GRODNO
Sobota,
28 stycznia
2023 roku
 

W Grodnie 16-18 maja odbędą się Diecezjalne Dni Młodzieży

Życie Kościoła

Pierwsze Diecezjalne Dni Młodzieży odbyły się w 1993 roku, gdy biskup Aleksander Kaszkiewicz za przykładem Ojca Świętego Jana Pawła II postanowił poświęcić szczególną uwagę wychowaniu młodych wiernych. Od tamtego czasu młodzież co roku zbiera się na wspólną modlitwę i spotkanie.
    Tegoroczne XXI Diece­zjalne Dni Młodzieży odbędą się w dn. 16-18 maja w grodzieńskiej parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie na Wiśniowcu. Młodzi zapraszają, by umacniać swą wiarę, przeżywając wspólne spotkanie z Bogiem i rówieśnikami.
    Hasłem Dni Młodzieży będą słowa
    „Ubodzy duchem mają wstęp do nieba”.

   Warunki udziału:
    - wiek od 15 lat;
    - zamiary religijne;
    - obecność odpowie­dzialnego za grupę;
    - lista uczestników z poda­nymi imieniem, naz­wis­kiem, wiekiem i miejscowością;
    - środki higieny osobistej oraz zalecane leki;
    - kubek, łyżka, talerz;
    - wpisowe 20 000 BYR (istnieje możliwość zwolnienia z tej opłaty).
    Podczas udziału w spotkaniu będzie możliwość prezentacji swej grupy. Powinna ona trwać maksymalnie 5-7 min. i być swoistą odpowiedzią na pytanie „Co dzisiaj znaczy być ubogim w duchu?”.
   
    O udziale należy poin­formować do 11 maja br.
    - w Grodnie ks. Antoniemu Gremzie (0152-74-00-73, kom.: 8-029-63-24-373); - w Lidzie ks. Władysławowi Surwile (kom.: 8-029-86-75-516).
   
    Przyjazd oraz powrót uczestników własnym środkiem transportu lub autobusem, czy pociągiem. Zaś dojazd z dworców autobusowego oraz kolejo­wego w Grodnie :
    - autobusem nr 16 (do przystanku ul. Kabiaka przy hipermarkecie ALMI);
    - autobusami nr 1, 2, 37, 42, 47 czy trolejbusem nr 6 (do przystanku al. Kleckowa, dalej przejść pieszo w kierunku kościoła).

 

Program:

   16 maja – piątek
    15.00 – Rejestracja uczestników i zakwa­terowanie;
    18.30 – Powitanie uczest­ników i adoracja Najświętszego Sakramentu;
    19.00 – Msza św.;
    20.00 – Kolacja;
    20.40 – Konferencja nt. „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie”;
    21.10 – Koncert na powi­tanie;
    22.45 – Modlitwa na zakończenie dnia i błogo­sławieństwo.
   
    17 maja – sobota
    9.00 – Modlitwa poran­na;
    9.30 – Katechezy w katechezie (Święci naszej ziemi otrzymali wstęp do nieba. Główne cechy duchowości i przykład do naśladowania – św. Jadwiga, św. Kazimierz, św. Maksymilian Maria Kolbe, bł. Marianna Biernacka, bł. Siostry Nazaretanki z Nowogródka, bł. Henryk Hlebowicz, bł. Michał Sopoćko, bł. Celina Borzęcka);
    11.00 – Podsumowanie katechez;
    12.00 – Msza św.;
    13.30 – Obiad;
    15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego;
    15.15 – Prezentacja grup młodzieżowych i rozmowa z interesującymi ludźmi;
    18.00 – Kolacja;
    19.30 – Adoracja Eucharystyczna nt. „Boże Królestwo w was jest” i Sakrament Pojednania;
    Obrzęd błogosławieństwa „Siewców Królestwa Bożego”;
    21.00 – Pogodny wieczór i koncert przyjaźni;
    22.45 – Modlitwa na zakończenie dnia i błogosławieństwo.
   
    18 maja – niedziela
    9.00 – Msza św.;
    10.30 – Koncert uwiel­bienia; Zakończenie i rozesłanie głosicieli Królestwa Bożego.
   

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  338

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.