GRODNO
Poniedziałek,
15 lipca
2024 roku
 

II Niedziela Adwentu

Rozważania ze Słowem Bożym

Z Ewangelii św. Mateusza
W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki”. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: „Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem”.

Mt 3, 1-12


Echo wieków
   Kiedy żył prorok Izajasz? Osiem wieków przed narodzeniem Chrystusa. Nieprawdopodobne - dziś rozważamy słowa wypowiedziane 29 wieków wcześniej! Skąd bierze się ich? Jako chrześcijanie wiemy: od Boga Stwórcy. W Jego wszechmocy mieści się także wierność w realizacji powziętych planów dotyczących wszystkiego, co ogarnia swoją miłością. Przede wszystkich człowieka stworzonego na swój obraz i podobieństwo. Rozważając wszechmoc i wierność Boga, nie możemy zapominać o drobnym „szczególe”: i prorok Izajasz i św. Jan Chrzciciel za swoją bliskość z Bogiem zapłacili życiem. Obaj zapowiadali przyjście Syna Bożego, który umarł za krzyżu, by dać świadectwo wierności wobec człowieka.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.