GRODNO
Czwartek,
18 lipca
2024 roku
 

Słyszałem o rekolekcjach charyzmatycznych dla katolików. Czym one są i czy warto w nich uczestniczyć?

Pytania i odpowiedzi

Ks. Wiktor Subiel, proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
w TrabachCzym są rekolekcje charyzmatyczne?
    Podczas danych rekolekcji staramy się na nowo odkryć w swym życiu Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy podczas sakramentów Chrztu św. oraz Bierzmowania. Jest to otwarcie własnego serca oraz całego naszego życia na Ducha Świętego. Przebywając w nas On chce działać, zmieniać nas i oświecać. Bez Niego nie sposób być prawdziwym chrześcijaninem i żyć zgodnie z Ewangelią. Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice „Tertio Millennio Adveniente” mówi o tym, że powinniśmy na nowo odkryć Ducha Świętego.
   
    Czy potrzebujemy udziału w rekolekcjach charyzmatycznych?
    W I Liście do Koryntian św. Pawła Apostoła (12, 1 - 11) możemy przeczytać, iż każdy chrześcijanin otrzymuje Ducha Świętego. Dlatego te rekolekcje są przeznaczone nie dla jakiejś wybranej grupy ludzi, lecz dla każdego z nas, byśmy mogli odnowić, rozpalić, zaktywizować dary Ducha Świętego, które w nas już są, lecz z jakichś tam powodów nie działają.
Często pytam swych parafian, ile razy byli u spowiedzi i dlaczego na nowo popełniają te same grzechy. W czym tkwi przyczyna tego zjawiska? Uważam, że jednym z powodów jest zamknięcie się na działanie Ducha Świętego. A o tym, co nas zamyka na działanie Jego siły, właśnie można usłyszeć podczas rekolekcji charyzmatycznych.
   
    Owe rekolekcje często są nazywane rekolekcjami lub forum Odnowy Życia w Duchu Świętym.
    - Odnowa w Duchu Świętym nie jest nową strukturą w Kościele. Pragniemy, by wszystkie struktury zostały odnowione w wierze. Nie jest to nowy charyzmat, lecz ożywienie już istniejących. Jezuita powinien odnaleźć i ożywić charyzmat jezuicki, benedyktyn – benedyktyński, marianin – mariański. Chodzi o to, by ożywić istniejące struktury, a nie stwarzać nowych – mówi biskup Diecezji Wrocławskiej Bronisław Jan Maria Dembowski.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  167

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.