GRODNO
Poniedziałek,
26 lutego
2024 roku
 

13 kwietnia 2014 roku

Z głębi serca

◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi oraz Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: niech zmartwychwstały Chrystus obdarza Was wszelkimi potrzebnymi łaskami i prowadzi tą drogą, którą dla Was wybrał. Niech zawsze przy Was będzie Matka Boża oraz święci Patronowie, a lud Boży niech zawsze Was – swych duszpasterzy - wspiera i wiernie kroczy za Wami do Królestwa Bożego. Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!
Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi oraz Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu, czcigodnemu Księdzu Prałatowi Wincentemu Lisowskiemu, Księdzu Proboszczowi Piotrowi Kubelowi oraz wszystkim Księżom Diecezji Grodzieńskiej z okazji Dnia Kapłana oraz Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy najserdeczniejsze życzenia mocnego zdrowia, wdzięczności i czułości serc ludzkich. Niech Zmartwychwstały Jezus – Najwyższy Kapłan – będzie źródłem pokoju i radości. Niech błogosławi Wam w codziennej pracy duszpasterskiej, bo Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!
Wdzięczni parafianie ze wsi Krupowo
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi oraz Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: niech zmartwychwstały Chrystus obdarza Was wszelkimi potrzebnymi łaskami i prowadzi tą drogą, którą dla Was wybrał. Niech zawsze przy Was będzie Matka Boża oraz święci Patronowie, a lud Boży niech zawsze Was – swych duszpasterzy - wspiera i wiernie kroczy za Wami do Królestwa Bożego. Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!
Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi oraz Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu, czcigodnemu Księdzu Prałatowi Wincentemu Lisowskiemu, Księdzu Proboszczowi Piotrowi Kubelowi oraz wszystkim Księżom Diecezji Grodzieńskiej z okazji Dnia Kapłana oraz Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy najserdeczniejsze życzenia mocnego zdrowia, wdzięczności i czułości serc ludzkich. Niech Zmartwychwstały Jezus – Najwyższy Kapłan – będzie źródłem pokoju i radości. Niech błogosławi Wam w codziennej pracy duszpasterskiej, bo Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!
Wdzięczni parafianie ze wsi Krupowo
◊◊◊
Ich Ekscelencjom Księdzu Arcybiskupowi Tadeuszowi Kondrusiewiczowi, Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, Księdzu Biskupowi Jerzemu Kasabuckiemu, Księdzu Biskupowi Olegowi Butkiewiczowi oraz Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji Dnia Kapłana oraz Świąt Zmartwychwstania Pańskiego z całego serca składamy życzenia mocnego zdrowia, sił w pracy duszpasterskiej, pogody ducha oraz realizacji wszystkich zamiarów. Niech Matka Boża opiekuje się Wami codziennie, a Duch Święty obdarza swymi darami. Wesołego Alleluja!
Apostolat Wieczystej Modlitwy za Kapłanów „Margaretka” z par. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Pawłowi Sołobudzie, Janowi Romanowskiemu, Jarosławowi Hrynaszkiewiczowi, Waleremu Bykowskiemu oraz Olegowi Kononowiczowi z okazji Dnia Kapłana oraz Świąt Zmartwychwstania Pańskiego najserdeczniejsze życzenia mocnego zdrowia, wytrwałości w wykonywaniu codziennych obowiązków, nieustannej pomocy Matki Bożej oraz darów Ducha Świętego. Niech Wasza praca daje obfity owoc, a na drodze życiowej będą jedynie życzliwi, gotowi w każdej chwili przyjść z pomocą ludzie. Radości, spokoju, realizacji wszystkich zamiarów oraz radosnych świąt Wielkiej Nocy
składa redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Czcigodny Księże Genadiuszu Romaszko! Z okazji Urodzin oraz Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy najserdeczniejsze życzenia. Najcudowniejszym dla człowieka jest zbawienie jego duszy, a nasz drogi Ksiądz nieustannie pracuje nad zbawieniem dusz swoich parafian. Nasze serca są przepełnione miłością do Księdza, dlatego nieustannie prosimy Wszechmogącego Pana, by obdarzył Księdza mocnym zdrowiem na długie lata życia oraz sukcesami w pracy duszpasterskiej. Dziękujemy Księdzu za życzliwość oraz dobre serce. Bóg zapłać Mamie za takiego Syna!
Wdzięczni parafianie z Hermaniszek
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu z okazji Dnia Kapłana oraz Świąt Zmartwychwstania Pańskiego przesyłamy najserdeczniejsze życzenia ciepła miłości ludzkiej, nadziei na lepsze jutro w trudnych chwilach oraz pogody ducha. Niech każdy dzień będzie wypełniony Bożą radością, a łaska zmartwychwstałego Jezusa czuwa codziennie. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że jest Ksiądz z nami, za szczerą modlitwę oraz piękne kazania. Życzymy Bożego błogosławieństwa oraz radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Z modlitwą parafianki Pelagia, Mirosława, Andżela i Leokadia
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Janowi Osipowiczowi i Andrzejowi Agielowi z okazji Dnia Kapłana oraz Świąt Zmartwychwstania Pańskiego przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech miłość Boża oraz miłosierdzie zstępują na Was co dzień, niech Najświętsza Maryja Panna ma Was w swej macierzyńskiej opiece, a zmartwychwstały Zbawiciel obdarza Was swymi łaskami i wspiera na niełatwej drodze posługi duszpasterskiej. Z całego serca dziękujemy za otwarte, szczere i dobre serca, a także za gotowość przyjścia z pomocą w każdej chwili. Niech Wasze życie będzie błogosławione i szczęśliwe. Szczęść Boże!
Wierni z par. Wniebowzięcia NMP w Lidzie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Bartoszewiczowi z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz Imienin życzymy, by wiara, nadzieja i miłość nigdy nie zgasły w sercu, a każda chwila życia była przepełniona radością i uśmiechem. Niech Pan Bóg błogosławi Księdza, a Matka Boża okrywa płaszczem swej macierzyńskiej opieki.
Parafianie z Żyrmun
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy wiele zdrowia, radości i pokoju. Z całego serca dziękujemy Księdzu za ofiarną i szczerą pracę w naszym kościele, za troskę o parafian i parafię.
Nisko się kłaniamy, dziękując Bogu za Księdza! Wierni ze wsi Gineli
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Witoldowi Łozowickiemu, a także Księżom Jerzemu Jodzikowi, Andrzejowi Radziewiczowi, Pawłowi Białonosowi oraz Janowi Romanowskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego z całego serca życzymy mocnego zdrowia, radości, dobrych i życzliwych ludzi na drodze posługi kapłańskiej. Niech ogień Ducha Świętego, który płonie w Waszych sercach, nigdy nie zgaśnie, a serca biją rytmem miłości Serca Chrystusowego. Niech Najświętsza Maryja Panna opiekuje się i broni Was każdego dnia. Szacunku od ludzi i Bożego błogosławieństwa. Wesołych Świąt!
Kołka Różańcowe oraz parafianie z Radunia
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Proboszczowi Włodzimierzowi Hulajowi, Wiaczesławowi Matukiewiczowi, Władysławowi Surwile, Witalijowi Sidorce, Olegowi Kononowiczowi, Stanisławowi Pacynie, Andrzejowi Znosce, Dk. Dymitrowi Lewczykowi i Kl. Witalijowi Aleksieczykowi oraz szanownym Siostrom: Agacie Smolskiej, Klarze Wołczek, Stanisławie Kuczyńskiej, Tatianie Stasiukiewicz, a także wszystkim, kto pracował w naszym kościele, z okazji Dnia Kapłana oraz Świąt Zmartwychwstania Pańskiego przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech zmartwychwstały Jezus Chrystus błogosławi i broni Was, a Panna Maryja ma w swej stałej opiece. Życzymy mocnego zdrowia na co dzień, życzliwości ludzkiej, pokoju duszy, ciszy w sercu, radości, niegasnącego zapału w pracy dla Boga i ludzi, także pięknych i obfitych owoców na niwie Pana.
Komitet Kościelny oraz parafianie z Lidy-Fary
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jarosławowi Hrynaszkiewiczowi z okazji Dnia Kapłana oraz Świąt Zmartwychwstania Pańskiego z całego serca życzymy wielu łask Bożych. Niech Najświętsza Maryja Panna opiekuje się Księdzem każdego dnia, święty Patron wznosi swe modlitwy do Boga, a Duch Święty obdarza swymi darami. Niech serce zawsze będzie pełne pokoju i radości.
Lucyna Symbuła z rodziną z Grodna
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Kazimierzowi Żywolewskiemu z okazji Dnia Kapłana życzę błogosławionego oraz owocnego przeżycia Triduum Paschalnego, radosnego Poranka Zmartwychwstania oraz smacznego jajka. Niech zmartwychwstały Jezus Chrystus błogosławi w pracy duszpasterskiej, a Maryja – Matka Kapłanów – wyprasza potrzebne łaski. Szczęść Boże!
Mariana Brażuk z w. Podłabienie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Genadiuszowi Romaszce z okazji Imienin przesyłamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń mocnego zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich szlachetnych marzeń i zamiarów oraz Bożego błogosławieństwa w każdej sprawie. Niech Duch Święty nieustannie czuwa nad Tobą, ukazując najpiękniejszą drogę, a św. Patron pomaga kroczyć nią do Nieba. Szczęść Boże!
Z modlitewną pamięcią członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Hermaniszek
◊◊◊
Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Mikołajowi Cichonowiczowi oraz Ojcu Andrzejowi Jodkowskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych przesyłamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń: mnóstwa łask Bożych, zdrowia, siły, pogody ducha, stałej opieki Matki Bożej oraz ludzkiej życzliwości. Niech Bóg, któremu zaufaliście, pomoże pokonać wszelkie trudności, a słowo Boże, które zasiewacie w naszych sercach, przyniesie stokrotny plon. Niech Wasz codzienny trud przynosi satysfakcję, a nas kieruje drogą do zbawienia. Wesołego Alleluja!
Z szacunkiem parafianie ze Staniewicz
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Proboszczowi Aleksandrowi Bakłażcowi, Janowi Bołtrukiewiczowi, Aleksandrowi Sosnowskiemu, Dk. Dymitrowi Lewczykowi, Kl. Czesławowi Ładyce oraz Siostrom Nazaretankom z okazji Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy błogosławieństwa Bożego na każdy dzień życia, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny, obfitych darów Ducha Świętego oraz bogatego plonu w Waszej pracy codziennej. Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarzy Was pokojem i radością, a także napełni Wasze życie dobrymi i przyjemnymi momentami. Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!
Wdzięczni parafianie z Nowogródka
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Fiedukowi z okazji Imienin z całego serca życzymy obfitych łask Bożych oraz niegasnącego zapału w głoszeniu Królestwa Bożego swoim słowem i życiem. Niech serce zawsze pała miłością, ręce pragną pracy, oczy świecą radością, a dusza podąża do Boga. Niech wszystko, co zaplanowałeś, zostanie zrealizowane, a nieszczęścia zawsze omijają. Szczęść Boże!
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Różanki
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Proboszczowi Wiktorowi Wieliwisowi, Tadeuszowi Krysztopikowi, Andrzejowi Liszce, Olegowi Kononowiczowi, Arturowi Wołczkiewiczowi oraz Janowi Kuziukowi z okazji Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa życzymy, żebyście zawsze byli otoczeni promieniami Miłosierdzia Bożego, mocą Ducha Świętego i opieką Najświętszej Maryi Panny. Dziękujemy za modlitwę, pracę, szczere serce, oddane służenie Bogu i ludziom. Życzymy też dobrego zdrowia, radosnych dni w pracy duszpasterskiej, mocnej wiary, którą dzielicie się z nami, a także niegasnącej nadziei i prawdziwej Bożej miłości.
Wierni z kościoła św. Rocha
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Pawlukiewiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy: niech Jezus będzie dla Ciebie Radością, Światłem w mroku i Przyjacielem na drodze życia kapłańskiego, niech obficie obdarza Cię zdrowiem, pogodą ducha i optymizmem. Życzymy Ci pięknych owoców na niwie Pana oraz nieustannej opieki Matki Bożej. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Parafianie z kościoła św. Piotra i Pawła w Graużyszkach
◊◊◊
Czcigodnym Ojcom: Proboszczowi Witoldowi Petelczycowi, Aleksandrowi Machnaczowi, Witalijowi Słuce, Witalijowi Sierko z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy błogosławieństwa Chrystusa zmartwychwstałego, mocy Ducha Świętego, opieki Matki Bożej, wiele radości oraz mocnego zdrowia, siły i spokoju na każdy dzień. Dziękujemy Wam za miłość i troskę o parafian i świątynię, za piękny owoc posługi duszpasterskiej. Radosnych świąt Wielkiej Nocy!
Koło Biblijne ze Szczuczyna
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Kuźmiczowi z okazji Imienin życzymy wszystkiego najlepszego: dobrego zdrowia, mocnej wiary, niezachwianej nadziei, szczerej miłości do Boga i bliźnich oraz pogody ducha i radości na każdy dzień życia. Niech św. Patron opiekuje się Tobą, a wszechmogący Bóg obdarza swoimi łaskami i błogosławieństwem na długie lata. Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Nowego Dworu
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jackowi Markielowi z okazji Świąt Wielkanocnych przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech droga, którą codziennie idziesz, będzie szczęśliwa i błogosławiona, zdrowie niech będzie mocne, a radość codzienna. Niech Matka Boża nieustannie się Tobą opiekuje, a Opatrzność Boża czuwa nad Tobą. Chrystus Zmartwychwstał!
Byli parafianie z Zelwy: rodziny Trubiejów i Romańczuków
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Jarosławowi Hrynaszkiewiczowi i Jerzemu Żegarynowi z okazji Imienin, Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy wszelkich łask od wszechmocnego Boga, codziennej opieki Najświętszej Maryi Panny i obfitych darów Ducha Świętego. Niech każdy Wasz dzień będzie wypełniony radością i optymizmem, w sercu zawsze mieszka miłość i nadzieja, a na twarzy gości szczery uśmiech. Szczęść Boże!
Wdzięczni parafianie z Makarowiec
◊◊◊
Czcigodnym Księdzu Pawłowi Białonosowi, Dk. Pawłowi Mazanowi oraz Kl. Eugeniuszowi Cichonowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego z całego serca życzymy obfitych darów Ducha Świętego, sił do spełnienia woli Bożej i niegasnącego zapału w głoszeniu słowa Bożego, a także mocnego zdrowia, wytrwałości, cierpliwości w pracy duszpasterskiej i błogosławieństwa od Zmartwychwstałego Zbawiciela. Chrystus naprawdę zmartwychwstał! Alleluja!
Wdzięczni parafianie z Makarowiec
◊◊◊
Kochanemu synowi - Księdzu Wiaczesławowi Matukiewiczowi oraz czcigodnym Księżom: Włodzimierzowi Hulajowi, Władysławowi Surwile, Janowi Rejszelowi, Józefowi Bogdziewiczowi oraz Antoniemu Filipczykowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych przesyłamy serdeczne życzenia szczęścia, radości i pogody ducha. Niech Pan Bóg zawsze obdarza Was dobrym zdrowiem, błogosławieństwem, siłą i wytrwałością oraz posyła na Waszą drogę szczerych i życzliwych ludzi. Życzymy obfitych łask Bożych, darów Ducha Świętego i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień posługi duszpasterskiej.
Rodzice ks. Wiaczesława Matukiewicza
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Swisłockiemu z okazji Imienin życzymy Bożego błogosławieństwa i nieustannej pomocy Matki Najświętszej w trudzie wzmocnienia naszej wiary, a także mocnego zdrowia i radości. Niech Twój św. Patron będzie z Tobą zawsze i wszędzie.
Z modlitewną pamięcią członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Krzemienicy
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Grycko z okazji Dnia Kapłana, Świąt Wielkanocnych oraz Imienin życzymy mocnego zdrowia, długich lat życia, szczęścia i wszelkich łask Bożych. Niech Jezus, którego każdego dnia trzymasz w swoich rękach, błogosławi Ci na drodze kapłańskiej, a Matka Boża, która powierza swojego Syna w Twoje ręce, niech otula Cię swoją macierzyńską miłością i opieką.
Parafianie z kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Pierwszomajsku oraz z kaplicy Miłosierdzia Bożego w Chodziłoniach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Wiktorowi Subielowi oraz szanownym Siostrom Agnieszce i Annie z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i Dnia Kapłana z całego serca życzymy zdrowia, szczęścia, dobrych i czułych ludzi obok, a w trudnych chwilach życia dużo sił i wytrwałości. Niech dobry Bóg obdarzy Was wszelkimi łaskami, a Najświętsza Maryja Panna okrywa swoim płaszczem. Dziękujemy Wam za życzliwość, miłość i cierpliwość do nas. Dziękujemy Waszym Rodziców za Was.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym, Komitet Kościelny oraz wierni z kościoła Trójcy Przenajświętszej w Surwiliszkach
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Eugeniuszowi Uczkoronisowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy, by życie było szczęśliwym i błogosławionym. Niech Zmartwychwstały Jezus Chrystus, darzący całą ludzkość pokojem, prowadzi Księdza piękną, chociaż niełatwą drogą powołania. Niech Duch Święty oświeca tę drogę, a Matka Boża wyprasza cierpliwość i wytrwałość.
Wierni z par. Łukowica
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Proboszczowi Franciszkowi Gałdysiowi oraz Pawłowi Oleskiewiczowi, a także Siostrze Zofii z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i Dnia Kapłana życzymy zdrowia, radości, szczęścia, spokoju i wszelkich łask od triumfującego Zbawiciela świata Jezusa Chrystusa przez ręce Jego Matki Maryi. Niech dobry Bóg obdarzy Was mnóstwem łask, a Najświętsza Maryja Panna okrywa swym płaszczem. Dziękujemy za dobre i czułe serca, miłość i cierpliwość do nas.
Wdzięczni za ofiarność i mądrość wierni, Komitet Kościelny, młodzież i ministranci z Żemosława oraz wierni z Girowicz
◊◊◊
Czcigodnemu Ojcu Stanisławowi Sadowskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech droga, którą codziennie idziesz, będzie szczęśliwa i błogosławiona. Niech zdrowie będzie mocne, a radość codzienna. Niech Matka Boża nieustannie się Tobą opiekuje, a Opatrzność Boża czuwa nad Tobą. Chrystus Zmartwychwstał!
Z szacunkiem i modlitwą parafianie z Porozowa
◊◊◊
Czcigodna S. Goretti Milinkiewicz! Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Panu Bogu za Ciebie i za tę pewność, pokój i nadzieję, którą nas obdarzasz, za to, że zapalony przez Ciebie 19 lat temu płomyk miłości Bożej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich rozpala w nas ogień wiary. Z okazji Jubileuszu z całego serca życzymy, by Twoja droga życiowa była wysłana płatkami róż od wdzięcznych za Twoje cierpienia ludzi, by miłosierny Jezus poprzez naszą modlitwę odwdzięczył się darami Ducha Świętego, by Matka Boża obdarzyła ciepłem swojego serca, a Anioł Strój zawsze czuwał nad Tobą.
Z modlitwą III Zakon św. Franciszka i wdzięczni parafianie z Sopoćkiń
◊◊◊
Czcigodnej P. Zofii Gurskiej z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia na długie lata życia, pogody ducha, radości, życzliwych ludzi obok i niegasnącej nadziei na lepsze. Niech Matka Boża nieustannie się Tobą opiekuje, a Duch Święty obdarza wszelkimi darami. 100 lat!
Z modlitwą III Zakon św. Franciszka i wierni z par. Sopoćkinie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Powajbie z okazji Imienin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech każdy dzień będzie napełniony pokojem i Bożym błogosławieństwem, obok będą życzliwi ludzie, a zdrowie, radość i pomyślność nigdy Cię nie opuszczają. Życzymy nieustannej opieki św. Patrona, dobroci i ciepła od Matki Bożej oraz wszelkich łask od zmartwychwstałego Chrystusa!
III Zakon św. Franciszka i parafianie z Sopoćkiń
◊◊◊
Kochanemu mężowi, ojcu, synowi i bratu Piotrowi Staniewskiemu z okazji 50. Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia, połączone z modlitwą. Niech dobry Bóg obdarza Cię mocnym zdrowiem, radością oraz swoją nieskończoną miłością i błogosławieństwem. Żyj w szczęściu i radości, nie znaj smutku i przykrości. Niech wszelkie zło Cię mija, a dobro niech Ci w życiu sprzyja!
Rodzina Staniewskich
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Astukiewiczowi z okazji Urodzin oraz Świąt Wielkanocnych przesyłamy moc najserdeczniejszych życzeń wszelkich łask Bożych, mocy i cierpliwości w wypełnianiu obowiązków duszpasterskich, mocnego zdrowia oraz życzliwych ludzi obok. Niech dobry i miłosierny Bóg codziennie Księdzu błogosławi, Matka Boża okrywa płaszczem swej macierzyńskiej opieki i miłości, a Duch Święty obficie obdarza swymi darami. Wesołego Alleluja!
Wdzięczni wierni z Indury
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Zenonowi Romejce z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy Bożej radości, życzliwych ludzi dookoła, gotowych zawsze przyjść z pomocą w głoszeniu dobrej Nowiny, darów ducha Świętego, zdrowia, radosnych dni, pogody ducha oraz realizacji wszystkich zamiarów. Niech Zmartwychwstały obdarza Księdza swymi łaskami i pokojem. Dziękujemy za słowo Boże, które w naszych sercach pozostawia głęboki ślad. Szczęść Boże! Alleluja!
Parafianie z Ostryny
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Piotrowi Kubelowi z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wielu radosnych dni, zdrowia i cierpliwości. Dziękujemy Księdzu za naukę i wiedzę, którymi Ksiądz dzieli się z nami, za nauczanie naszej młodzieży i dzieci, za spowiedź i troskę, szczególnie o ludzi chorych i samotnych, a Panu Bogu dziękujemy za to, że posłał nam Księdza.
Wdzięczni parafianie z Bołciszek
◊◊◊
Czcigodnym Ojcom Witalijowi Bondaronkowi i Anatolowi Jaroszce, Bratu Maksymowi, a także Siostrom, pracującym w naszym kościele, z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech zmartwychwstały Jezus Chrystus obdarza Was swymi łaskami, wypełniając życie wszechogarniającym światłem i dobrocią, rozpalając serca swą miłością i wzmacniając na dalszą pracę dla Boga i ludzi. Matka Boża niech nadal będzie główną Orędowniczką, a Duch Święty niech obficie obdarza swymi cennymi darami. Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!
Wdzięczni parafianie z kościoła św. Andrzeja w Słonimiu
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Walentemu Chwiedukowi z okazji Urodzin przesyłamy serdeczne życzenia zdrowia, długich lat życia, owocnej pracy duszpasterskiej, Bożego błogosławieństwa orz opieki Najświętszej Maryi Panny. Niech zawsze obok będzie Anioł Stróż.
Rodziny Połuboków, Amieliańczyków, Chwieduków
◊◊◊
Kochanej S. Agnieszce Stasiłowicz z okazji Urodzin pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech Pan Jezus zawsze obdarza Cię radością, życzliwoscią i swoją miłością. Dziękujemy za Twoją piękną posługę i śpiew w naszej parafii. Niech Matka Boża nieustannie czuwa nad Tobą.
Wdzięczni parafianie z kościoła św. Wacława w Wołkowysku
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Mikołajowi Cichonowiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: mocnego zdrowia i wytrwałości w służbie Bogu i ludziom, niegasnącego zapału w głoszeniu słowa Bożego oraz życzliwych ludzi na drodze życia. Niech zmartwychwstały Jezus Chrystus błogosławi, a Najświętsza Maryja Panna otula płaszczem macierzyńskiej opieki.
Z szacunkiem i modlitwą wierni parafii Zaniewicze
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Proboszczowi Marianowi Chamieni oraz Piotrowi Wiśniewskiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy wielu łask Bożych. Niech Jezus, którego codziennie trzymacie w ręku, błogosławi Wam, a Matka Boża, która powierza swego Syna w Wasze ręce, broni miłością macierzyńską i otacza swą opieką, niech źródłem niekończącej się energii będzie Serce Jezusa. Siły i wytrwałości na każdy dzień życia i posługi duszpasterskiej
życzą wierni par. Trójcy Przenajświętszej w Szydłowicach
◊◊◊
Czcigodnym Księżom: Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu, Kazimierzowi Żylisowi, Waleremu Spirydonowi, Arturowi Wołczkiewiczowi, Jerzemu Jasiewiczowi i Pawłowi Bezlapowiczowi, Dk. Aleksandrowi Worobiowowi, Kl. Czesławowi Ładyce i Andrzejowi Białobłockiemu z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych z całego serca życzymy wszelkich łask od Zmartwychwstałego, obfitych darów Ducha Świętego i nieustannej opieki Matki Bożej. Niech radość wypełni wasze serca, by mogliście kontynuować swą niełatwą posługę. Życzymy też mocnego zdrowia, pogody ducha, prawdziwej mądrości życiowej i ludzkiej życzliwości. Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!
Starsza młodzież katedry grodzieńskiej
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Puzynie z okazji Dnia Kapłana oraz Świąt Zmartwychwstania Pańskiego z całego serca pragniemy złożyć życzenia wielu sił i wytrwałości na każdy dzień posługi kapłańskiej, mocnego zdrowia, ogromu radości i satysfakcji z faktu, że posługa i modlitwa Księdza przybliżają wiernych do Pana. Życzymy darów Ducha Świętego, wszelkich łask Bożych, błogosławieństwa Najwyższego Kapłana oraz nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny.
Wdzięczni parafianie
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Antoniemu Gremzie z okazji Dnia Kapłana oraz świąt Wielkiej Nocy składamy serdeczne życzenia darów Ducha Świętego oraz opieki Matki Bożej. Życzymy, by w sercu Księdza gościły jedynie nadzieja, wiara i miłość! Niech dobry Bóg obdarza Księdza potrzebnymi łaskami i błogosławieństwem, by nadal ufnie kroczyć drogą Jezusowego Kapłaństwa.
Wdzięczni uczniowie i nauczyciele Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnym Ojcom Dymitrowi Łabkowowi, Józefowi Gęzie, Stanisławowi Staniewskiemu, Andrzejowi Wróblewskiemu, Wiktorowi Bochanowi, Waleremu Maziukowi, Waldemarowi Słocie, Andrzejowi Jodkowskiemu z okazji Dnia Kapłana oraz Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy moc najserdeczniejszych życzeń: mocnego zdrowia, wiele radości i satysfakcji z pełnionej posługi, z owoców swej pracy duszpasterskiej, pięknych pomysłów i ich realizacji, życzliwych ludzi dookoła, łask i błogosławieństwa Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, oraz opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy! Dziękujemy Wielebnym Ojcom za każde głoszone słowo, za wysiłek, za trud konfesjonału, za pomoc i wyrozumiałość! Niech Chrystus zmartwychwstały błogosławi Wam. Szczęść Boże!
Wdzięczni wierni parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Janowi Etelowi SCJ, Edwardowi Sinkiewiczowi SCJ, Aleksandrowi Pietrowiczowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń wielu sił i wytrwałości na drodze kapłańskiej, mocnego zdrowia, wielu pięknych chwil, radości i uśmiechu na co dzień. Niech dobry Bóg błogosławi każdy Wasz szczytny pomysł, dając siłę na jego realizację, a Matka Boża ma Was w swej nieustannej opiece. Szczęść Boże!
Wierni z Wiśniowca
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Koleśnikowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy mocnego zdrowia, długich i szczęśliwych lat życia, wielu sił oraz wytrwałości w trudnych chwilach posługi duszpasterskiej. Światła Ducha Świętego, błogosławieństwa zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa oraz opieki Matki Bożej. Dobry nasz Duszpasterzu, pamiętamy o Tobie w naszych modlitwach.
Z szacunkiem wdzięczni parafianie ze wsi Andrzejewce
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Martinowiczowi z okazji Imienin i Dnia Kapłana chcemy złożyć najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego, opieki Najświętszej Maryi Panny, życzliwych ludzi na drodze życia. Niech Twój święty Patron chroni w różnych sytuacjach życiowych i pomaga w pracy oraz nauce.
Komitet Kościelny oraz wierni z Gieranion
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Igorowi Anisimowowi z okazji Dnia Kapłana oraz świąt Wielkiej Nocy życzymy wszelkich łask Bożych, opieki Najświętszej Maryi Panny, obfitych darów Ducha Świętego, mocnego zdrowia oraz sukcesów w pracy duszpasterskiej. Dziękujemy za słowo Boże, głoszone nam, za modlitwę i dobre serce.
Parafianie z kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP w Słonimiu
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Kuźmiczowi z okazji Świąt Wielkanocnych i Imienin składamy serdeczne życzenia mocnego zdrowia, długich i szczęśliwych lat życia, wszelkich łask Bożych, dobrych i życzliwych parafian. Niech zmartwychwstały Jezus Chrystus błogosławi Księdzu, Duch Święty oświeca drogę kapłaństwa, a Najświętsza Panna Maryja ma zawsze w swej opiece.
Klementyna oraz wierni ze Staniewicz
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Konopielce z okazji Dnia Kapłana, Świąt Wielkanocnych, Urodzin oraz Imienin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń, połączonych z modlitwą: zdrowia, uśmiechu i radości, obfitych darów Ducha Świętego i św. Patrona. Dziękujemy Księdzu za czułe serce i ofiarną pracę.
Wdzięczni parafianie z Wierdomicz
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Borysewiczowi z okazji 30-lecia Urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: niech Matka Boża otacza opieką i pomocą, a Pan Jezus błogosławi na drodze życia kapłańskiego. Niech dookoła będą jedynie życzliwi i szczerzy ludzie. Życzymy mocnego zdrowia, optymizmu, wytrwałości w służbie Bogu i ludziom.
Z modlitwą rodzice, rodziny Borysewiczów, Budźków i Nowików
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Janowi Rejszelowi i Andrzejowi Kiewlukowi z okazji Dnia Kapłana oraz Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy pogody ducha, mocnego zdrowia i niegasnącego zapału do głoszenia słowa Bożego. Niech zmartwychwstały Jezus Chrystus, który zbawił świat przez swą śmierć na krzyżu, doda Wam sił, by przezwyciężać trudności spotykane na drodze życiowej, a także obdarza Was radością swego Zmartwychwstania. Niech Matka Boża codziennie Wami się opiekuje, a Duch Święty zsyła swe obfite dary. Szczęść Boże!
Wierni ze wsi Skiersi
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Konopielce z okazji Dnia Kapłana, Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, Urodzin oraz Imienin przesyłamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, pogody ducha oraz życzliwych ludzi obok. Niech Jezus przytuli Księdza do swego serca i obdarzy błogosławieństwem oraz swymi łaskami na długie lata życia. Życzymy opieki Matki Bożej oraz obfitych darów Ducha Świętego. Niech dobry Bóg, który powołał Księdza, wynagrodzi i wzmocni. Dziękujemy za dobre serce i modlitwę!
Wdzięczni parafianie ze Mścibowa
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Waleremu Bykowskiemu, Pawłowi Sołobudzie oraz Pawłowi Urbanowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych życzymy wielu sił, wytrwałości, niezachwianej wiary i żarliwej miłości w sercach. Niech Pan Bóg Wszechmogący obdarzy Was swymi łaskami, a Matka Boża ma w swej nieustannej opiece! Szczęść Boże!
Wierni z Mścibowa
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Sergiuszowi Angurowi z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia. Życzymy Ci, drogi nasz Kapłanie, by Dzień Kapłaństwa miły był, zdrowia, radości i wytrwania, w trudnych chwilach dużo sił. Niech Pan Jezus Ciebie strzeże, Anioł zawsze obok stoi, Matka Boska łask dosyła, Duch Święty światłem grzeje, a Bóg Ojciec błogosławieństwa udziela.
Komitet Kościelny oraz parafianie z Gieranion
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Mikołajowi Cichonowiczowi oraz wszystkim Kapłanom Dekanatu Brzostowica Wielka z okazji Dnia Kapłana i Świąt Wielkanocnych przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Chrystus - zmartwychwstały Zbawiciel świata – codziennie obdarza Was swymi łaskami, prawdziwą radością oraz pokojem.
Franciszkański Zakon Świeckich z Ejsmontów Wielkich oraz Kółko Żywego Różańca im. Maryi z Jodkiewicz Wielkich
◊◊◊
Czcigodnym Ojcom Stanisławowi Staniewskiemu, Dymitrowi Łabkowowi, Józefowi Gęzie, Andrzejowi Wróblewskiemu, Wiktorowi Bochanowi, Waleremu Maziukowi, Waldemarowi Słocie, Andrzejowi Jodkowskiemu, Witoldowi Petelczycowi, Edwardowi Petelczycowi, Witalijowi Czebotarowi, Romanowi Cieślakowi oraz Księżom Józefowi Bogdziewiczowi, Ignacemu Saniucie, Andrzejowi Dragunowi oraz Antoniemu Gremzie z okazji Dnia Kapłana oraz Świąt Zmartwychwstania Pańskiego przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego na co dzień posługi kapłańskiej, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny oraz obfitych darów Ducha Świętego. Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!
Apostolat Wieczystej Modlitwy za Kapłanów „Margaretka” z par. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  310

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.