GRODNO
Sobota,
24 lutego
2024 roku
 

16 marca 2014 roku

Z głębi serca

◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji Imienin przesyłamy serdeczne życzenia mocnego zdrowia, pogody ducha, codziennej radości, nieustannej opieki Matki Najświętszej i św. Patrona, wszelkich łask Bożych oraz mocy w wykonaniu codziennych obowiązków pasterskich.
Kochająca mama z rodziną
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji Imienin z całego serca życzymy błogosławieństwa Bożego, obfitych darów Ducha Świętego, mocnego zdrowia i ludzkiej życzliwości. Niech droga Ekscelencji będzie szczęśliwa, a pełniona posługa przynosi radość, satysfakcję oraz obfite owoce na niwie Pańskiej.
Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji nadchodzących Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia, połączone z modlitwą. Życzymy mocnego zdrowia i radości na każdy dzień. Niech Jezus Chrystus, który powołał Ekscelencję na drogę kapłańską i powierzył pełnienie takiej niełatwej i odpowiedzialnej posługi, obdarza wszelkimi łaskami i błogosławieństwem, Matka Najświętsza niech otula swym macierzyńskim płaszczem, a św. Patron opiekuje się w każdej chwili życia.
Z szacunkiem wierni z par. Zaniewicze
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Wiktorowi Subielowi z okazji Urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech w tym radosnym dniu Pan Jezus przytuli Cię do swojego Najświętszego Serca i obdarzy mocnym zdrowiem, błogosławieństwem oraz wszelkimi łaskami na długie lata życia. Życzymy opieki Matki Bożej, obfitych darów Ducha Świętego i św. Patrona. Niech na Twojej twarzy zawsze gości uśmiech, a życie będzie wypełnione światłem, radością i mocną niezachwianą wiarą. Niech dobry Bóg wynagrodzi Cię i wzmocni. Z całego serca dziękujemy za dobre słowo i modlitwę.
Z modlitwą wdzięczni parafianie z Trab
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Zbigniewowi Dragule z okazji Imienin z całego serca życzymy zdrowia, sił i wytrwałości w pracy duszpasterskiej, opieki Matki Bożej i św. Patrona, darów Ducha Świętego oraz dobrych i życzliwych ludzi obok. Niech Twa droga życiowa będzie szczęśliwa i błogosławiona, a praca, którą wykonujesz, przynosi radość i satysfakcję.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym ze Starych Wasiliszek
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Prałatowi Józefowi Trubowiczowi z okazji Imienin przesyłamy serdeczne życzenia szczęścia, zdrowia, szczodrej łaski Bożej, światła Ducha Świętego, opieki Matki Bożej i Jej czułego wstawiennictwa w ciężkich chwilach życia. Niech radość i pokój napełniają serce, a św. Patron chroni i prowadzi przez całe życie. Pragniemy też podziękować Księdzu za ofiarną pracę, dobre i czułe serce.
Z modlitwą parafianie z Południowego oraz Rada Parafialna
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Józefowi Hańczycowi z okazji Imienin przesyłamy serdeczne życzenia wszelkich łask Bożych, nieustannej opieki Matki Najświętszej, obfitych darów Ducha Świętego i niegasnącego zapału głoszenia Słowa Bożego. Niech pełniona przez Księdza posługa przynosi obfite owoce, niech zawsze towarzyszą Księdzu radość, zdrowie oraz pokój.
Z modlitewną pamięcią członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Lidy
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Kazimierzowi Murawie z okazji Imienin z całego serca życzymy, żeby wiara, nadzieja i miłość nigdy nie gasły w sercu, a każda chwila życia była napełniona zdrowiem, radością i uśmiechem. Niech Najświętsza Maryja Panna nieustannie Księdzem się opiekuje, Duch Święty przenika do głębi serca i przynosi pokój, niech dni życia będą wypełnione Jego darami, a światło Chrystusa niech oświeca drogę kapłańską! Szacunku, dobrych i życzliwych ludzi obok.
Z wdzięcznością byli parafianie
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Wiktorowi Subielowi z okazji Urodzin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń mocnego zdrowia, siły i pomyślności w pracy duszpasterskiej, codziennej radości, mocnej i niezachwianej wiary, nadziei i miłości w sercu oraz wszelkich łask Bożych i życzliwych ludzi obok. Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym Diecezji Grodzieńskiej
◊◊◊
Czcigodny Księże Aleksandrze Sewastianowicz! Przesyłamy najszczersze i najlepsze życzenia z okazji Urodzin. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Panu Bogu za Księdza, nasz drogi Proboszczu, za to, że zapalony Tobą 5 lat temu płomyk miłości Bożej rozpala w nas ogień wiary, za tą pewność, pokój i nadzieję, którą nam dajesz, za kościół, który z taką ofiarnością remontujesz oraz za wierność w służeniu Bogu i ludziom! Niech Twa droga życiowa będzie wysłana płatkami róż od wdzięcznych za Twoje cierpienia ludzi! Niech miłosierny Jezus poprzez naszą szczerą modlitwę odwdzięczy się Ci darami Ducha Świętego i owocami tych wspaniałych darów! Niech Matka Boża przytuli Cię i obdarzy ciepłem swojego serca, a Twój Anioł Stróż zawsze czuwa: i dniem, i nocą! Obiecujemy uczyć się modlitwie sercem i wspierać Cię we wszystkich sprawach.
Z miłością, modlitwą i wdzięcznością parafianie kościoła św. Mikołaja w Mirze
◊◊◊
Czcigodny Księże Wiktorze Chańko! Pan Bóg obdarzył Księdza licznymi darami, lecz największym z nich jest czułe i otwarte serce, dlatego wielu ludzi, którzy mieli szczęście poznać Księdza, oprócz dobrego przyjaciela i mądrego doradcy spotkali też człowieka, który nieustannie wznosi swoje modlitwy za nich do Pana. Dzięki Księdzu ludzie wokół stają się bardziej uprzejmi i cierpliwi, a także pełnią dobre uczynki. Z okazji Urodzin Księdza z całego serca życzymy, żeby wszechmocny Pan Bóg obdarzył Księdza swoją nieskończoną siłą na dalszą posługę na Jego niwie, pokojem, zdrowiem i radością na każdy dzień, żeby nadal prowadzić za sobą do Królestwa Niebieskiego lud Boży. Niech nasza modlitwa, którą wznosimy za Księdza do Pana, będzie wsparciem w trudnych chwilach życiowych. Szczęść Boże!
Młodzież z par. Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Mostach i św. Franciszka Ksawerego w Grodnie
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Aleksandrowi Rudziewiczowi z okazji Urodzin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: zdrowia na długie lata, optymizmu i niegasnącego zapału w pracy. Niech na drodze, którą wybrał dla Księdza Pan Bóg, zawsze towarzyszy Matka Najświętsza, Jezus niech zawsze trzyma przy swoim Sercu i obdarza błogosławieństwem oraz wszelkimi potrzebnymi łaskami, a Duch Święty niech będzie nieskończenie hojny na swoje dary. Dziękujemy za czułe serce, rozsądność i gotowość przyjść z pomocą.
Maryna i Alona z par. Żołudek
◊◊◊
Czcigodnemu O. Józefowi Makarczykowi z okazji Imienin życzymy wszystkiego najlepszego: niech zdrowie codziennie staje się tylko mocniejsze, siły do głoszenia Królestwa Bożego nigdy nie słabną, płomień wiary nie gaśnie i oświetla nawet najciemniejsze zmroki ludzkiej niewiary, a pokój niech zawsze mieszka w sercu. Niech obok będą życzliwi ludzie, Bóg miłosierny obdarza wszelkimi łaskami, a św. Patron nieustannie się opiekuje i strzeże od zła.
Rycerstwo Niepokalanej
◊◊◊
Czcigodnemu O. Józefowi Gęzie z okazji zbliżających się Imienin pragniemy złożyć wiązankę najpiękniejszych życzeń: mocnego zdrowia, mnóstwa powodów do radości na co dzień, uśmiechu na twarzy oraz życzliwych ludzi dookoła. Niech dobry Bóg obdarza Ojca wszelkimi potrzebnymi łaskami, a Matka Boża oraz święty Patron otaczają nieustanną opieką.
Wdzięczni, pamiętający w modlitwie parafianie
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Józefowi Bogdziewiczowi z okazji Imienin przesyłamy mnóstwo najserdeczniejszych życzeń mocnego zdrowia, radości, szczęścia i spełnienia marzeń. Niech Bóg wszechmogący wzmacnia Cię oraz obdarza swoim błogosławieństwem i miłością na długie lata życia, a Najświętsza Maryja Panna i św. Józef zawsze mają Cię w swojej opiece. Niech Twoja droga życiowa będzie szczęśliwa i błogosławiona.
Wdzięczni parafianie z par. Kosmy i Damiana w Ostrowcu
◊◊◊
Czcigodnym Księżom Janowi Gaweckiemu i Aleksandrowi Lebiedziewiczowi z okazji Urodzin życzymy wszystkiego najlepszego: mocnego zdrowia, pogody ducha, szczerej radości i życzliwych ludzi obok. Niech Matka Boża codziennie otacza Was swoją pieszczotą i ciepłem, a dobry Bóg hojnie obdarza swoimi darami.
Wierni ze w. Wiguszki i Golimszczyzna
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Józefowi Bogdziewiczowi z okazji Imienin życzymy dużo zdrowia, radości w posłudze duszpasterskiej. Niech Matka Najświętsza otula Cię swoim matczynym płaszczem, przynosząc pokój w serce. Niech wszyscy, kto się spotyka na Twojej drodze kapłańskiej, darzą Cię życzliwością i dobrem.
Komitet Kościelny z kościoła Kosmy i Damiana w Ostrowcu
◊◊◊
Czcigodnym Księdzu Józefowi Bogdziewiczowi i Ojcu Józefowi Makarczykowi z okazji Imienin przesyłamy serdeczne życzenia długich lat życia, dobrego zdrowia, radości w posłudze Bogu i ludziom. Niech Duch Święty wzmacnia duszę i ciało, Pan Jezus pomaga z radością głosić Ewangelię świętą, Matka Boża prowadzi najpiękniejszymi ścieżkami, a św. Józef opiekuje się i wnosi Wasze modlitwy przed tron Boży. Niech Was Bóg wynagrodzi za Wasze modlitwy, które składaliście za nas.
Z szczerą modlitwą Witalij i Alicja Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Waleremu Szejgierewiczowi z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia obfitych darów Ducha Świętego, mocnego zdrowia i wszelkich łask Bożych, niech pełniona posługa przynosi Ci radość, a dobry Bóg niech każdej prośby Twojej wysłucha.
Wdzięczni parafianie ze Swisłoczy
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Wiktorowi Subielowi z okazji Urodzin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: zdrowia na długie lata, optymizmu, spokoju w sercu oraz cierpliwości na drodze kapłańskiej. Niech Duch Święty hojnie obdarza Cię swoimi darami, żeby Twoja nauka i pomoc mogły ratować i radować dusze ludzkie, żeby światło Twojej wiary rozpowszechniało się na wszystkich, kto się spotyka na Twojej drodze życiowej, i przeprowadzało do nawrócenia tych, kto jeszcze nie poznał Chrystusa, a Matka Najświętsza niech otacza Cię swoją opieką. Niech dobry Bóg, który powołał Cię do kapłaństwa, wynagrodzi i wzmocni. Z całego serca dziękujemy za dobre serce, pracę w naszym kościele oraz głoszenie słowa Bożego.
Z modlitwą wdzięczni parafianie z kościoła Trójcy Przenajświętszej w Surwiliszkach
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Aleksandrowi Rudziewiczowi z okazji Urodzin życzymy dużo łask Bożych. Niech wszystkie plany się spełnią, radość i zdrowie będą Twoimi wiernymi towarzyszami, w sercu gości spokój, a obok będą tylko życzliwi ludzie. Niech Matka Boża i św. Patron zawsze się Tobą opiekują, a Duch Święty hojnie obdarza swoimi darami. Szczęść Boże!
Krewni

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  312

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.