięki swej postawie życiowej oraz pracy niosą miłosierdzie i dobro społeczeństwu.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  192

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.