GRODNO
Poniedziałek,
15 lipca
2024 roku
 

Słowo Pasterskie na Boże Narodzenie

Słowo Pasterskie

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! Drodzy Czytelnicy „Słowa Życia”!
Po raz kolejny przeżywamy radosne święta Bożego Narodzenia. Przypominają nam one prawdę wiary, że Jezus Chrystus, Syn Boży, stał się Człowiekiem i przyszedł na ten świat dla naszego zbawienia. Albowiem „Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu...” (J 3,17-18).
    Ojciec Święty Franciszek w encyklice Lumen Fidei pisze: „Uznajemy w wierze, która jest darem Boga, cnotą nadprzyrodzoną przez Niego zesłaną, że została nam ofiarowana wielka Miłość, że zostało do nas skierowane dobre Słowo i że kiedy przyjmujemy to Słowo, którym jest Jezus Chrystus, wcielone Słowo, Duch Święty przemienia nas, oświeca drogę przyszłości i sprawia, że rosną w nas skrzydła nadziei, byśmy przemierzali tę drogę z radością” (LF 7).
Niech święta Bożego Narodzenia będą dla każdego z nas okazją do dziękczynienia Panu Bogu za Jego miłość, objawioną w Jezusie Chrystusie - Słowie Wcielonym. Przy żłóbku Dzieciątka Jezus odkrywajmy wciąż na nowo tę Bożą miłość i uczmy się zawierzać jej wszystkie nasze radości i smutki, nadzieję i oczekiwania - całe nasze życie. Bądźmy radosnymi i wiernymi świadkami tej miłości, dzielmy się nią z bliźnimi, pozwólmy, by kształtowała nasze myśli, słowa i czyny oraz przemieniała świat, w którym żyjemy.
    Zespołowi Redakcyjnemu i wszystkim Czytelnikom „Słowa Życia” życzę radosnych, pogodnych, pełnych nadziei i miłości świąt Bożego Narodzenia, a także błogosławieństwa Bożego i wszelkich potrzebnych łask w Nowym Roku Pańskim.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.