GRODNO
Niedziela,
01 października
2023 roku
 

Słowo dla Życia (60)

Słowo dla Życia

Papież Franciszek
    “Dzisiaj, w pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, to znaczy nową drogę Ludu Bożego z Jezusem Chrystusem, naszym Pasterzem, który prowadzi nas w dziejach, ku wypełnieniu Królestwa Bożego. Dlatego dzień ten ma szczególny urok, pozwala nam doświadczyć głębokiego poczucie sensu historii. Odkrywamy na nowo piękno tego, że wszyscy jesteśmy w drodze: Kościół, ze swoim powołaniem i misją, i cała ludzkość, narody, cywilizacje, kultury – wszyscy w drodze na drogach czasu.
    W drodze dokąd? Czy istnieje wspólny cel? Co jest tym celem? Pan odpowiada nam przez proroka Izajasza. I mówi tak: „Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pana stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana do świątyni Boga Jakubowego! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami”(2, 2-3). To nam mówi Izajasz o celu, do którego zmierzamy. Jest to powszechna pielgrzymka do wspólnego celu, którym w Starym Testamencie jest Jerozolima, gdzie wznosi się świątynia Pana, bo stamtąd, z Jerozolimy przyszło objawienie oblicza Boga i Jego prawa.
2013-12-01 Anioł Pański

Bp Aleksander KaszkiewiczBp Aleksander Kaszkiewicz
   Pan Jezus w swym nauczaniu o czasach ostatecznych przytacza dwa obrazy, mające nam uświadomić, jak ważna jest postawa czujności. W obrazie potopu ukazane jest wielkie niebezpieczeństwo grzechu, który sprawia, że człowiek staje się nieczuły na zło, przyzwyczaja do niego i dlatego traci zdolność do podjęcia radykalnych zmian w swoim życiu, czyli nawrócenia. Obraz złodzieja, przychodzącego w nocy, by okraść dom gospodarza, ukazuje, że powtórne przyjście Chrystusa ma w sobie element nieprzewidywalności i zaskoczenia, dlatego chrześcijanin ma być w każdej chwili swego życia przygotowany, by stanąć przed Panem. Czuwanie zatem oznacza przede wszystkim postawę nawrócenia, polegającą na zdecydowanym odrzuceniu zła i wejściu na drogę przykazań Bożych. Tego nawrócenia nie wolno odkładać na później, decyzja ma być podjęta tu i teraz. Jak pisze św. Paweł w Liście do Rzymian: „Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. […] Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości” (Rz 13,11-13).
Fragment listu pasterskiego na Adwent 2013r.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  92

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.