GRODNO
Poniedziałek,
22 kwietnia
2024 roku
 

30 marca 2014 roku

Z głębi serca

◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji Urodzin z całego serca życzymy wielu sił, cierpliwości, mocnej wiary, niezachwianej nadziei i gorącej miłości w sercu. Niech każda decyzja Ekscelencji będzie oświecona światłem Ducha Świętego, Matka Boża niech mocno trzyma za rękę i prowadzi przez życie, a wszechmogący Bóg obdarza wszelkimi łaskami. Szczęść Boże!
Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji Urodzin składamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń. Niech Bóg wszechmogący obficie obdarza Cię wszelkimi potrzebnymi łaskami, Matka Najświętsza nieustannie się opiekuje, a Anioł Stróż broni od wszelkiego zła. Bądź dobrym pasterzem na wzór Jezusa Chrystusa!
Miłująca mama z całą rodziną
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Franciszkowi Gałdysiowi z okazji Urodzin przesyłamy moc najserdeczniejszych życzeń: zdrowia, radości, pogody ducha i dobrych ludzi obok. Niech Pan Jezus przytuli Cię do swojego Najświętszego Serca i obdarzy błogosławieństwem oraz wszelkimi łaskami na długie lata. Życzymy opieki Matki Bożej i obfitych darów Ducha Świętego. Niech dobry Bóg, który powołał Cię do kapłaństwa, wynagrodzi Cię i wzmocni. Dziękujemy Ci za dobre serce i modlitwę.
Z modlitewną pamięcią wdzięczni parafianie z Żemosławla oraz parafianie kościoła Najświętszej Trójcy w Surwiliszkach
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Aleksandrowi Rudziewiczowi i Aleksandrowi Sewastianowiczowi z okazji Urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia szczodrych łask Bożych oraz samych radosnych chwil. W tym szczególnym dniu dziękujemy Panu Bogu za dar Waszego życia. Życzymy, abyście doznawali wszelkiej życzliwości i miłości od każdego człowieka, którego spotkacie na swojej drodze. Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień Waszej kapłańskiej posługi, Jezus niech zawsze będzie Waszym Przyjacielem, a Maryja niech przygarnia do swojego serca. Niech Wasze szlachetne powołanie i sianie ziaren Prawdy Bożej w parafiach, gdzie sprawujecie swą zaszczytną posługę, przyniesie zadowolenie z wyboru tak trudnej i odpowiedzialnej drogi życiowej.
Z darem modlitwy parafianie z Rosi
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Wiktorowi Subielowi z okazji Urodzin przesyłamy najlepsze życzenia: niech miłosierny Jezus przytuli Cię do swego Najświętszego Serca, obdarzając mocnym zdrowiem i wszelkimi łaskami na długie lata. Niech miłość Boża nieustannie wzrasta w Twoim sercu i rozpowszechnia się na wszystkich ludzi na Twej drodze życiowej. Życzymy niegasnącego zapału do pracy, obfitych darów i natchnienia Ducha Świętego oraz nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny i św. Patrona na każdy dzień posługi kapłańskiej. 100 lat!
Z modlitwą i głębokim szacunkiem Swietłana i Alinka z Sankt-Petersburga
◊◊◊
Wierni parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bali Kościelnej pragną powitać nowego proboszcza - ks. Wiktora Myśluka
    Z całego serca dziękujemy poprzedniemu proboszczowi - O. Leonowi Witkowi za 19 lat owocnej i ofiarnej pracy w naszej parafii! Serdecznie witamy nowo mianowanego proboszcza Ks. Wiktora Myśluka! Czcigodny Księże Wiktorze, na progu Twojej posługi duszpasterskiej życzymy, aby Patronowie naszej parafii – święci Piotr i Paweł – wypraszali dla Ciebie obfitość łask Bożych, a szczególnie otwartość serc i miłość parafian.
    Niech nie zabraknie ludzkiej życzliwości i solidarnego wsparcia we wszystkich troskach i poczynaniach dla dobra wspólnoty parafialnej. Zapewniamy Cię, że może Ksiądz liczyć na naszą pomoc, życzliwość i wspólną modlitwę.
    Niech Maryja, Matka Kapłanów, wyprasza dla Księdza, drogi Księże Proboszczu, potrzebne łaski, a Pan Jezus, Dobry Pasterz, błogosławi w trudnej posłudze duszpasterskiej oraz w niesieniu codziennego krzyża. Szczęść Boże!
Parafianie z Bali Kościelnej
◊◊◊
Czcigodnemu Księdzu Romanowi Raczko wyrazy głębokiego współczucia, szczerego żalu oraz słowa otuchy z powodu odejścia do Pana kochanej Mamy
składają wierni parafii oszmiańskiej
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Eduardowi Sinkiewiczowi SCJ z okazji Urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia mocnego zdrowia, niegasnącego zapału do głoszenia Ewangelii Słowem i swoim życiem, codziennej radości, pogody ducha i życzliwych ludzi obok. Niech Duch Święty obficie obdarza Księdza swoimi darami, a Matka Najświętsza nieustannie opiekuje się i prowadzi przez życie, łagodząc wszelki ból i rozjaśniając drogę. Szczęść Boże.
Katolickie towarzystwo „Ruch Maryi”
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Franciszkowi Gałdysiowi z okazji Urodzin przesyłamy szczere życzenia mocnego zdrowia, dużo radości, siły i wytrwałości w pracy duszpasterskiej. Niech Twe serce i rozum nigdy nie ustają głosić ludziom Dobre Słowo, a wszechmogący Bóg niech odwdzięczy za nieustanną pracę na rzecz naszej parafii.
III Zakon św. Franciszka z Sobotników
◊◊◊
Czcigodny Ks. Eduardzie Sinkiewiczu! Z okazji Urodzin z całego serca życzymy Tobie zdrowia, pogody ducha i spokoju w sercu. Niech obok zawsze będą życzliwi, dobrzy i serdeczni ludzie. Niech dobry Bóg, który powołał Cię do kapłaństwa, wynagrodzi Cię i umocni, a matka najświętsza ma w swej opiece. Dziękujemy za Twoją pracę, szczerość, gorliwość i wspaniałe traktowanie Bożego słowa.
"Legion Maryi” z kościoła Bożego Miłosierdzia na Wiśniowcu
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Franciszkowi Gałdysiowi z okazji Urodzin przesyłamy serdeczne życzenia mocnego zdrowia, pogody ducha, codziennej radości, nieustannej opieki Matki Najświętszej, wszelkich łask Bożych oraz mocy w pełnieniu codziennych obowiązków duszpasterskich.
Z modlitwą, miłością i wdzięcznością Jadwiga, Maria, Janina oraz s. Zofia
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Ryszardowi Perczakowi z okazji Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, sił i wytrwałości na drodze kapłańskiej. Niech dobry Bóg obdarza Cię wszelkimi swymi łaskami i błogosławieństwem, a Najświętsza Maryja Panna, Matka Kapłanów, i św. Patron nieustannie Tobą się opiekują.
Z modlitewną pamięcią członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Dzitwy
◊◊◊
Czcigodnym Kapłanom oraz Parafianom z Naczy i Oszmiany za wspólną modlitwę za śp. Marię Raczko, a także za słowa chrześcijańskiego pocieszenia i wsparcie w te trudne dla nas chwile z całego serca dziękujemy.
    Zapewniamy Was o swej modlitewnej pamięci i pragniemy zawiadomić, że w Waszej intencji będzie odprawiona Msza św.
Ks. Roman Raczko oraz cała rodzina Raczko

Odszedł do Pana Ks. Kazimierz Wojniusz
Świętej pamięci Ks. Kazimierz Wojniusz, wieloletni proboszcz parafii w Iszczołnie (rej. szczuczyński), odszedł do wieczności dn. 23 marca w domu rodzicielskim w wiosce Osieniki (rej. wileński).
    Pogrzeb zmarłego Kapłana odbył się dn. 26 marca w kościele parafialnym we wsi Ławaryszki (Lavoriškes, Litwa).
    Zachęcamy wszystkich wiernych do modlitwy w intencji zmarłego Księdza. Niechaj Miłosierny Bóg obdarzy Go łaską oglądania swego Najświętszego Oblicza w Królestwie Niebieskim.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  254

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.