GRODNO
Sobota,
13 kwietnia
2024 roku
 

Odbyło się II ogólnokrajowe spotkanie kapłanów

Życie Kościoła

Msza św. z udziałem biskupów i kapłanów15 listopada w Mińsku miało miejsce II ogólnokrajowe spotkanie kapłanów pod hasłem „Lumen fidei – fidelitas sacerdotalis” (Światło wiary – kapłańska wierność), na które natchnęła pierwsza encyklika Papieża Franciszka „Lumen fidei” (Światło wiary). Spotkanie odbyło się w kościele świętych Szymona i Heleny i zbiegło w czasie z zakończeniem Roku Wiary.
Podczas II ogólnobiałoruskiego spotkania kapłani uczestniczyli w modlitwie Liturgii godzin, adoracji Najświętszego Sakramentu. Duchową konferencję dla obecnych wygłosił o. Stanisław Pomykało SI. Kapłan zaproponował uczestnikom spotkania rozważać nad pytaniem „czy umiemy przyjąć naród Boży?”, zachęcił modlić się o to, aby „prawdziwie celebrować Eucharystię” i podkreślił ważność modlitwy brewiarzowej w życiu kapłańskim.
Metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, zwracając się do kapłanów w słowach powitania, powiedział: „Uczymy innych i zachęcamy ich do jedności. Ale jednocześnie czy sami możemy służyć innym dobrym przykładem?”. „Powinniśmy pamiętać również o tym, że jesteśmy powołani, by służyć, a nie panować – podkreślił hierarcha. – W naszej kapłańskiej służbie powinniśmy się wzorować na Jezusie. Nie być tylko celebrującymi sakramenty autorami, ale prawdziwymi sługami”. Arcypasterz zwrócił uwagę na to, że dziś „kapłanom trzeba szukać ludzi”, „szerzej wykorzystywać nowe areopagi współczesności”. Metropolita również podkreślił, że „wszyscy służymy tym samym ludziom i pracujemy na korzyść tego samego Kościoła, dlatego też wszyscy słudzy ołtarza powinni włączać się do realizacji ogólnokrajowych i diecezjalnych projektów duszpasterskich, a nie skupiać się wyłącznie na lokalnych”. Hierarcha przypomniał kapłanom o znaczeniu stałej „ludzkiej, duchowej, intelektualnej oraz pasterskiej formacji”.
    W ramach spotkania Metropolita zaprezentował drugi tom „Liturgii godzin”, przeznaczony na „Czas Wielkiego Postu. Święte Triduum Wielkanocne. Okres wielkanocny”, który został przetłumaczony przez Sekcję Tłumaczeń tekstów liturgicznych oraz oficjalnych dokumentów Kościoła Komisji Bożego Kultu i Dyscypliny Sakramentów przy KKBB.
   
Wykonamy swe podstawowe zadanie, jeśli będziemy nie tylko mówić o Bogu, ale ciągle rozmawiać z Nim w modlitwie, jeśli będziemy każdego dnia pamiętać, że nie wystarczy tylko obcować z Ewangelią, ale trzeba tą Ewangelią żyć

    Nuncjusz Apostolski na Białorusi arcybiskup Claudio Gugerotti, zwracając się do duchowieństwa, przypomniał, że dwa miesiące temu spotykał się z Papieżem Franciszkiem; opowiedział obecnym o pytaniach zadawanych mu przez Pontyfika oraz słowach, które Papież prosił przekazać białoruskim kapłanom. Pytał, jacy kapłani są na Białorusi, czy są oni głosicielami Bożego Miłosierdzia, czy też są surowi i starają się pokazać, na ile ludzie są grzeszni. „Nie boję się za kapłanów, którzy popełniają błędy, którzy – słabi – czasem upadają, boję się kapłanów skorumpowanych, którzy od zewnątrz wydają się piękni, ale w środku są pełni brudu. Ci kapłani zamienili się w funkcjonariuszy i możliwie już nie wierzą w nic” – takie były słowa Ojca Świętego, które przekazał przez Nuncjusza Apostolskiego. Według słów hierarchy, Pontyfik podkreślił, że „potrzebni są nam kapłani godni narodu, który pokutował”, a również prosił przekazać kapłanom i biskupom Białorusi, „aby szli razem”, „rozmawiali ze sobą, otworzyli serca sobie nawzajem, ponieważ w Kościele nie ma generałów i szeregowych – są tylko bracia”.
    Ksiądz doktor Włodzimierz Hulaj przedstawił obecnym referat „Kapłan na służbie Kościołowi i społeczeństwu we współczesnej rzeczywistości”, w którym między innymi odznaczył, że „Kapłan nie będzie mógł owocnie wykonywać tego podwójnego aktu kapłaństwa – udzielania chleba słowa i chleba Wieczerzy Pańskiej – jeżeli najpierw nie zegnie swych kolan przed ludźmi, na wzór swego Nauczyciela, w duchu pokory i służenia. (...) Każdemu, kto prosi go o pomoc, kapłan powinien odpowiedzieć: „Jestem do usług. Należę do ciebie, ponieważ należę do Jezusa”. (...) Potrzebne jest powierzonych nam młodych ludzi prowadzić do Chrystusa, stając się dla nich czymś w rodzaju gwiazdy betlejemskiej – odznaczył ks. Włodzimierz. – Wykonamy swe podstawowe zadanie, jeśli będziemy nie tylko mówić o Bogu, ale ciągle rozmawiać z Nim w modlitwie, jeśli będziemy każdego dnia pamiętać, że nie wystarczy tylko obcować z Ewangelią, ale trzeba tą Ewangelią żyć”.
    „Kapłani nie mają prawa zamykać się w murach kościelnych budynków, na plebaniach, w zakrystiach, cichych gabinetach lub w gronie bliskich przyjaciół. Powinniśmy uczestniczyć w zmianach świata, powinniśmy iść do ludzi i głosić im Dobrą Nowinę wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe” – podkreślił mówca. Współczesny kapłan, według księdza doktora, powinien być „dobrze wykształconym, doświadczonym w gałęzi zadań, które trzeba wykonać, ale przede wszystkim powinien być podobnym do Chrystusa w Jego pokorze, biedności, czystości i miłości do bliźniego”; „subtelnym fachowcem i znakomitym lekarzem, umiejącym rozpoznać delikatne i głębokie duchowe zjawiska”; „wykształconą osobą, która włada sztuką słowa, ma gust, takt, czułość oraz siłę”, i „wszystko to wykonywać w prostocie prawdy, w pokorze miłości”.
    W ramach spotkania przeprowadzono tematyczne okrągłe stoły: „Pytania liturgii – prawo liturgiczne a rzeczywistość”, „Prawo kanoniczne o sakramentach. Sąd kościelny”, „Współpraca z wiernymi świeckimi w duszpasterstwie”, „Współpraca i wspólny cel. Współpraca wspólnot diecezjalnych i zakonnych”, „Media – współczesny środek ewangelizacji”, „Dobroczynność”, „Charyzmat oraz egzorcyzmy w służbie duszpasterskiej”, „Rodzina w duszpasterstwie Kościoła”, „Solidarność między kapłanami oraz ich jedność z biskupem”, „Służba kapłańska a społeczeństwo”.
    Zakończeniem spotkania była Msza św., której przewodniczył biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz. Przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich Białorusi przypomniał, że ogłaszając Rok Wiary, Papież Benedykt XVI „zachęcał wszystkich wiernych na nowo odkrywać piękność wiary, ożywiać miłość do Ewangelii, a w pierwszej kolejności wyznawać swoją wiarę w pełnej mierze i z większą pewnością, aby każdy chrześcijanin dążył do dawania prawdziwego świadectwa swej przynależności do uczniów Chrystusa”. „Dewiza naszego spotkania „Lumen fidei – fidelitas sacerdotalis” wskazuje na nieprzerwany związek między wiarą kapłana a jego wiernością własnemu powołaniu – powiedział biskup. – Światło wiary jest życiodajnym źródłem, z którego służba kapłańska czerpie swoje powodzenie, i jedynym trwałym fundamentem, na którym kapłan powinien budować swoją osobistość”.
    „Rok wiary powoli zbliża się ku końcowi, ale nasza pielgrzymka wiary trwa dalej” – dodał przewodniczący KKBB i okazał nadzieję, że to spotkanie „pozostawi piękny ślad w naszych sercach i pomoże nam jeszcze lepiej i odpowiedzialniej spełniać posługę głoszenia Dobrej Nowiny oraz być świadkiem Jezusa Chrystusa wśród ludzi, do których On nas posyła”.
    Z homilią do uczestników spotkania zwrócił się Metropolita Tadeusz Kondrusiewicz. Hierarcha przypomniał o „miłości, którą Jezus Chrystus nas pokochał i którą powinniśmy kochać siebie nawzajem”. „Miłość ta nie ma granic, ponieważ Jezus potwierdził ją swą śmiercią krzyżową i z tą miłością przychodzi do nas w sakramentach kapłaństwa oraz Eucharystii” – powiedział arcybiskup.
    - Kapłaństwo wyrasta z Eucharystii i jest przede wszystkim dla Eucharystii, a przez Eucharystię – dla Kościoła jako Mistyczne Ciało Chrystusa. Dlatego te dwa sakramenty są nierozdzielnie połączone i jeden służy drugiemu, aby tak naprawdę służyć ludziom w ich pielgrzymce do domu Niebieskiego Ojca – dodał arcypasterz. – Ta służba powinna odbywać się w miłości nas, kapłanów, do siebie nawzajem oraz do ludzi powierzonych naszej opiece duchowej. Powinna też być nacechowana poczuciem jedności między nami i naszymi wiernymi, bo w jedności jest nasza siła.
    - Zachęcamy ludzi do nawracania się i spowiadamy ich. Nawrócenie jednak jest potrzebne również nam. Powinniśmy pozwolić Jezusowi nas obmyć, oczyścić, abyśmy się świecili światłością swego życia i wiary. Ludzie chcą widzieć w nas świętych sług, którzy głoszą wiecznie żywe i aktualne Słowo Boże, celebrując sakramenty, oświecają ludzi i, służąc im w miłości, budują wspólnoty chrześcijańskie – podkreślił hierarcha.
    Arcybiskup przypomniał, że kapłani w swej służbie „nie mogą być najmitami i uciekać od drapieżnych wilków”, „nie mogą z boku czy z balkonu patrzeć na niewiarę współczesnego świata – powinni wejść do niego z nauką Chrystusa”. „Woń naszego namaszczenia kapłańskiego trzeba nieść w świat, nie wolno zamykać się w getcie swej parafii, wspólnoty zakonnej czy grupy modlitewnej oraz ruchu, bo jeszcze tak wiele serc czeka na Ewangelię” – zwrócił uwagę Metropolita. Bardzo aktualnym – zdaniem kapłana – jest „wyjście z samego siebie, mając na celu pójście do innych, aby w taki sposób udoskonalać się, ciągle ożywiać dar kapłaństwa, wzrastać w wierze, nadziei i miłości”.
    Hierarcha życzył uczestnikom spotkania, aby Bóg odnowił w nich namaszczenie Ducha Świętego, by byli zdolni przez miłość do Boga i bliźniego nieść ludziom woń kapłaństwa i prowadzić ich na spotkanie z Chrystusem.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
violet
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  263

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.