GRODNO
Wtorek,
06 czerwca
2023 roku
 

Słowo dla Życia (57)

Słowo dla Życia

Papież Franciszek
    „Wołać w dzień i w nocy” do Boga! Ten obraz modlitwy wywiera na nas wielkie wrażenie. Ale zapytajmy się: dlaczego Bóg tego chce? Czyż nie zna On już naszych potrzeb? Jaki sens ma „naleganie” na Boga? To dobre pytanie skłania nas do pogłębienia bardzo ważnego aspektu wiary: Bóg wzywa nas do natarczywej modlitwy nie dlatego, że nie wie, czego potrzebujemy ani nie dlatego, że nas nie słucha. Wręcz przeciwnie, On słucha zawsze i wie o nas wszystko, z miłością. Na naszej codziennej drodze, a zwłaszcza w trudnościach, w walce ze złem na zewnątrz nas i w nas samych Pan nie jest daleko, jest po naszej stronie. Walczymy, mając Go u naszego boku, a naszą bronią jest właśnie modlitwa, która sprawia, że czujemy obok siebie Jego obecność, Jego miłosierdzie, a także Jego pomoc.
Anioł Pański z Ojcem Świętym, fragment wypowiedzi, według radiomaryja.pl

Ks. bp Antoni Dziemianko   Ks. bp Antoni Dziemianko
   Dzisiaj hasła liberalne nie doceniają wartości rodziny. Między działalnością zawodową o wychowaniem dzieci stawi się znak równania. Uważa się, iż wychowanie dzieci jest osobistą sprawą rodziców. Często ogranicza się zarówno czas jak i środki, które powinny wspierać rodzinę w wychowaniu dzieci. Propaguje się, by kobieta zapominała o macierzyństwie jako najistotniejszej roli w jej życiu. Często się podkreśla, że przede wszystkim powinna być fachowcem w jakiejkolwiek sferze działalności. Mylą się ci, którzy uważają, że życia nie wolno ograniczać wyłącznie do narodzenia i wychowania dzieci, do zajmowania się domem. Nikt nie obniża zdolności zawodowych kobiety i jej udziału w życiu społecznym, jednak jej najważniejszym i szlachetnym zadaniem, które wszyscy powinni uznać, jest macierzyństwo, a dla ojców – ojcostwo.
Fragment lekcji podczas rozpoczęcia roku akademickiego w „Szkole Życia Rodzinnego Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej”, na podstawie catholic.by

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  208

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.