GRODNO
Wtorek,
05 grudnia
2023 roku
 

Z prasy katolickiej (58)

Prasa

Międzynarodowy Dzień Wiary
   Kilkanaście tysięcy wiernych z całego świata wspólnie dziękowało Panu Bogu za otrzymaną wiarę. W ramach obchodzonego Roku Wiary Kościół katolicki w Ziemi Świętej wraz z pielgrzymami z różnych stron ziemskiego globu obchodził w Nazarecie Międzynarodowy Dzień Wiary.
    Na uroczystości obecni byli wierni z katolickich parafii obrządku łacińskiego, greckokatolickiego, maronickiego, syryjskiego oraz ormiańskiego, jak również liczne grupy pielgrzymów.
    Centralnym punktem programu uroczystości była Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem łacińskiego patriarchy Jerozolimy Fouada Twala przy Górze Przepaści, miejscu gdzie według Ewangelii tłumy wyprowadziły Jezusa, by Go strącić (por. Łk 4,29).

Zmarł niezłomny biskup z Chin

   Liu Guandong za wierność papieżowi był prześladowany przez komunistów i spędził w więzieniach kilkadziesiąt lat życia.
    Bp Peter Liu Guandong zmarł w wieku 94 lat. Był on tajnie konsekrowanym zwierzchnikiem prefektury apostolskiej w Yixian, w prowincji Hebei pod Pekinem. Wyświęcony na kapłana w 1945 r., 10 lat później został po raz pierwszy uwięziony za opór przeciwko tworzeniu przez komunistów Kościoła niezależnego od Rzymu. Ponownie aresztowany w 1958 r. za przeciwstawianie się działaniom założonego na żądanie władz Stowarzyszenia Patriotycznego Katolików Chińskich, po kolejnych 23 latach więzienia został zwolniony w 1981 r.
    Mimo wyraźnego zakazu zajmowania się sprawami Kościoła, ks. Liu Guandong poświęcił się całkowicie ewangelizacji i odradzaniu wspólnot kościelnych. Rok później wierny papieżowi bp Francis Zhou Shanfu udzielił mu potajemnie święceń biskupich jako swojemu koadiutorowi, a potem, od 1986 r., - następcy. W 1989 r. władze Chińskiej Republiki Ludowej skazały bp. Liu Guandonga na „reedukację przez pracę”. Przez ostatnich 20 lat życia nie mógł się on poruszać ani nawet mówić, bo w 1993 r. uległ zawałowi serca i paraliżowi. Mimo to pozostawał dla komunistów „niebezpieczny”, skoro skazali go na areszt domowy. Wierni, siostry zakonne i księża opiekowali się swym pasterzem w ukryciu.

Wspólnie przeciwko eutanazji

    Przedstawiciele chrześcijan, żydów i muzułmanów, mieszkających w Belgii, wspólnie wyrazili zaniepokojenie groźbą rozszerzenia „prawa do eutanazji” w tym kraju. Ma to związek z debatą na ten temat, toczącą się w belgijskim senacie, która dotyczy m.in. sugestii poddawania eutanazji także dzieci oraz osób w stanie demencji.
    Przez wydanie wspólnego komunikatu przedstawiciele różnych religii chcą, by ich wezwanie zostało usłyszane „zarówno jako głos obywateli, którzy opierają się na argumentach filozoficznych, jak również jako ludzi wierzących, będących spadkobiercami swych różnych tradycji religijnych”.
    Według badań, blisko trzy czwarte Belgów popiera dalsze rozszerzenie „prawa do eutanazji”. Od czasu zalegalizowania jej w tym kraju liczba przypadków śmierci zadanej w ten sposób stanowi już prawie 2 proc. wszystkich zgonów.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
violet
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  27

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.