GRODNO
Niedziela,
26 maja
2024 roku
 

SYMBOLIKA HERBU Biskupa Józefa Staniewskiego

Życie Kościoła

Prastarym zwyczajem Kościoła jest praktyka używania przez duchownych herbu właściwego dla stopnia piastowanej godności czy też pełnionej funkcji kościelnej. Herb wraz z dewizą tworzy tarcza z godłem herbowym oraz otaczające ją elementy wskazujące na piastowaną godność.
Herb Księdza biskupa Józefa Staniewskiego składa się z tarczy herbowej umieszczonej na krzyżu, ponad którymi znajduje się zielony kapelusz ze sznurem zakończonym z każdej strony 6 chwastami w trzech rzędach, co wskazuje na godność biskupią. Kapelusz pontyfikalny, zwany także prałackim lub herbowym (najbardziej charakterystyczna oznaka godności w herbach duchownych), wywodzi się z okrągłego, czarnego kapelusza z dość szerokim rondem i sznurem zawiązywanym pod brodą, używanego kiedyś powszechnie przez duchownych w czasie podróży i pielgrzymek. Herb dopełnia dewiza biskupiego posługiwania EVANGELII GAUDIUM (RADOŚĆ EWANGELII), która jest równocześnie kluczem do interpretacji samego godła herbowego oraz zawartych w nim swoistych priorytetów pasterskiej posługi Księdza biskupa.
Godło herbowe jest podzielone na trzy pola w kształcie odwróconej litery „Y”.
    W prawym (w układzie heraldycznym) górnym, złotym polu, które symbolizuje chrześcijańskie cnoty (wiarę, sprawiedliwość, miłosierdzie), a także bogactwo i władzę, znajduje się symbol przebitego serca w cierniowym wieńcu, z którego wychodzą płomień ognia oraz promienie. Jest to symbol naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Który jest największym bogactwem i Najwyższym Królem, Którego serce, przebite na krzyżu, jest źródłem wszelkich łask i cnót w życiu człowieka. Płomień ognia oznacza życie – zawsze żyjącego Jezusa Chrystusa, a płomienie – nieustanny dar miłości, którym On chce obdarzać. Ten symbol jest także nawiązaniem do rodzinnej parafii Księdza Biskupa Józefa (w Zaniewiczach), a więc do każdej rodziny, które są wielkim bogactwem w Kościele, a które też powinny swoją siłę i moc czerpać z Serca Zbawiciela.
    W lewym (w układzie heraldycznym) górnym, niebieskim polu, które symbolizuje czystość, wierność, błękit nieba, a także jest kolorem maryjnym, znajduje się wizerunek Najświętszej Maryi Panny, czczonej w obrazie Matki Bożej Ostrobramskiej – Matki Miłosierdzia, Która jako Przybytek Ducha Świętego poprzedza nas na drogach wiary, jako Oblubienica Ducha Świętego, modląc się we Wspólnocie Apostołów i uczniów Chrystusa, wprowadza cały Kościół w tajemnicę Darów Ducha Świętego, jako wychowawczyni pokoleń otaczała swoim płaszczem opieki pokolenia naszych przodków jako Patronka Archidiecezji Wileńskiej i nadal opiekuje się swoimi dziećmi Diecezji Grodzieńskiej, która w 1991 r. została częściowo utworzona z Archidiecezji Wileńskiej.
    W dolnym, zielonym polu, które symbolizuje nadzieję, wolność, radość i obfitość, jest umieszczony symbol miasta Grodna – jeleń św. Huberta z krzyżem złotym między rogami. Każda posługa ma swoje określone miejsce, czas i okoliczności, dlatego wszystko, co się czyni przez obecne pokolenie chrześcijan, powinno być wykonywane w nadziei i ufności w Bożą Opatrzność oraz radości, która płynie z wykonywania posługi głoszenia Ewangelii Chrystusowej.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  220

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.