GRODNO
Niedziela,
05 lutego
2023 roku
 

24 listopada 2013 roku

Z głębi serca

◊◊◊
Czcigodnemu o. proboszczowi Witoldowi Petelczycowi z okazji Imienin przesyłamy serdeczne życzenia. Niech każdy dzień Twojego życia będzie napełniony Bożym błogosławieństwem, radością i pokojem, a dobroć i życzliwość, którymi obdarzasz ludzi, niech zawsze wracają do Ciebie. Bądź dla nas nadal przykładem mocnej wiary i pobożności. Dziękujemy Ci za wszystko. Szczęść Boże!
Róża św. Maksymiliana ze Szczuczyna
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Witoldowi Łozowickiemu z okazji Imienin życzymy dużo zdrowia, pomyślności oraz sił i wytrwania na drodze posługi kapłańskiej, wielu łask Bożych i opieki Matki Najświętszej. Z całego serca dziękujemy Panu Bogu i księdzu biskupowi Aleksandrowi za to, że Ksiądz pełni posługę w naszej parafii, pragniemy też, aby jak najdłużej Ksiądz pozostawał z nami.
Kółka Różańcowe, Komitet Kościelny oraz wdzięczni parafianie z Radunia
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Janowi Rusznickiemu z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia i pogody ducha. Niech Bóg Wszechmogący, który wskazał Ci drogę życia, wynagrodzi za szczere modlitwy, mądre kazania, przykład pobożności i wszelki trud, który codziennie pokładasz, troszcząc się o zbudowanie domu Bożego. Niechaj uśmiech nigdy nie gaśnie na Twojej twarzy. Dziękujemy Bogu za takiego kapłana!
Z szacunkiem wierni ze wsi Korobczyce
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Witalijowi Czurganowi z okazji Imienin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: wszelkich łask Bożych, szczodrych darów Ducha Świętego oraz codziennej opieki Matki Najświętszej i św. Patrona. Niech zdrowie, szczęście i radość zawsze goszczą w Księdza domu, a wszystko, co nie jest od Boga, niech nigdy nie zdoła przebić ścianę wiary i nadziei. Szczęść Boże!
Kółko Żywego Różańca, Róża MB Trokielskiej z Juraciszek
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Janowi Rusznickiemu z okazji Urodzin mocnego zdrowia, sił, wytrwałości, pogody ducha i codziennej radości z pełnionej posługi, a także obfitych darów Bożych i nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny
życzy parafianka Walentyna
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Zdzisławowi Wederowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia mocnego zdrowia na długie lata, radości, cierpliwości w niełatwej posłudze kapłańskiej. Niech każdy dzień dostarcza Ci radości i sił dla głoszenia słowa Bożego. Dziękujemy Bogu, że jesteś z nami i za cudowny przykład chrześcijańskiej szczerości.
Z modlitwą Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Andrzejowi Pyszyńskiemu z okazji Imienin przesyłamy najlepsze życzenia: mocnego zdrowia na długie lata posługi kapłańskiej, szczerych i wiernych ludzi, wielkiej łaski Bożej oraz nieustannej opieki Maryi Panny na drodze służenia Bogu i ludziom. Życzymy Tobie takiej mocnej wiary, jak największy diament, takiej niegasnącej nadziei, jak gorące letnie słońce, takiej ogromnej miłości Bożej, jak cały Wszechświat.
    Niech Twoje serce i rozum nigdy nie ustają głosić ludziom Słowo Boże, a dobry Bóg wynagrodzi nieustanną pracę na korzyść naszej parafii.
Z modlitwą i szacunkiem wierni z Randziłowszczyzny
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Aleksandrowi Rudziewiczowi z okazji kolejnej rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy serdeczne życzenia: zdrowia, szczęścia, pomyślności w pracy duszpasterskiej, opieki Matki Bożej Trokielskiej oraz ludzkiej życzliwości. Niech Twoje życie będzie szczęśliwe i błogosławione, a Bóg obdarza swoimi łaskami. Szczęść Boże!
Alona i Maryna z parafii Żołudek
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Zdzisławowi Wederowi z okazji Imienin przesyłamy serdeczne życzenia: Bożego błogosławieństwa na każdy dzień, zdrowia na długie lata, nieustannej radości i życzliwych ludzi obok. Dziękujemy Księdzu za całkowite oddanie się służbie Bogu i ludziom, za dobry uśmiech i czułe serce. Niech dobry Bóg błogosławi Księdzu, a Matka Boża Wspomożycielka Chrześcijan otuli płaszczem swej macierzyńskiej troski.
Parafianie, młodzież i dzieci ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnemu p. organiście Czesławowi Żychowi z okazji 50-lecia Urodzin życzymy radości, długich i szczęśliwych lat życia, powodzenia w pracy i w życiu codziennym, spełnienia marzeń, pogody ducha, szczerych i otwartych ludzi na drodze.
    Dziękujemy za piękny śpiew i ładną muzykę. Niech Matka Boża otula Ciebie i Twoją rodzinę swoim macierzyńskim płaszczem, Bóg obdarza swoimi łaskami, a Duch Święty niech prowadzi Cię przez całe życie.
Parafianie i chór kościelny ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnym organistom Czesławowi i Inie Żychom oraz Jerzemu Spirydowiczowi z okazji wspomnienia św. Cecylii życzymy mocnego zdrowia, optymizmu, radości, wszelkich łask Bożych, darów Ducha Świętego. Niech Wasza ładna muzyka i śpiew wznoszą nasze myśli i serca do Boga, a św. Cecylia niech nieustannie się Wami opiekuje i prowadzi przez życie.
Wdzięczni parafianie ze Smorgoń
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Andrzejowi Kozłowskiemu z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia dobrego zdrowia, radości, sukcesów, pogody ducha, obfitych darów Ducha Świętego oraz nieustannej opieki Matki Najświętszej.
Parafianie z Brzostowicy Małej
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Andrzejowi Radziewiczowi z okazji Imienin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: zdrowia, pogody ducha, opieki Matki Najświętszej i św. Patrona. Niech nigdy nie zgaśnie zapał głoszenia słowa Bożego, a radość nieść Chrystusa ludziom napełnia Twe serce. Szczęść Boże!
Wdzięczni parafianie z Radunia
◊◊◊
Czcigodnym ks. Andrzejowi Łysemu i o. Andrzejowi Żylewiczowi z okazji Imienin życzymy dużo zdrowia, radości, światła Ducha Świętego i stałej opieki Maryi Panny. Niech każdy dzień będzie napełniony miłością Bożą, a pełniona posługa przynosi radość i błogosławione owoce.
Rodzina Gajdis
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Janowi Rusznickiemu z okazji Urodzin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: Bożego błogosławieństwa, wszystkich darów Ducha Świętego, opieki Najświętszej Maryi Panny i św. Patrona. Niech Twoja posługa kapłańska przynosi szczodre owoce i będzie pomocą dla wiernych w kroczeniu do Królestwa Niebieskiego.
Wierni z Karolina, Dobrowolszczyzny oraz Tarusicz
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Mikołajowi Cichonowiczowi z okazji nadchodzącego dnia św. Patrona przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Bóg, któremu zaufałeś, błogosławi na każdy dzień posługi kapłańskiej, a Matka Najświętsza otacza swoją opieką zawsze i wszędzie. Życzymy prawdziwej radości i pokoju. Dziękujemy Ci za szczerą modlitwę i ofiarną pracę, a mamie – za syna kapłana.
Franciszkański Zakon Świeckich z Ejsmontów Wielkich oraz Kółko Żywego Różańca imienia Maryi z Jodkiewicz Wielkich
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Stanisławowi Pacynie z okazji Urodzin przesyłamy z głębi serca płynące życzenia zdrowia, długich lat życia, pogody ducha, wytrwałości na niełatwej drodze kapłańskiej oraz wszelkich łask Bożych.
    Zawsze pamiętamy o Księdza ofiarności i o wszystkich trudach, które Ksiądz pokładał przy budowaniu naszego kościoła. Niech Matka Boża wstawia się za Tobą w każdej chwili życia.
Pamiętający w modlitwie wierni z parafii Miłosierdzia Bożego w Lidzie
◊◊◊
Szanownej s. Antonii Szejgierewicz z okazji Urodzin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: zdrowia, powodzenia we wszystkich sprawach, życzliwych ludzi obok, pogody ducha i nieustannej radości na co dzień. Niech Matka Boża Kongregacka otuli Cię swym płaszczem i obdarzy wszelkimi łaskami, żebyś mogła szczęśliwie pełnić swoją posługę i radować wszystkich swoim uśmiechem. Szczęść Boże!
Parafianie z Porozowa i Swisłoczy
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Eugeniuszowi Uczkuronisowi z okazji Urodzin życzymy mocnego zdrowia. Dziękujemy Panu Bogu za dar życia Księdza. Niech Jezus, którego każdego dnia trzymasz w swoich dłoniach, błogosławi Cię na drodze kapłańskiej, a Matka Boża niech broni swą macierzyńską miłością i otacza swoją opieką.
Dziękujemy Ci za szczerą modlitwę, mądre rady, za cierpliwość i życzliwość wobec ludzi. Z modlitwą wierni z parafii Łukonica
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Andrzejowi Radziewiczowi z okazji Imienin z całego serca życzymy dużo łask Bożych, nieustannej pomocy Najświętszej Maryi Panny, darów Ducha Świętego, opieki św. Patrona, zdrowia, mocnej wiary. Niech pogoda ducha, radość i dobroć zawsze mieszkają w Twoim sercu.
Duszpasterstwo Służby Zdrowia
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Andrzejowi Znosce z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkich łask od Boga na drodze kapłańskiej, dobrego zdrowia oraz opieki Matki Bożej Miłosierdzia i św. Patrona. Dziękujemy Księdzu za rzeźbienie naszych dusz i uwrażliwienie naszych ciał, za tłumaczenie słowa Bożego, którego codziennie możemy słuchać.
Z pamięcią modlitewną wierni parafii Miłosierdzia Bożego w Lidzie
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Andrzejowi Radziewiczowi, kapelanowi Związku Sybiraków przy ZPB, z okazji Imienin z całego serca życzymy błogosławieństwa Bożego na co dzień, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny i św. Patrona, pogody ducha, radości z pełnienia posługi oraz zdrowia, wytrwałości i mocy na niełatwej drodze kapłańskiej. Dziękujemy Księdzu za wyrozumiałość, dobre słowo i opiekę!
Wdzięczni Sybiracy
◊◊◊
Czcigodnemu ks. proboszczowi Andrzejowi Stopyrze z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia mocnego zdrowia na długie lata, opieki Matki Najświętszej, błogosławieństwa i darów Ducha Świętego. Niech dobry Bóg oświetla Twą drogę życiową, żeby z Twoimi kazaniami i pomocą mogliśmy ratować i radować nasze dusze, uczyć siebie i dzieci bycia czułymi i miłosiernymi, z Bogiem iść przez całe życie i zawsze czuć się częścią Kościoła Powszechnego.
    Dziękujemy Ci za Twoje złote ręce, starania, za wszystko, co zostało zrobione w naszej parafii w ciągu 22 lat Twojej posługi. Zawsze pamiętamy o Tobie w swoich modlitwach.
Z wdzięcznością parafianie z Brzozówki
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Andrzejowi Roubie z okazji Imienin z całego serca życzymy dużo łask Bożych, darów Ducha Świętego na każdy dzień życia i posługi kapłańskiej oraz nieustannej pomocy św. Patrona. Niech Twoja praca przynosi obfite plony na Niwie Pańskiej i będzie pomocą dla nas w drodze do świętości. Niech uśmiech nigdy nie znika z twarzy, a dobroć i radość zawsze goszczą w sercu. Szczęść Boże!
Komitet Kościelny parafii Wawiórka
◊◊◊
Szanownym siostrom Ludmile i Grażynie z okazji święta Chrystusa Króla Wszechświata życzymy wszelkich darów od naszego Pana i nieustannej pomocy Ducha Świętego. Niech każdy dzień Waszego życia będzie napełniony miłością Bożą, radością, uśmiechem i nadzieją. Życzymy też zdrowia, pogody ducha i życzliwych ludzi obok.
Komitet Kościelny parafii Wawiórka
◊◊◊
Czcigodnym Ojcom Andrzejowi Jodkowskiemu oraz Andrzejowi Wróblewskiemu z okazji Imienin pragniemy złożyć najszczersze życzenia obfitych łask Bożych, nieustannej opieki Matki Bożej oraz świętego Patrona, a także mocnego zdrowia, wielu sił i wytrwałości, radości z podążania drogą Bożą ku świętości.
    Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień Waszej kapłańskiej posługi, Jezus niech zawsze będzie Waszym Przyjacielem, a Maryja niech przygarnia Was do swego serca!
    Niech dobry Pan wynagrodzi Wam za trud, poświęcenie i przykład głębokiej wiary!
Wierni parafii Najświętszego Odkupiciela z Dziewiatówki
◊◊◊
Czcigodnemu ks. Andrzejowi Kiewlukowi z okazji Imienin pragniemy złożyć bardzo serdeczne życzenia obfitych łask Bożych, samych radosnych chwil, opieki Maryi – Matki Kapłanów - i Twego Patrona, darów Ducha Świętego oraz zdrowia, wielu powodów do radości, wytrwałości w kroczeniu drogą kapłaństwa.
Mama, babcia, Antoni oraz krewni

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

red
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  330

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.