GRODNO
Poniedziałek,
22 lipca
2024 roku
 

Na czym polega moja wiara? (24)

Myśl chrześcjańska

Myśl chrześcijańska
Z portalu teologia.pl
    Dzięki wierze zdobywamy Bożą mądrość, która pozwala nam właściwie widzieć i oceniać otaczającą nasz rzeczywistość. Wierząca osoba w świetle Bożej prawdy – jak przez barwne okulary – widzi otaczający ją świat, wydarzenia, życie i śmierć. Mikroskop umożliwia zobaczenie przedmiotów bardzo małych, których nasze oko nie dostrzega. Teleskopy natomiast pozwalają nam dostrzec bardzo odległe ciała niebieskie, których nie da się zauważyć gołym okiem. Podobnie wiara umożliwia nam dostrzeżenie w otaczającym nas świecie, w wydarzeniach i w nas samych tego, czego ani zmysłami, ani samym rozumem nie potrafimy zobaczyć i zrozumieć.
   

    Z portalu idziemy.com.pl
    Akt wiary jest decyzją człowieka, by odpowiedzieć Bogu, który się objawia. Człowiek wierzący musi zatem zdawać sobie sprawę, komu i w co on wierzy. Wierzy w to, co słyszy, wierzy ze względu na tego, kto mówi: „Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10, 17). Jest to najbardziej charakterystyczna cecha wiary chrześcijańskiej, bo stanowi ona odpowiedź Osobie, która jest dla nas najwyższym autorytetem. Wierząc Chrystusowi Panu, wierzymy ostatecznie Bogu (por. J 14, 1), który nie może się mylić i nie może nas wprowadzać w błąd. Ilustruje ten wybór wypowiedź Piotra: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga” (J 6, 68-69).

    Z portalu parafiaknyszyn.org
    Istotą wiary jest ufność w Bożą miłość do nas, w to, że Bóg Wszechmocny nie pozostawia nas samym sobie z naszymi problemami, a przede wszystkim pragnie doprowadzić nas do zbawienia. To ona pomaga odnaleźć siłę, gdy dotykają nas nieoczekiwane doświadczenia. To dzięki wierze odnajdujemy moc, aby zachować swoją tożsamość i wierność Bogu, mimo tego, że inni kpią sobie z Boga i uważają, że do cwaniaków świat należy. To wiara pozwala nam ufać w to, że mimo naszej słabości, Bóg przygarnia nas do siebie, gdy żałujemy i postanawiamy poprawę. To ona pozwala myślą ulatywać ku wieczności, a nie ograniczać swoje serce jedynie do doczesności. To wiara każe nam kochać i przebaczać, aby w ten sposób zasłużyć na Bożą miłość i przebaczenie.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  163

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.