GRODNO
Niedziela,
24 wrzesnia
2023 roku
 

27 kwietnia 2014 roku

Z głębi serca

◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji Imienin życzymy dużo łask Bożych, obfitości darów Ducha Świętego, dobroci ludzkiej, pomyślności oraz wiele radości. Niech Bóg miłosierny błogosławi każdy dzień posługi pasterskiej.
Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Wielikosielcowi z okazji Urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niechaj każdy dzień będzie napełniony Bożą miłością, a wykonywana praca przynosi radość i błogosławione owoce. Życzymy też mocnego zdrowia, siły i pogody ducha.
Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Jego Ekscelencji czcigodnemu Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia mocnego zdrowia, radosnych dni oraz wszelkich łask od zmartwychwstałego Jezusa. Niech Matka Boża zawsze czuwa nad Ekscelencją, a Anioł Stróż opiekuje się w trudnych chwilach życia.
Ze szczerą modlitwą Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu oraz czcigodnemu O. Romanowi Cieślakowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy dużo łask Bożych. Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarza radością i pokojem, a Matka Boża Nieustającej Pomocy zawsze się opiekuje.
Z modlitwą wierni z Porzecza
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Jarosławowi Hrynaszkiewiczowi z okazji Imienin składamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń: zdrowia, siły w codziennej pracy duszpasterskiej, opieki Najświętszej Maryi Panny i św. Patrona oraz obfitych łask Bożych. Niech Księdza droga kapłańska będzie oświecona promieniami Miłosierdzia Bożego!
Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Czcigodnemu O. Witalijowi Bondaronkowi z okazji Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pomyślności w posłudze duszpasterskiej, optymizmu i radości na każdy dzień. Niech Twój św. Patron codziennie się Tobą opiekuje, a Matka Boża Żyrowicka nieustannie wznosi nasze modlitwy za Ciebie przed tron Boży. Niech Twa droga życiowa będzie szczęśliwa i błogosławiona. Szczęść Boże!
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym ze Słonimia
◊◊◊
Czcigodnym Ks. Proboszczowi Waldemarowi Słocie oraz O. Andrzejowi Jodkowskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy mocnego zdrowia, radości i pogody ducha. Niech Wasza droga życiowa będzie błogosławiona, Chrystus Zmartwychwstały niech otacza swoim Miłosierdziem, a Najświętsza Maryja Panna przytula do swojego serca. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Parafianie z Brzostowicy Wielkiej
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Mikołajowi Cichonowiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy radości z powołania, mocnej wiary, odwagi, dużo sił, żeby Twoje serce było otwarte na miłość Chrystusa i obdarzało tą miłością ludzi, którzy są obok. Niech Duch Święty wzmacnia Cię swoimi darami, a Matka Najświętsza nieustannie się opiekuje i prowadzi przez całe życie.
Duszpasterstwo Służby Zdrowia
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Marianowi Chamieni z okazji Imienin życzymy wszystkiego, co najlepsze: błogosławieństwa Bożego, wszystkich darów Ducha Świętego, nieustannej Pomocy Matki Najświętszej oraz opieki św. Patrona na każdy dzień życia. Życzymy także zdrowia, sił i cierpliwości w pracy codziennej oraz pogody ducha i życzliwych ludzi obok.
Z modlitewną pamięcią członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Szydłowic
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Zdzisławowi Wederowi z okazji Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia dużo sił i mocnego zdrowia, spokojnych dni i spełnienia marzeń. Niech Chrystus Król prowadzi szczęśliwą drogą, a Matka Boża Nieustającej Pomocy okrywa Cię swym płaszczem. Niech nasza wspólna modlitwa wzniesie się do nieba i będzie wdzięcznością od naszej rodziny.
Alicja i Witalij Woronowowie za Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Stanisławowi Krawczence, Stanisławowi Ługowskiemu, Józefowi Bogdziewiczowi, Józefowi Makarczykowi, Aleksandrowi Mietlickiemu oraz O. Kazimierzowi Morawskiemu z okazji Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, pogody ducha oraz dużo sił w prowadzeniu ludzi do Boga.
Z modlitwą Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Szanownym Siostrom: Marii Stasiewicz, Marianie Oleszczyk, Aleksandrze Oreszko, Filatei Cichonowicz, Agacie Smolskiej, Klarze Wołczek, Weronice Bliźniuk, Irenie Barcewicz oraz Sylwii Albertian z całego serca składamy życzenia błogosławieństwa zmartwychwstałego Chrystusa, opieki Jego Matki, zdrowia i radości na długie lata, żeby Wasze serca zawsze były otwarte na ludzi.
Z modlitwą Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Waleremu Bykowskiemu z okazji Świąt Wielkanocnych przesyłamy serdeczne życzenia. Życzymy zdrowia i obfitego rozkwitu, a życie niech szczęściem będzie omyte. Niech powodzenie oświetla drogę jak słonce, a serce zawsze będzie gorące. Żeby wszystko w życiu dobrze było, spełniło się to, co się nie spełniło.
Z szacunkiem dzieci i młodzież ze Starodębowej
◊◊◊
Czcigodny Księże Witalij Wnorowski! Z okazji Świąt Wielkanocnych przesyłamy Ci najserdeczniejsze życzenia. Szczerze życzymy Tobie w dniu dzisiejszym, by serce ogrzane było radością i szczęściem. Niech dobre nowiny wchodzą do chaty, i stół na przysmaki będzie bogaty. Jeszcze życzymy Ci zdrowia bez leków, dobra, spokoju i długiego wieku. Niech omijają biedy i trwogi, i gładkimi będą życia Twego drogi.
Z wdzięcznością dzieci i młodzież ze Starodębowej
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Proboszczowi Józefowi Bogdziewiczowi i Pawłowi Gardziejczykowi oraz szanownym Siostrom z okazji radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego i Dnia Kapłana z całego serca życzymy Wam mocnego zdrowia, obfitych lat życia, szczęścia, radości i pokoju na każdy dzień. Niech Chrystus Zmartwychwstały oświeca swą łaską Waszą posługę, a Matka Najświętsza trzyma Was w swej opiece.
Wdzięczni wierni z par. Kosmy i Damiana w Ostrowcu
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Olegowi Pietraszce z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy błogosławieństwa Bożego, wszelkich łask od Zmartwychwstałego Chrystusa, darów Ducha Świętego na każdy dzień posługi kapłańskiej oraz długich lat życia w zdrowiu. Wesołego Alleluja!
Wierni ze w. Jewłasze parafii lackiej
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Pawłowi Zwierzyńskiemu, Tadeuszowi Krysztopikowi, Pawłowi Urbanowi, Michałowi Łastowskiemu, Pawłowi Gardziejczykowi oraz Dk. Pawłowi Romanowskiemu z okazji Dnia Kapłana i świąt Zmartwychwstania Pana przesyłamy najserdeczniejsze życzenia błogosławieństwa Bożego, mocy Ducha Świętego oraz nieustannej opieki Matki Najświętszej na każdy dzień posługi kapłańskiej.
Wierni z par. św. Józefa w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Jerzemu Jodzikowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych przesyłamy serdeczne życzenia dobra i radości w posłudze, darów Ducha Świętego, a także błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Różańcowej na każdy dzień. Pamiętamy o Tobie w modlitwach do Matki Bożej Kongregackiej.
Z miłością i wdzięcznością dzieci wraz z rodzicami z katedry grodzieńskiej
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu, Księżom: Waleremu Spirydonowi, Arturowi Wołczkiewiczowi, Jerzemu Jasiewiczowi, Pawłowi Bezlapowiczowi oraz Ojcu Kazimierzowi Żylisowi przesyłamy najlepsze życzenia z okazji Dnia Kapłana i Wielkanocy! Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarzy Was nową istotą służby Bogu i ludziom, odtworzy nowe źródła duchowości na Waszej drodze do świętości i napełni serca Jego Miłosierdziem! Życzymy zawsze czuć modlitwę, błogosławieństwo i wsparcie Matki Bożej Kongregackiej!
Uczestnicy grupy modlitewnej Matki Bożej Kongregackiej
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Olegowi Żurawskiemu z okazji Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy mocnego zdrowia, Bożej radości, opieki Matki Bożej Wspomożenia Chrześcijan na każdy dzień. Niech św. Jan Bosko wspiera Cię w codziennej posłudze na chwałę Zmartwychwstałego Pana. Dziękujemy Ci za wsparcie każdego parafianina oraz za szczery uśmiech i pomoc. Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!
Z szacunkiem i miłością parafianie, młodzież i studenci parafii dziatłowskiej
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Olegowi Dulowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych przesyłamy serdeczne życzenia błogosławieństwa Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, radości z posługi kapłańskiej, zdrowia, uśmiechu, darów Ducha Świętego oraz opieki Matki Bożej. Niech z pomocą Bożą i dobrych ludzi spełnią się wszystkie szlachetne plany i zamiary. Dziękujemy za rozpalony ogień wiary, za ofiarną pracę, dobre serce, modlitwę oraz oddaną służbę Bogu i ludziom. Wesołego Alleluja!
Wdzięczni parafianie i kochająca młodzież z par. św. Stanisława Kostki w Wołkоwysku
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Jerzemu Powajbie składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Imienin i Świąt Wielkanocnych. Życzymy wiele wytrwałości, spokoju, pogody ducha, szczęścia oraz wszystkiego, co najlepsze i najpiękniejsze. Niech Ci przede wszystkim towarzyszy bliskość Tego, który Cię powołał i któremu oddajesz swoje życie. Życzymy światła tak silnego i jasnego, które przynosi błogosławieństwo samą swoją obecnością. Niech Bóg prowadzi Cię prostymi drogami, przedłuża lata Twojego życia, darzy zdrowiem i pozwoli jak najowocniej dalej służyć budowaniu Królestwa Bożego na ziemi w służbie Jego Kościołowi.
Pamiętająca w modlitwie rodzina Powajbów
◊◊◊
Czcigodnym Ks. Prałatowi Wincentemu Lisowskiemu i Ks. Jerzemu Biegańskiemu składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Niech Bóg wszechmogący nieustannie zsyła na Was swoje święte dary, a Matka Boża zawsze Wami się opiekuje. Życzymy niegasnącego zapału w głoszeniu słowa Bożego, pogody ducha i cierpliwości. Dziękujemy za naukę, którą dzielicie się z nami.
Wierni z par. Lida-Słobódka
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Proboszczowi Wiktorowi Wieliwisowi, Janowi Kuziukowi, Arturowi Wołczkiewiczowi, Andrzejowi Liszce oraz Pawłowi Sołobudzie z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy zawsze promieniować światłem Chrystusa, radością i niestrudzoną dobrocią swojego serca. Niech Chrystus Zmartwychwstały błogosławi i strzeże, a Maryja Panna okrywa płaszczem macierzyńskiej opieki.
Wdzięczni parafianie z kościoła św. Kazimierza w Putryszkach
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Eugeniuszowi Borysiukowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy obfitych łask od Zmartwychwstałego Chrystusa, darów Ducha Świętego, spokoju, Bożej radości, siły w głoszeniu Dobrej Nowiny, opieki Matki Najświętszej oraz pięknego owocu na Niwie Pana. Radosnego Alleluja!
Parafianie z Torfobrykietnego i Wiercieliszek
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Proboszczowi Czesławowi Pawlukiewiczowi, Andrzejowi Radziewiczowi, Wiktorowi Myślukowi, również wszystkim Kapłanom i Rekolekcjonistom, którzy pracowali w naszej parafii, z okazji Dnia Kapłana życzymy tej świętości, która wyraża się gorliwością i poświęceniem, by wspierała Was zawsze moc Ducha Świętego i miłość do Eucharystii, abyście starali się być wiarygodnymi świadkami Chrystusa we współczesnym świecie. Niech rytm Waszych Kapłańskich serc bije rytmem miłości Serca Jezusowego, aby Wasze serca poszerzały się i otwierały się na niezmierzoną miłość Boga. Życzymy, aby w tajemnicach Waszego kapłańskiego życia Chrystus stał się widzialnym i słyszalnym. A przede wszystkim życzymy, abyście na wzór Chrystusa byli dobrymi pasterzami i osiągnęli świętość!
Z chrześcijańskim pozdrowieniem parafianie z Rosi
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Sergiuszowi Angurowi z okazji Urodzin życzymy wszystkiego, co najlepsze: mocnego zdrowia na długie lata życia, szczęścia i radości na każdy dzień oraz pogody ducha i nieustannego zapału w pracy duszpasterskiej. Niech miłosierny Bóg obdarza Cię wszelkimi łaskami, a Matka Najświętsza nieustannie czuwa nad Tobą.
Rodzina Rubielów ze w. Suraż
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Jerzemu Konopielce z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszelkich łask Bożych na każdy dzień posługi duszpasterskiej. Dużo zdrowia, pogody ducha, pogodnych dni i tylko życzliwych ludzi obok. Niech Duch Święty obdarzy wszelkimi łaskami, a Matka Boża Nieustającej Pomocy pomaga i ma w swojej opiece. Chrystus Zmartwychwstał!
Wierni z kapl. Bortniki parafii mścibowskiej
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Pawłowi Koleśnikowi z okazji świąt Wielkiej Nocy składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarza swoimi łaskami każdy dzień Twojego życia i posługi kapłańskiej, Duch Święty niech oświeca drogę, a Najświętsza Maryja Panna nieustannie się Tobą opiekuje i prowadzi najpiękniejszą drogą do Pana. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Parafianie z w. Rasła
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Proboszczowi Franciszkowi Gałdysiowi i Pawłowi Oleskiewiczowi z okazji Dnia Kapłana i świąt Wielkanocy przesyłamy szczere życzenia mocnego zdrowia, pomyślności w pracy, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny, obfitych łask Bożych i darów Ducha Świętego. Serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę! Niech miłosierny Bóg błogosławi każdy dzień Waszej posługi kapłańskiej!
Z szacunkiem i wdzięcznością III Zakon św. Franciszka oraz Kółka Różańcowe z Sobotników
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Romanowi Jałowczykowi z okazji Dnia Kapłana i świąt Zmartwychwstania Pańskiego przesyłamy serdeczne życzenia mocnego zdrowia, Bożego błogosławieństwa, radości, optymizmu, darów Ducha Świętego i mocnej wiary. Niech Jezus, który oddał swe życie na krzyżu, pomaga Księdzu we wszystkich sprawach. Z całego serca dziękujemy za troskę o nas i kościół.
Wierni z par. Kiemieliszki
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Proboszczowi Franciszkowi Gałdysiowi i Pawłowi Oleskiewiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy głębokiego przeżycia tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa, prawdziwej radości, szczęścia i pokoju w duszy oraz wszelkich łask od tryumfującego Zbawiciela świata Jezusa Chrystusa przez ręce Niepokalanej Maryi Panny. Wesołego Alleluja!
Z modlitwą i wdzięcznością Janina i Jadwiga z rodziną
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Witalijowi Wnorowskiemu, Waleremu Bykowskiemu i Algimantasowi Paulikasowi z okazji Dnia Kapłana życzymy dużo zdrowia, radości, obfitych łask Bożych oraz opieki św. Antoniego. Niech Matka Najświętsza zawsze ma Was w swej opiece i prowadzi bezpieczną drogą życia. Niech pełniona przez Was posługa przynosi obfite owoce, a nasza modlitwa, którą wznosimy do Boga, będzie wsparciem dla Was w trudnych chwilach. Szczęść Boże!
Wierni z parafii odelskiej
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Anatolowi Zacharzewskiemu z okazji Świąt Wielkanocnych i Dnia Kapłana serdecznie życzymy dużo łask Bożych, obfitych darów Ducha Świętego, codziennej opieki Najświętszej Maryi Panny, nieustannej radości z pełnienia posługi kapłańskiej oraz życzliwych ludzi obok. Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarzy Cię dobrym zdrowiem na długie lata życia.
Z szacunkiem parafianie z Michaliszek
◊◊◊
Czcigodnemu Kl. Pawłowi Skubie z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy wiele łask Bożych, dobrego zdrowia, dużo sił, cierpliwości i wytrwałości w służeniu Bogu i ludziom. Niech Matka Boża zawsze się Tobą opiekuje, a Duch Święty dodaje sił w pełnieniu woli Bożej.
Wierni z Michaliszek
◊◊◊
Czcigodnemu O. Andrzejowi Szczupałowi z okazji świąt Wielkanocy z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych na każdy dzień życia, nieustannej opieki Matki Najświętszej i obfitych darów Ducha Świętego. Niech radość i pokój zawsze Ci towarzyszą, a zdrowia i wytrwałości starczy jeszcze na długie lata oddanej pracy duszpasterskiej. Z całego serca dziękujemy za szczerą służbę Bogu i ludziom. Radosnego Alleluja!
Rodzina Zająców
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Jerzemu Sakowiczowi z okazji Dnia Kapłana, świąt Zmartwychwstania Pana, Urodzin i Imienin przesyłamy najlepsze życzenia wszelkich łask Bożych na drodze kapłańskiej. Niech Matka Boża Nieustannej Pomocy, która króluje w naszej parafii, opiekuje się Tobą i wyprasza dla Ciebie u swego Syna zdrowia, sił, wytrwałości i cierpliwości w niełatwej pracy, a św. Jerzy niech pomaga Ci każdego dnia i strzeże od wszelkiego zła. Dziękujemy za dobre serce i ofiarną pracę. Niski ukłon Mamie za syna kapłana.
Z modlitwą i wdzięcznością parafianie z Korelicz i Worończy
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Jerzemu Żegarynowi z okazji Imienin składamy wiązankę najlepszych życzeń. Niech Bóg wszechmogący obdarza Cię wszelkimi łaskami, Matka Najświętsza opiekuje się w każdej chwili, a św. Patron broni od zła i towarzyszy w drodze do Pana. Szczęść Boże!
Rada Parafialna i parafianie z Południowego
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Proboszczowi Aleksandrowi Romanowskiemu, Prałatowi Józefowi Trubowiczowi, Jerzemu Żegarynowi i Jerzemu Bartoszewiczowi z okazji Dnia Kapłana i świąt Wielkanocy szczerze życzymy obfitych łask od Zmartwychwstałego Chrystusa. Niech Święta przejdą w pokoju i radości, serca napełnią się miłością Bożą i Jego świętą obecnością, a obok będą życzliwi i miłujący ludzie. Życzymy zdrowia, szczęścia i pomyślności w pracy duszpasterskiej oraz obfitych owoców na niwie Pana. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Rada Parafialna i parafianie z Południowego
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Wiktorowi Zacharzewskiemu z okazji Dnia Kapłana, świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz Urodzin życzymy mocnego zdrowia, szczęścia, natchnienia, radości, długich lat życia oraz długiej posługi w naszej parafii. Niech Chrystus Zmartwychwstały obficie obdarzy Cię swoimi łaskami, a obok zawsze będzie Matka Najświętsza. Nisko się kłaniamy za nieustanną pracę, opiekę duchową, szczerą modlitwę, cierpliwość, dobroć i rozumienie. Dziękujemy rodzicom za syna kapłana. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Parafianie z Rohotnej
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Wiktorowi Zacharzewskiemu z okazji Urodzin przesyłamy moc serdecznych życzeń zdrowia, pogody ducha i życzliwych ludzi obok. Niech dobry Bóg wynagrodzi Ci swoimi łaskami.
Wierni z w. Daniłowicze i Kruciłowicze
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Waleremu Bykowskiemu i Jerzemu Konopielce z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy mocnego zdrowia, radości i wszelkich łask Bożych. Szczerze dziękujemy Wam za Waszą posługę, przykład w modlitwie i naukę. Nisko się Wam kłaniamy i dziękujemy Bogu, że posłał nam Was!
Jan Tawiel oraz wierni kolonii karnej nr 11 z Wołkowyska
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Waleremu Orsikowi z okazji Urodzin i Świąt Wielkanocnych przesyłamy serdeczne życzenia mocnego zdrowia, sił na każdy dzień posługi kapłańskiej oraz ludzkiej życzliwości. Niech światło Chrystusa oświeca Twą drogę kapłańską, a Miłosierdzie Boże i opieka Matki Bożej dodają sił i cierpliwości. Niech św. Patron broni Cię w każdej chwili życia, a dobry Bóg obdarza swoim ojcowskim błogosławieństwem. Duch Święty niech prowadzi Cię po ścieżkach Bożych, a Anioł Stróż niech z białych róż Ci wieniec splata.
Rodziny Spurgiaszy i Robkowskich z Brzozówki
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Henrykowi Jabłońskiemu z okazji Dnia Kapłana i świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy obfitości łask Bożych od Najwyższego Kapłana, zdrowia, dużo siły i mocy Ducha Świętego na drodze kapłańskiej. Dziękujemy za dobre serce, troskę o każdego z nas i nasz kościół. Niech Zmartwychwstały Pan błogosławi Księdzu każdego dnia.
Z modlitwą i wdzięcznością wierni z Zabłocia
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Witalijowi Sierko z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia na długie lata życia, sił, wytrwałości w pracy duszpasterskiej, opieki Matki Bożej i św. Maksymiliana oraz obfitych darów Ducha Świętego. Niech Twa droga życiowa będzie szczęśliwa i błogosławiona, a praca, którą wykonujesz, przynosi radość i satysfakcję.
Z modlitewną pamięcią rodzina Romanowskich
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Aleksandrowi Szemetowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy zdrowia i wielu łask Bożych do dalszej pracy duszpasterskiej. Niech Ksiądz będzie spełnieniem pragnień Bożego Serca. Matka Chrystusa, Matka Kapłanów, swą macierzyńską miłością niech Cię broni i osłania. Zapewniamy Cię w naszej codziennej modlitwie.
Parafianie z Adamowicz
◊◊◊
Czcigodnym Ks. Proboszczowi Janowi Rejszelowi, Ks. Andrzejowi Kiewlukowi, Siostrom Annie i Katarzynie oraz Organistce Annie z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego z całego serca życzymy mocnego zdrowia, szczęścia, niegasnącego zapału i owocnej pracy na niwie Pana. Niech Bóg miłosierny i Duch Święty dodają Wam sił i natchnienia, a Matka Najświętsza obdarza swoją łaskawością i ciepłem swego serca. Życzymy też spełnienia wszelkich planów i zamiarów, szczerych i życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej.
Z szacunkiem wierni z kapl. Lipiczno
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego z całego serca życzymy obfitych łask Bożych i nieustannej opieki Matki Bożej na każdy dzień. Niech Chrystus Zmartwychwstały błogosławi Ci, obdarzy radością i pokojem, żebyś w szczęściu przeżył Święta, napełniłeś się miłością do całego świata. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Parafianie z Dociszek
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Pawłowi Sołobudzie z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy obfitych łask i błogosławieństwa Zmartwychwstałego. Duch Święty niech prowadzi Księdza Bożymi ścieżkami, a Matka Boża ma w swej opiece. Niech każdy dzień mija w radości i zdrowiu, a obok będą tylko życzliwi ludzie. Alleluja!
Wdzięczni wierni z par. Ducha Świętego
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Janowi Sarele i Leonowi Liszkowi z okazji Świąt Wielkanocnych i Dnia Kapłana z całego serca życzymy moc łask Bożych. Niech te Święta przyniosą pokój w Wasze dusze, radość w serca i uśmiech na twarze. Zawsze bądźcie wierni swemu szlachetnemu powołaniu i nieście Chrystusa ludziom, a On niech błogosławi Wam każdego dnia i nieustannie wspiera. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Parafianki z w. Hledniewicze
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Piotrowi Kubelowi z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego zdrowia, opieki Matki Bożej na każdy dzień i długich lat życia. Niech Waszą drogę kapłańską oświecają promienie Miłosierdzia Bożego. Dziękujemy Wam za służbę Bogu i ludziom, ciepły uśmiech i czułe serce.
Z modlitwą rodzina Ambrożuków z Bolciszek
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Antoniemu Filipczykowi, Olegowi Dulowi, Henrykowi Jabłońskiemu i Pawłowi Ejsmontowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy dużo zdrowia, radości, pogody ducha, mocnej wiary oraz obfitych łask Bożych.
III Zakon św. Franciszka z par. św. Wacława w Wołkowysku
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Jerzemu Biegańskiemu z okazji Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, sił i wytrwałości na drodze kapłańskiej. Niech dobry Bóg obdarza Cię wszelkimi łaskami i błogosławieństwem, a Matka Boża i św. Patron nieustannie Tobą opiekują się.
Wierni ze starego kościoła par. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lidzie
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Olegowi Żurawskiemu i Kl. Arturowi Leszniewskiemu z okazji Świąt Wielkanocnych przesyłamy moc najserdeczniejszych życzeń mocnego zdrowia, pogody ducha, optymizmu i radości na każdy dzień życia, mocy i wytrwałości w posłudze duszpasterskiej oraz wszelkich łask od Zmartwychwstałego Chrystusa. Wesołego Alleluja!
Wdzięczni parafianie z Dziatłowa
◊◊◊
Szanownej P. Walentynie Lipnickiej z okazji 75. Urodzin życzymy wszystkiego, co najlepsze: mocnego zdrowia na długie lata życia, spokoju w sercu, uśmiechu na twarzy, ciepła rodzinnego oraz nieustannej opieki Matki Najświętszej i błogosławieństwa Bożego na co dzień. 100 lat!
Wdzięczni wierni z Dziatłowa
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Witalijowi Czurganowi z okazji świąt Wielkanocy składamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń wszelkich łask Bożych, obfitych darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Najświętszej, spokojnych i radosnych Świąt oraz życzliwych ludzi obok. Niech Chrystus Zmartwychwstały codziennie błogosławi i prowadzi drogą do świętości.
Kółko Żywego Różańca MB Trokielskiej z Juraciszek
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Michałowi Steckiewiczowi z okazji Dnia Kapłana i świąt zmartwychwstania Pańskiego składamy serdeczne życzenia. Niech Zmartwychwstały Chrystus błogosławi i strzeże Cię, a Maryja Panna opiekuje się każdego dnia. Życzymy też mocnego zdrowia, pogody ducha, szczęścia i długich lat życia. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Parafianie z Rohotnej
◊◊◊
Czcigodnym Ojcom Witoldowi Żelwetro i Wiktorowi Borysiewiczowi, Siostrom Andrzei i Łucji z okazji świąt Wielkanocy przesyłamy najserdeczniejsze życzenia wszelkich łask od Zmartwychwstałego Chrystusa, niezłomnej wiary, mocnej nadziei i miłości w sercu oraz obfitych darów Ducha Świętego na każdy dzień posługi kapłańskiej. Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!
Parafianie z Lipniszek
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Kazimierzowi Jędrzejczakowi, Kazimierzowi Morawskiemu i Aleksandrowi Szemetowi z okazji Świąt Wielkanocnych składamy moc serdecznych życzeń. Niech Bóg Wszechmogący obdarzy Was wszelkimi łaskami, a Matka Boża – Matka wszystkich kapłanów – nieustannie czuwa nad Wami. Niech Wasza posługa kapłańska przynosi obfity plon, a obok będą tylko życzliwi ludzie, zawsze gotowe przyjść z pomocą. Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!
Wierni parafianie z kapl. Niemnowo
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Sergiuszowi Angurowi i Jerzemu Martinowiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkiego, co najlepsze: zdrowia, wielu łask Bożych, radości oraz opieki Matki Bożej. Niech Jezus zawsze obdarza Was swoimi darami i błogosławieństwem. Wesołego Alleluja!
Wierni z kapl. Wincuki
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Jerzemu Martinowiczowi z okazji Imienin życzymy mocnego zdrowia na długie lata. Niech dobry Bóg obdarza swoimi łaskami, a Najświętsza Maryja Panna i św. Patron mają w swej opiece. Dziękujemy Ci serdecznie za piękny przykład wiary i pobożności.
Wierni z kapl. Wincuki
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Romanowi Jałowczykowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy zdrowia, radości, nieustannej opieki Matki Najświętszej, łask Bożych i potrzebnych darów w posłudze kapłańskiej. Wesołego Alleluja!
Wierni ze w. Nowijanka
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Jerzemu Jodzikowi z okazji Imienin życzymy Bożego błogosławieństwa na każdy dzień życia, stałej opieki Najświętszej Maryi Panny, obfitych darów Ducha Świętego, a także dobrego zdrowia, szczęścia, pomyślności we wszelkich sprawach oraz codziennej radości. Niech Bóg, któremu zaufałeś, pomaga pokonywać wszelkie trudności, a słowo Boże, które zasiewa Ksiądz w naszych sercach, przyniesie stokrotny owoc.
Z szacunkiem rodzina Tarasiewiczów z Grodna
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Jerzemu Ignatowiczowi z okazji Dnia Kapłana, świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz Imienin życzymy wiele radości, zdrowia, niesłabnącego żaru ducha w trudnej kapłańskiej posłudze. Niech Najświętsza Panna otacza Cię matczyną miłością i opieką, szczególnie w trudnych chwilach i wyprasza u Syna wszelkie potrzebne łaski dla Ciebie. Prosimy Boga, aby prowadził wszystkie Twoje sprawy i błogosławił Ci.
Parafianie
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Waleremu Lisowskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy moc najserdeczniejszych życzeń. Niech Bóg miłosierny nieustannie umacnia Cię w powołaniu, obdarza wszelkimi łaskami i błogosławi w każdej chwili życia, a Matka Najświętsza ma w swej matczynej opiece. Szczęść Boże!
Parafianie z Werejek
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Marianowi Chamieni z okazji dnia Imienin z całego serca życzymy dużo zdrowia, siły w pracy duszpasterskiej, darów Ducha Świętego, opieki i pomocy Matki Bożej w odnowieniu kościoła. Niech z pomocą Bożą i dobrych ludzi spełniają się wszystkie plany i zamiary. Niech dobry Bóg błogosławi i nieustannie obdarza łaską i pokojem, a Anioł Stróż będzie z Księdzem zawsze i wszędzie.
Wierni parafianie z Szydłowic
◊◊◊
Kochanemu Ks. Proboszczowi Jerzemu Fiedukowi z okazji Dnia Kapłana i świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy Bożego błogosławieństwa na drodze kapłańskiej, zdrowia, siły i radości. Niech Królowa Apostołów wspiera Cię w codziennej posłudze w naszej parafii.
Z modlitwą wdzięczni parafianie z ul. Młodzieżowej z Różanki
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Eugeniuszowi Borysiukowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych przesyłamy najserdeczniejsze życzenia mocnego zdrowia, sił na każdy dzień posługi kapłańskiej oraz ludzkiej życzliwości. Niech światło Chrystusa oświetla drogę kapłańską, Boże miłosierdzie i opieka Matki Bożej dodają sił i cierpliwości. Dziękujemy za dobre i czułe serce, troskę o ludzi chorych i opuszczonych, za ratowanie i nawrócenie naszych dusz, a Panu Bogu dziękujemy za to, że posłał nam Ciebie. Szczęść Boże rodzicom za syna kapłana!
Wdzięczni parafianie z kościoła w Kozłowiczach
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Walentemu Chwiedukowi z okazji Urodzin, Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych serdecznie życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, radości i owocnej pracy. Niech dobry Bóg obdarza Cię wszelkimi łaskami, a Matka Boża Częstochowska opiekuje się w ciągu długiego i szczęśliwego życia. Radosnego Alleluja!
Parafianie z Mociewicz
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Antoniemu Obuchowskiemu, a także czcigodnym Księżom: Jerzemu Powajbie, Witoldowi Łozowickiemu, Józefowi Hańczycowi oraz Aleksandrowi Sewastianowiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy wielu łask Bożych, błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego oraz niegasnącego zapału wiary i mocy w pełnieniu posługi kapłańskiej. Serdecznie dziękujemy Wam za dobre serce i modlitwę.
III Zakon św. Franciszka, Apostolat Wieczystej Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”, Kółka Żywego Różańca oraz chór parafialny i wdzięczni wierni z par. Sopoćkinie
◊◊◊
Czcigodnemu O. Proboszczowi Kazimierzowi Jędrzejczakowi z okazji Dnia Kapłana i świąt Wielkanocy przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, optymizmu, radości, pogody ducha oraz błogosławieństwa Bożego na każdy dzień życia
życzy z szacunkiem i wdzięcznością rodzina Stelmachowicz-Krzywickich
◊◊◊
Szanownym Siostrom Eucharii, Goretti i Pauli z okazji Świąt Wielkanocnych z całego serca dziękujemy za dobre serca i modlitwę oraz życzymy wszelkich łask od Zmartwychwstałego Zbawiciela i nieustannej opieki Matki Najświętszej! Wesołych Świąt!
III Zakon św. Franciszka, chór parafialny, Kółka Żywego Różańca i wdzięczni parafianie z Sopoćkiń
◊◊◊
Szanownym Siostrom III Zakonu św. Franciszka Janinie Małyszko, Jadwidze Matys, Jadwidze Olszewskiej i Janinie Gołowacz z okazji Urodzin oraz świąt Zmartwychwstania Pańskiego z całego serca życzymy obfitych łask Bożych, dobrego zdrowia, mocnej wiary i nadziei, a także ciepła i dobroci od ludzi, którzy są obok. Szczęść Boże!
III Zakon św. Franciszka, Kółka Żywego Różańca i chór parafialny z Sopockiń
◊◊◊
Szanowni Członkowie III Zakonu św. Franciszka i Kółek Żywego Różańca, drodzy Ministranci, Zakrystianie, Organiści i Członkowie chórów z par. Wniebowzięcia NMP i św. Jozafata Kuncewicza w Sopockiniach! Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy z głębi serca płynące życzenia Bożego błogosławieństwa na każdy dzień życia, mocnej wiary, radości i pokoju w sercu oraz nieustannego wstawiennictwa Matki Bożej. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Przełożona III Zakonu św. Franciszka i Zalatorka Żywego Różańca
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Ryszardowi Jakubcowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy mocnego zdrowia na długie lata życia, sił w kapłańskiej posłudze, nieustannej opieki Matki Najświętszej. Niech dobry Bóg błogosławi, obdarza swą łaską i pokojem, a Duch Święty opromienia swym światłem.
Parafianie z Mikielewszczyzny
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Wiktorowi Zachorzewskiemu z okazji Dnia Kapłana, świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz Urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia mocnego zdrowia, szczęścia, wytrwałości w pracy duszpasterskiej, a także Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej na długie lata życia. Niech uśmiech zawsze gości na Twojej twarzy, a obok będą życzliwi ludzie. Szczęść Boże!
Byli parafianie z Mociewicz
◊◊◊
Kochanej Mamie i Babci Teresie Staniewskiej z okazji 70. Urodzin z całego serca życzymy Bożego błogosławieństwa, wszelkich darów Ducha Świętego i nieustannej opieki Matki Najświętszej na drodze życia. Życzymy też mocnego zdrowia, długich lat życia, dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego, co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.
Dzieci i wnuki
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Antoniemu Obuchowskiemu z powodu śmierci Mamy przesyłamy wyrazy serdecznego współczucia i łączymy się w modlitwie.
Zakrystianie i służba ołtarza z par. Sopoćkinie
◊◊◊
Czcigodnemu O. Wiktorowi Borysiewiczowi z powodu śmierci kochanej Mamy szczere słowa współczucia i chrześcijańskiego wsparcia
przesyłają parafianie z Lipniszek
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Antoniemu Obuchowskiemu z powodu odejścia do Boga bliskiej osoby – kochanej Mamy, składamy wyrazy współczucia.
Z modlitwą wierni z Porzecza

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  99

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.