GRODNO
Poniedziałek,
15 lipca
2024 roku
 

Grodno w hołdzie świętemu Janowi Pawłowi II

Życie Kościoła

Od prawej: proboszcz katedry ks. Jan Kuczyński rozpoczyna uroczystość. Ks. Paweł Sołobuda z relekwiarzem Jana Pawła II

Habemus Sanctum! W dniu 27 kwietnia, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, Papież Franciszek kanonizował błogosławionego Jana Pawła II. Na to historyczne wydarzenie czekał cały świat, gdyż Ojciec Święty był autorytetem dla każdego z nas, swoimi słowami, zachowaniem i szczerą wiarą dawał przykład do naśladowania.
W dniu, kiedy Kościół oficjalnie ogłosił Jana Pawła II świętym, w różnych zakątkach globu odbywały się uroczystości, towarzyszące kanonizacji Papieża Polaka. Na ogłoszenie Jana Pawła II świętym czekano również w Grodnie. Przed uroczystościami z okazji kanonizacji papieskiej w kościele pw. św. Franciszka Ksawerego odbyło się całonocne czuwanie modlitewne, a w południe 27 kwietnia do miasta nad Niemnem przybyły relikwie krwi Papieża, przekazane grodnianom przez Metropolitę Krakowa, byłego osobistego sekretarza Jana Pawła II, kardynała Stanisława Dziwisza.
    Jak zaznaczył ks. Jan Kuczyński, proboszcz katedry, ustawienie figury Jana Pawła II w grodzieńskiej świątyni jest przede wszystkim wyrazem wdzięczności Wielkiemu Papieżowi, który potrafił dotrzeć do serca i umysłu każdego człowieka, nawracał na własciwą drogę i jednoczył wszystkich ludzi.
- Janowi Pawłowi II zawdzięczamy odrodzenie Kościoła na Wschodzie, w tym na Białorusi. Chociaż nie udało mu się tutaj przyjechać, wielu wiernych jeździło i do Polski, i do Rzymu na spotkanie z Papieżem. Dzisiaj owoce pontyfikatu Jana Pawła II są bardzo widoczne na naszych terenach: zostały wybudowane nowe kościoły, utworzono nowe parafie, jest Wyższe Seminarium Duchowne. Na pewno jako Święty wstawia się za nami, teraz, gdzie nie mógł być fizycznie, jest duchowo – zaznacza ks. Jan Kuczyński. – Mam również nadzieję, że w Grodnie stanie się dobrą tradycją czczenie relikwii Ojca Świetego, które na stałe będą przechowywane przy ołtarzu Matki Bożej Różańcowej, gdyż są one symbolem obecności Jana Pawła II wśród nas – podkreśla proboszcz katedry.
    Następnie rodziny z małymi dziećmi, ludzie starsi, młodzież – wierni, którzy licznie przybyli na uroczystość, uczestniczyli we Mszy św. Wygłaszjąc homilię, ks. Paweł Sołobuda najpierw przypomniał zebranym wiernym o cudach, które się dokonały za pośrednictwem św. Jana Pawła II, potem podkreślił, że w tym wyjątkowym dniu Ojciec Święty przyszedł do każdego z nas.
    - Jan Paweł II był tym papieżem, którego - mimo że nigdy nie był na Białorusi – znało osobiście wiele osób. Ten człowiek, który dobrze znał naszą ziemię i naród, ten Święty przychodzi dzisiaj do nas, nikt mu już nie zabroni, żadnego pozwolenia jemu nie trzeba – podkreślał ks. Paweł. - Jak wielka jest łaska, że znaliśmy tego świętego człowieka. Ktoś jego widział z bliska, ktoś z daleka, ktoś w telewizji, modliliśmy się wraz z nim. A dzisiaj on jest w niebie i modli się za każdego z nas. Apostoł Miłosierdzia uczy nas radości, miłości, żebyśmy byli blisko Boga i kroczyli swoją drogą do Nieba. Dzisiaj możemy wołać: Janie Pawle II, uświęcaj każdego z nas, uświęcaj nasze rodziny, młodzież i dzieci, pomóż, aby lud mieszkający na Białorusi był wierny Bogu, nauce Kościoła i Ewangelii Miłosierdzia. Błogosław tej naszej prostej ziemi, aby obdarzył pokojem – powiedział ks. Paweł Sołobuda. Na zakończenie homilii zachęcił wszystkich wiernych: - Otwórzcie drzwi Janowi Pawłowi II, świętemu Papieżowi, który zaprowadzi nas do Chrystusa!
    Po zakończeniu uroczystej Mszy św. wszyscy kapłani oraz wierni oddali cześć relikwii Jana Pawła II.
    „Pielgrzym”
    Pod takim tytułem w Grodnie zaprezentowano wystawę fotograficzną, poświęconą Janowi Pawłowi II. Ekspozycja została otwarta w związku z kanonizacją Papieża Polaka, przedstawia zdjęcia z pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1991 roku.
    Jak zaznaczył obecny na otwarciu wystawy ks. bp Józef Staniewski, w Białymstoku Jan Paweł II modlił się także z licznie przybyłymi wiernymi z Białorusi, w tym z Diecezji Grodzieńskiej.
    - To była wielka radość, bo Papież był tuż obok przy naszych granicach – wspomina hierarcha. - Wtedy jeszcze jako seminarzyści pojechaliśmy na to spotkanie. Pamiętam, że bardzo chcieliśmy być, jak można bliżej Papieża, i gdy mówiliśmy, że jesteśmy z Grodna, otwierano wszystkie bramki i przepuszczano nas bliżej do przodu, także mielismy to szczęście być blisko Papieża. Atmosfera z tamtych czasów, z tamtego spotkania z Janem Pawłem II, wtedy biskupem Rzymu, a dzisiaj Świętym, zawsze mi towarzyszy. Bardzo się cieszę, że Kościół, wiara, świętość nie mają granic i każdy dzisiaj może to odczuć, patrząc na zdjęcia świętego Jana Pawła II.
    Autorami eksponowanych w Grodnie zdjęć są Piotr Sawicki i Andrzej Sokólski. Wystawa została przygotowana przez Konsulat Generalny RP w Grodnie we współpracy z Urzędem Miejskim w Białymstoku, właścicielem archiwalnych prac.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.