GRODNO
Niedziela,
05 lutego
2023 roku
 

Co znaczy spowiedź z całego życia?

Pytania i odpowiedzi

Celem i wynikiem każdej ważnej spowiedzi jest pojednanie się z Bogiem oraz wspólnotą, poprawienie swego życia, a także odnowienie prawdziwego obrazu Boga w sobie.
    Każda pierwsza spowiedź człowieka dotyczy całego okresu poprzedniego życia. W przypadku dziecka, okres jest ten stosunkowo krótki. Bywa też tak, że dorosły już człowiek, który został ochrzczony jako dziecko, przez dłuższy czas niebiorący udziału w życiu religijnym, później zostaje natchniony przez łaskę Bożą, nawraca się i postanawia przystąpić do spowiedzi z całego życia. W takim przypadku spowiedź dotyczy rzeczywiście sporego okresu życia. W czasopismach katolickich czas od czasu można przeczytać piękne świadectwa tych, kto się pojednał z Bogiem i Kościołem po długich latach. Święty Augustyn również przeżył nawrócenie już w starszym wieku, napisał: „Ty, Panie, dobry i miłosierny. Dotknąłeś głębi mej duszy. Stamtąd, z głębi mego serca, wyciągnąłeś i daleko odrzuciłeś nieobjętość rozpusty… Gdzież była moja wolna wola w ciągu tylu lat? Na ile przyjemnym dla mnie jest być wolnym od złych przyjemności!”. (Spowiedź IX, 1)
W Kościele katolickim jest praktykowana tez spowiedź generalna, która dotyczy całego życia bądź pewnego jego okresu. Taka spowiedź z całości życia pozwala głębiej poznać miłość Bożą, bardziej poznać siebie, swą słabość i grzeszność, prowadzi do większej pokory, wywołuje obrzydzenie grzechami, szczere pragnienie poprawy i zadośćuczynienia za grzechy przeszłości.
    Takiego typu dobrowolna praktyka duchowa znana jest z dawnych czasów. Tak np. św. Tomasz z Akwinu uważał ją za potrzebną dla duszy człowiek. W XIV stuleciu papież Benedykt XI wydał pozwolenie na spowiedź generalną w całym Kościele. Św. Wincenty a Paulo, wielki patron ubogich, spowiadając ludzi, będących na granicy życia i śmierci, zauważył, iż spowiedź generalna daje możliwość odkryć to, czego nie uświadamiało się w ciągu całego życia.
    Św. Ignacy Loyola odegrał szczególną rolę w propagowaniu spowiedzi generalnej. W swych „Ćwiczeniach duchowych” pisze o korzyściach spowiedzi generalnej:
    1. Penitent „odprawiając ją ma więcej pożytku i zasługi, a to z powodu większego w danej chwili żalu za grzechy i niegodziwości całego życia”.
    2. „Poznaje się grzechy i ich złość bardziej dogłębnie niż w czasie, gdy człowiek nie oddaje się rzeczom wewnętrznym; uzyskując więc teraz większe ich poznanie i boleść z ich powodu, będzie się miało większy pożytek i większą zasługę, niż miało się przedtem”.
    3. Wierny jest lepiej przygotowany na przyjęcie Najświętszego Sakramentu, które pomaga temu, by nie upaść w grzech, lecz także do zachowania ustawicznego wzrostu w łasce.
    Spowiedź generalna potrzebna jest dla tego, kto przedtem spowiadał się nieszczerze bądź bez wypełnienia wszystkich jej warunków. Do takiej spowiedzi można też przystąpić z okazji jakichś istotnych wydarzeń w życiu (np. śuby zakonne, sakrament święceń, ślub, jubileusz). Należy pamiętać, że grzechy wyznane już zostały przez Pana przebaczone, zaś ich powtórne przypomnienie pomaga zobaczyć wielkość Miłosierdzia Bożego, które miało miejsce w życiu tego człowieka. Przygotowania do spowiedzi generalnej są takie same, jak do zwykłej, jedynie dotyczy duższego okresu życia.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

red
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  330

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.