GRODNO
Niedziela,
19 maja
2024 roku
 

16 lutego 2014 roku

Z głębi serca

◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji otrzymania sakry biskupiej przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech posługa pasterska będzie naznaczona mocą i wszystkimi darami Ducha Świętego, Matka Boża niech zawsze trzyma za rękę i strzeże od zła, a zdrowie i cierpliwość niech nigdy nie opuszczają, żeby Ekscelencja bez przeszkód mógł iść do najważniejszego celu życia chrześcijańskiego – świętości.
Redakcja „Słowa Życia”
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji święceń biskupich przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Jezus Chrystus, który powołał Ekscelencję na drogę kapłańską i powierzył pełnienie takiej niełatwej i odpowiedzialnej posługi, obdarza wszelkimi łaskami. Życzymy mocnego zdrowia, optymizmu, radości, darów Ducha Świętego oraz pięknego plonu na niwie Pana. Niech Matka Boża otula płaszczem swojej macierzyńskiej miłości i opieki, a św. Patron niech opiekuje się w każdej chwili życia.
Z szacunkiem parafianie ze Staniewicz
◊◊◊
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji święceń biskupich życzymy dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, obfitych łask Bożych, dużo sił w pełnieniu obowiązków w kierowaniu Kościołem. Niech Duch Święty napełnia Ekscelencję swoimi darami, a Matka Najświętsza zawsze czuwa nad Księdzem Biskupem.
Z modlitwą wierni par. odelskiej
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Walentemu Chwiedukowi z okazji Imienin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech Twój św. Patron codziennie Tobą się opiekuje, Matka Boża niech otacza płaszczem swojej macierzyńskiej pieszczoty, Bóg wszechmogący obficie darzy swoimi łaskami, a Duch Święty napełnia swoimi darami każdy dzień Twojego życia i posługi kapłańskiej. Szczęść Boże!
Z modlitewną pamięcią członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Bielicy
◊◊◊
Szanownym Paniom: Czesławie Oleszczyk z okazji Jubileuszu 75 lat, Marii Romańczuk, Helenie Krzywickiej i Genowefie Marcinkiewicz z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, długich lat życia, codziennego wzrastania w wierze oraz szczerej radości z każdego przeżytego momentu. Niech Bóg miłosierny obdarzy Was wszelkimi łaskami, a Matka Najświętsza przytula do swego matczynego serca i nieustannie się opiekuje Wami. Sto lat!
III Zakon św. Franciszka z par. Teolin
◊◊◊
Szanownej S. Eucharii z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia błogosławieństwa Bożego na każdy dzień życia, obfitych darów Ducha Świętego i nieustannej pomocy Najświętszej Maryi Panny. Niech ta praca, którą codziennie Siostra wykonuje, przynosi satysfakcję i radość, a dla tych, kto się znajduje obok, niech ona stanie się widzialnym znakiem miłości i dobroci Bożej do nich. Szczęść Boże!
III Zakon św. Franciszka z par. Teolin
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Wiktorowi Wieliwisowi z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia długich lat życia w dobrym zdrowiu, szczęścia, cierpliwości w pracy kapłańskiej oraz obfitych darów Ducha Świętego. Niech Ci zawsze Bóg błogosławi, a Matka Boża ma w swojej opiece. Dziękujemy Ci za dobre czułe serce, pracę i nauczanie dobroci i miłości. Niski ukłon Rodzicom za syna kapłana.
Wdzięczni parafianie kościoła św. Rocha w Grandziczach
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Aleksandrowi Szemetowi z okazji nadchodzących Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, codziennej radości i życzliwych ludzi obok. Niech każdy Twój dzień będzie oświetlony światłem Ducha Świętego, a praca na niwie Pana niech przynosi obfite owoce.
Z modlitewną pamięcią członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Adamowiczów i Augustówka
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Pawłowi Koleśnikowi z okazji Urodzin przesyłamy moc najserdeczniejszych życzeń: zdrowia, radości, pogody ducha i dobrych ludzi obok. Niech Pan Jezus przytuli Księdza do swojego Najświętszego Serca i obdarzy błogosławieństwem oraz wszelkimi łaskami na długie lata. Życzymy opieki Matki Bożej i obfitych darów Ducha Świętego. Niech dobry Bóg, który powołał Księdza do kapłaństwa, wynagrodzi i wzmocni. Dziękujemy za dobre serce i modlitwę.
Wdzięczni parafianie z kościoła Matki Bożej Dobrej Rady w Niestaniszkach
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Witalijowi Wnorowskiemu z okazji Urodzin życzymy dobrego zdrowia, wiele łask Bożych, opieki Matki Bożej Odelskiej i św. Antoniego. Dziękujemy za dobre serce, za wszystko, co robisz dla naszego kościoła i każdego z nas, oraz za miły uśmiech na twarzy.
Z modlitwą i szacunkiem parafianie z Odelska i okolicznych wsi
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Andrzejowi Zajko z okazji Urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Pan Bóg codziennie obdarza Księdza swoimi łaskami: mocnym zdrowiem, pogodą ducha, mądrością i pomyślnością w pracy duszpasterskiej. Niech na twarzy zawsze lśni uśmiech, oczy błyszczą z radości, a serce mocno bije od tej miłości, która w nim mieszka. Niech obok zawsze będą życzliwi i dobrzy ludzie, a trud na niwie Pańskiej niech przynosi obfite owoce.
Rodzina Szydłowskich
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Pawłowi Koleśnikowi w dniu Urodzin przesyłamy serdeczne życzenia: zdrowia, szczęścia, pomyślności w pracy duszpasterskiej, opieki Matki Bożej i ludzkiej życzliwości. Niech Twoje życie będzie szczęśliwe i błogosławione, a Pan Bóg nieustannie obdarza Cię swoimi łaskami.
Rodzina Kogarków razem z dziećmi, z Nowosiółek
◊◊◊
Czcigodnemu O. Bernardowi z okazji 50-lecia przesyłamy serdeczne życzenia. Niech każda chwila życia będzie oświecona światłem Chrystusa, a Matka Boża, której niezmiernie ufasz, niech zawsze Cię otula matczyną łaską i pomaga wykonywać wolę Ojca Niebieskiego!
Grupy ruchu „Matki w modlitwie” z Brześcia
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Olegowi Pietraszce z całego serca dziękujemy za wspaniały przykład wiary i mądrości, za dobre i czułe serce oraz za miłość do bliźniego. Niech Pan Bóg i Najświętsza Maryja Panna obdarzą Księdza swoimi łaskami i zdrowiem. Szczęść Boże!
Dzieci i żona Jerzego Maciejewicza z Lacka
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Wiktorowi Wieliwisowi z okazji Urodzin składamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń: zdrowia na długie lata, optymizmu, spokoju w sercu oraz cierpliwości na drodze kapłańskiej. Niech Duch Święty hojnie obdarzy Cię swoimi darami, żeby Twoja nauka i pomoc mogły ratować i radować dusze ludzkie, żeby światło Twojej wiary rozpowszechniało się na wszystkich, kto się spotyka na Twojej drodze życiowej, i przeprowadzało do nawrócenia tych, kto jeszcze nie poznał Chrystusa, a Matka Najświętsza niech otacza Cię swoją opieką. Z całego serca dziękujemy za pracę w naszym kościele i głoszenie słowa Bożego, dobre serce i troskę o parafian i świątynię.
Z modlitwą wdzięczni parafianie z kościoła św. Kazimierza w Putryszkach
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Witalijowi Wnorowskiemu z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, długich lat życia, spokojnych i jasnych dni w życiu kapłańskim. Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy Twój dzień, a Matka Boża niech ma w swojej opiece.
Rodzina Pilutkiewiczów z Łojek
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Romanowi Jałowczykowi z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia zdrowia na długie lata, szczęścia, pomyślności, opieki Matki Najświętszej i św. Patrona. Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień posługi kapłańskiej. Szczęść Boże!
Kółko Różańcowe ze w. Nowijanka
◊◊◊
Czcigodnemu Ks. Lucjanowi Dąbrowskiemu SDB, z uczuciem wdzięczności za trud 50-lecia życia zakonnego w Zgromadzeniu Salezjańskim, pragniemy przekazać najlepsze życzenia na dalszą drogę posługiwania, aby było ono radosne, wytrwałe i przynosiło błogosławione owoce. Życzymy zdrowia i sił do dalszych dokonań w pracy apostolskiej.
Wspólnota Salezjańska ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnemu Panu Tadeuszowi Siemaszce z powodu śmierci kochanego Ojca przesyłamy słowa głębokiego współczucia i wyrazy serdecznego żalu.
Ks. Andrzej Kozłowski i rodzina Kozłowskich

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  227

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.